Voděrady, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:45 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
19:0019:15 Zahájení programu »»»»»» Moje Noc
19:1519:45 Vystoupení žáků voděradské základní školy »»»»»» Moje Noc
19:4520:15 Co všechno najdeme v kostele?
Vysvětlení některých pojmů a názvů, se kterými se můžeme setkat při návštěvě kostela - P.Jan Bystrý »»»
»»» Moje Noc
20:1520:30 Hudební vystoupení starších žáků ZŠ Voděrady »»»»»» Moje Noc
20:3020:50 Bílá, zelená, červená... význam liturgických barev »»»»»» Moje Noc
21:3022:00 Adorace a zakončení Noci kostelů »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Doprovodný program
Výstava ornátů, výstava fotografií o životě farnosti a prací žáků místní ZŠ, prohlídka kostela, možnost rozhovoru s knězem. »»»

Informace o kostele:

Podle mínění historiků Voděrady vznikly někdy na přelomu 11. a 12. století jako osada závislá na knížecím hradě v Opočně nebo Hradci Králové. Dominantou obce je pseudorománský kostel sv. Petra a Pavla. Písemně je existence plně fungující vsi s kostelem prokázána až ve 14. století. Prvním známým duchovním správcem (plebánem) byl „Jan řečený Slavik“. Voděradský kněz byl tehdy podřízen děkanátu v Dobrušce. Od roku 1387 se ves společně s panstvím Skuhrov dostala do rukou mocných Půtů z Častolovic.

V roce 1429 byla katolická duchovní správa nadlouho přerušena. Husitské hnutí, které v této době dosáhlo svého vrcholu, se  prosadilo i ve Voděradech, neboť sem přišli kněží podobojí. Návrat ke katolictví přišel v roce 1537, kdy se Voděrady staly filiálkou, spravovanou z fary v Častolovicích. V roce 1582 byl ve vesnici postaven nový kostel, do kterého častolovická vrchnost dodala křtitelnici.

Od roku 1731 Voděrady přešly jako filiálka k faře v Týništi nad Orlicí. V roce 1785 byla nově zřízena lokalie ve Voděradech, následovalo postavení fary a do vsi přišel stálý kaplan, tzv. lokalista, který zajišťoval přímou duchovní správu. Dne 31. října 1856 byla lokalie ve Voděradech povýšena na faru.

Dramatická událost se ve vsi odehrála večer 9. dubna 1873, kdy „vypukl zlomyslnou rukou ve farní stodole založený oheň“. Požár zcela zničil faru, školu a hospodářská stavení. Shořely i dva domy. Bylo tedy nutno postavit novou školu a faru.

V roce 1887 Voděrady získaly novou dominantu. Událostí roku se stala stavba nového kostela. Dne 28. února 1887 začali dělníci bourat starou budovu, následovalo kopání důkladných základů, 17. dubna proběhla slavnost položení základního kamene a již v listopadu byla stavba dokončena a 1. ledna 1888 začaly pravidelné bohoslužby. Nové varhany sestavil řídící učitel Ignác Gibiš. Vysvěcení novostavby se uskutečnilo již 1. září 1887.

Začátkem roku 1934 byla zahájena stavba nové fary a 8. listopadu téhož roku se konala slavnost jejího otevření.

                              Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 3. 4. 2017):

St
17:00
, letní čas, každý týden
18:00
, zimní čas, každý týden
Ne
10:45
, celý rok, každý týden

GPS: 50°12'31.9151999998797"N, 16°9'10.4861999998795"E

Návaznost na dopravu:

Voděrady leží na trase autobusové linky Rychnov nad Kněžnou-Opočno. Z Rychnova odjíždí linkový autobus v 16.35 a v 17.50 h. Poslední autobus směr Rychnov nad Kněžnou odjíždí z Voděrad ve 21.01 h.

Parkování je možné u zastávky autobusů, u bývalého hostince cca 100 m od kostela nebo před obchodem ve Voděradech.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Eva Václavková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Lično, kostel Zvěstování Páně - 3.7 km
Přepychy, kostel sv. Prokopa - 5.5 km
Bílý Újezd, kostel Proměnění Páně - 8.4 km
Častolovice, kostel sv. Víta - 8.7 km
Dobruška, kostel sv. Václava - 8.7 km
Dobré, kostel sv. Petra a Pavla - 13.4 km
Bystré, modlitebna sboru Církve bratrské - 15.7 km