Oldřišov, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0017:45 Hlas oldřišovských zvonů »»»»»» Moje Noc
17:4518:45 Mše svatá , pozdrav pana starosty Ing. Petra Tomana, Mgr. Gabriel Juchelka - historie našeho kostela »»»»»» Moje Noc
19:3019:00 Hudební vystoupení dětské scholičky »»»»»» Moje Noc
20:0020:30 Osobní prohlídka kostela, příležitost zahrát si na varhany »»»»»» Moje Noc
20:3021:00 Adorace a svátostné požehnání »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Bude možné zhlédnout výstavu starých ornátů, obnovených svícnů a křížů. »»»

»»» Moje Noc

Můžete zapálit svíčku za zemřelé blízké osoby a napsat úmysl modlitby - za tyto úmysly se budeme společně modlit při adoraci. »»»

»»» Moje Noc

V kapli sv. Aloise pro matky s dětmi bude občerstvení. »»»

Informace o kostele:

Farní kostel Narození Panny Marie, který je dominantou obce Oldřišov, byl vybudován v letech 1803–1809, na počátku 20. stol. byl rozšířen. Za 2. svět. války došlo k jeho značnému poškození, po ní byl obnoven. Ve 2. polovině 20. stol. proběhy úpravy sakrálního prostoru podle reforem 2. vatikánského koncilu. V posledních letech byly instalovány nové vitráže v presbytáři (Narození Panny Marie, Sv. Hedvika, patronka Slezska a ostravsko-opavské diecéze, Sv. Antonín z Padovy, patron obce Oldřišov); byla vybudována kaple pro rodiče s dětmi a v roce 2015 opravena věž.

Fotografie ze života farnosti lze nalézt na http://bvi.rajce.idnes.cz/

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 7. 6. 2017):

Po
17:45
, celý rok, každý týden
St
17:45
, celý rok, každý týden
17:45
, celý rok, každý týden
So
17:45
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
10:00
, celý rok, každý týden

Adresa kostela: Sokolovská

GPS: 49°59'34.024"N, 17°57'56.698"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází v centru obce, před kostelem je parkoviště.

Autobusem je dobré spojení z Opavy (linka 253), doporučujeme vystoupit na zastávce Oldřišov, Lihovar nebo Oldřišov, U hřiště.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Bohumil Vícha

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Opava-Kateřinky, Elim - sbor Církve bratrské - 7.6 km
Opava-Komárov, kostel sv. Prokopa - 7.9 km