Pardubice-Lány na Důlku, kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:1520:00 Prohlídka kostela doplněná hudební produkcí
Děti Flétny (ZŠ Chvaltice) 2 vystoupení v 17:15 a 18:30 - koncert spojen s prohlídkou kostela, seznámení s historií i současností. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Jednolodní, pozdně barokní kostel sv. Jana Nepomuckého byl postavený na hřbitově v Lánech na Důlku roku 1802, na místě původního dřevěného kostela z r. 1787, zničeného vichřicí r. 1798.

Zařízení pochází většinou z 2. poloviny 18. století, hlavní oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého, s figurálními řezbami je z 19. století. V lodi je malý deskový obrázek Bolestné Panny Marie z 1. poloviny 17. století. R. 1806 instalovány varhany, r. 1933 nahrazeny novými varhanami – varhanář J. Hubička. Kostel byl r. 2003 zařazen mezi kulturní památky ČR. Filiální římskokatolický kostel spadá pod farnost Rosice nad Labem.

GPS: 50°2'18.868800000111"N, 15°40'27.9768000000013"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marcela Klemová

Mapa: