Ostrava-Polanka nad Odrou, Husův sbor

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:05 Zvonění, přivítání přítomných »»»»»» Moje Noc
18:0518:50 KONCERT Tamara Urbánková - zpěv, Jaroslav Kotek - zpěv, Božena Turoňová - flétna, Tomáš Petráš - saxofon,, Pavel Král - varhany
Koncert klasické hudby »»»
»»» Moje Noc
19:1020:15 1400 dní v Nepálu - Šárka Šorfová
Jaký je Nepál? Jací jsou jeho obyvatelé, kulturní a náboženské tradice a zvyky? O zkušenosti a zážitky ze čtyřletého pobytu v Nepálu se s vámi podělí ve svém vyprávění Šárka Šorfová »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Od 18-22 hodin možnost prohlédnout si prostory kostela »»»

»»» Moje Noc

Od 18-22 hodin možnost vyzvednout si noviny k Noci kostelů a připravené materiály z historie i současnosti církve v Polance »»»

Informace o kostele:

 

Církev československá (od roku 1971 s přívlastkem husitská) se v Polance ustavila dokonce dříve než ve Svinově, pod jehož duchovní správu pak patřila. Přednášejícím a hlavním organizátorem, jako i jinde, byl Ferdinand Stibor z Radvanic, farář a pozdější biskup. Jedna jediná bohoslužba se konala v tzv. Frankově kapli – hřbitovním kostelíku, ale pro odpor římských katolíků se nadále konaly bohoslužby ve školní místnosti. Pozemek pro stavbu kostela zakoupil Josef Dluhoš v r. 1930. V roce 1933 se podařilo dostavět a otevřít Husův sbor. To už byl místním duchovním správcem Rudolf Pařík ze Svinova. Jedná se o kostelík střízlivého slohu, který působí zvenku i zevnitř úhledně. Dnes je ve věži kostelíka umístěn zvonek, 200 let starý, z kaple panství Blücherova v Polance, který daroval zbytkový statkář p. Doležel. Sbor slouží k bohoslužebným setkáním a dalším obřadům, koncertům a jiným kulturně – vzdělávacím akcím. Bohoslužby se konají v neděli od 8:45 hodin.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 29. 5. 2016):

Ne
8:45
, celý rok, každý týden

www.nosvinov-polanka.hys.cz

Adresa kostela: 1. května 143

GPS: 49°47'9.544"N, 18°9'32.544"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Bus č. 46, 59, zastávka U Dluhoše

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Chytil

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ostrava-Polanka nad Odrou, kostel sv. Anny - 0.6 km
Klimkovice, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - 3.0 km
Klimkovice, kostel Nejsvětější Trojice - 3.6 km
Ostrava-Poruba, kostel sv. Mikuláše - 3.9 km
Ostrava-Svinov, kostel Krista Krále - 5.0 km
Vřesina, kostel sv. Antonína Paduánského - 5.2 km
Ostrava-Svinov, Husův sbor - 5.3 km
Ostrava-Pustkovec, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 5.6 km
Ostrava-Pustkovec, pravoslavná kaple sv. Andělů strážných - 5.6 km
Ostrava-Třebovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 6.0 km