Plasy, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0017:30 Prezentace započatých oprav kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích
přednáška a diskuze, v prostorech NTM v Plasích »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Konvoj - společné putování vlastními auty - pojeďte s námi!
Konvoj bude projíždět farností a zastavovat v předem určených časech u kostelů, v nichž se zastavíme někde jen krátce, jinde na předem připravený program. Sraz u kostela v Plasích v 17:45 hod. Předpokl.návrat ve 22:30hod. »»»

Informace o kostele:

Chrám Nanebevzetí Panny Marie tvořil hlavní duchovní centrum rozlehlého cisterciáckého kláštera v Plasích. V době rozkvětu kláštera se však jednalo jen o jednu z řady svatyní, které se v areálu či jeho blízkosti nacházely. Kromě několika kaplí umístěných v objektech konventu a prelatury, stál druhý, dnes zcela zaniklý, mariánský kostel u hlavní klášterní brány. K příležitostné liturgii sloužila také kaple sv. Máří Magdaleny situovaná v horním patře dvoupodlažní tzv. Královské kaple, dochované jako součást objektu klášterních sýpek. Nezbytnou funkci farního chrámu pro obyvatele Plas a okolí plnil kostel zasvěcený sv. Václavu za klášterními hradbami, dnes smuteční síň a hrobka rodu Metternichů. Hlavní klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie byl vysvěcen v r. 1204. Přestože byl později barokně přestavěn, je z doby počátků kláštera dochována podstatná část stavby, včetně před nedávnem objeveného unikátního románského portálu v západním průčelí. Rozkvět plaského kláštera, náležejícího mezi nejvýznamnější duchovní a vzdělanostní centra českého království, nadlouho přerušily husitské války. Klášter byl pobořen a v troskách zůstal až do 17. století. Opraven mohl být až po změně poměrů v důsledku bělohorské bitvy. Také současná stavební podoba klášterního chrámu proto pochází z let 1661-1666. Na počátku 18. století byla podle projektu Jana Blažeje Santiniho vytvořena zcela nová koncepce hlavních staveb klášterního areálu, podle níž měl stávající kostel být nahrazen kostelem novým, o mnoho větším, situovaným před budovu nového konventu. Když se však již schylovalo k jeho postavení (a současnému zbourání kostela stávajícího), byl v r. 1785 plaský klášter v rámci reforem císaře Josefa II. zrušen. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl následně ustaven pro Plasy a přifařené osady chrámem farním. Interiéru dominuje hlavní oltář s mohutnými sochami zakladatelů cisterciáckého řádu sv. Bernarda a sv. Roberta. Oltářní obraz s výjevem Nanebevzetí Panny Marie namaloval v r. 1671 významný barokní malíř Karel Škréta. Na bočním oltáři vlevo zaujme rokoková skleněná rakem s kostrou v bohatě zdobeném oděvu. Jedná se relikviář s ostatky sv. Antonína. Nad relikviářem se nachází obraz sv. Bernarda, jehož autorem je neméně slavný barokní malíř Petr Brandl. Za pozornost stojí také dvě řady bohatě zdobených chórových lavic a tři vyřezávané zpovědnice, obojí z konce 17. století. Na kostelním kůru jsou umístěny před nedávnem zrestaurované varhany – nádherná práce slavného loketského varhanáře Abrahama Starka z r. 1688, která je právem řazena mezi největší a nejkrásnější varhany v České republice. Autor fotografií: František Gert Svoboda

www.farnostplasy.cz

GPS: 49°56'7.701"N, 13°23'25.302"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Günther Ecklbauer

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Obora u Kaznějova, kostel sv. Michaela Archanděla - 5.5 km
Mladotice, kostel Jména Panny Marie, Mladotice - 5.9 km
Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla - 11.2 km
Žihle, kostel sv. Václava - 11.7 km
Kralovice, evangelický kostel - 12.0 km
Dolní Bělá, kostel Povýšení sv. Kříže - 13.3 km
Ledce, kostel sv. Jakuba - 13.7 km
Manětín-Rabštejn nad Střelou, kostel Panny Marie Sedmibolestné - 15.5 km
Chotíkov, kostel Povýšení sv. Kříže - 16.9 km
Kožlany, kostel sv. Vavřince - 18.1 km