Rumburk, Loretánská kaple Panny Marie a klášterní kostel sv. Vavřince

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0020:00 Komentované prohlídky Lorety Rumburk s průvodcem
Prohlídky s průvodcem. Koná se průběžně »»»
»»» Moje Noc
17:0020:00 Program pro děti
Tvoření ve výtvarné dílně pro děti »»»
»»» Moje Noc
17:0020:00 Ztišení a meditace v loretánské kapli Panny Marie »»»»»» Moje Noc
17:1017:25 Hudební vystoupení dětí z mateřské školy
Krátké hudební vystoupení žáků Mateřské školy v Krásnolipské ul. v Rumburku v kostele sv. Vavřince »»»
»»» Moje Noc
18:0018:30 Opožděná vernisáž výstavy "Obnova křížových cest Šluknovska"
Opožděná vernisáž a komentovaná prohlídka výstavy »»»
»»» Moje Noc
18:4519:15 Přednáška o historii křížové cesty v Rumburku
Přednáška Mgr. Josefa Rybánského o historii křížové cesty a kaple sv. Jana Křtitele na Strážném vrchu v Rumburku »»»
»»» Moje Noc
19:3019:45 Prohlídka bohoslužebných rouch
Komentovaná prohlídka - liturgická roucha a bohoslužebné předměty (ambit) »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Loreta Rumburk je celoročně přístupná barokní sakrální památka. Konají se v ní pravidelné mše sv., koncerty, výstavy a doprovodné kulturní akce. Ve vstupní budově se nachází česko-německá Expozice církevního umění Šluknovska (od 2013). Spravuje ji Římskokatolická farnost  - děkanství Rumburk.

Loreta Rumburk patří svou štukovou a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cennou Svatou chýši (1704-1709) dal podle projektu významného architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně postavit majitel panství Anton Florián kníže z Liechtensteina. Součástí mariánského poutního místa je loretánské kaple, ambit s bohatou nástropní výmalbou, čtyři nárožní kaple a restaurovaná poutní kaple Svatých schodů. Loreta v Rumburku je stavebně propojena s klášterním kostelem sv. Vavřince (1683-1685). Loreta a kostel byly do roku 1950 součástí kapucínského konventu u sv. Vavřince.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 6. 12. 2017):

Út
15:00
, celý rok, 1x za měsíc, posl. v měs., V prosinci se mše sv. nekoná.

www.loretarumburk.cz

Adresa kostela: Třída 9. května 149/27

GPS: 50°57'12.535"N, 14°33'17.519"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Loretánská kaple Panny Marie a klášterní kostel sv. Vavřince se nacházejí v centru Rumburku, na tř. 9. května 149/27.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Klára Mágrová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Rumburk, děkanský kostel sv. Bartoloměje - 0.3 km
Rumburk, evangelický kostel - 0.9 km
Varnsdorf, děkanský kostel sv. Petra a Pavla - 8.3 km
Jetřichovice-Jetřichovice u Děčína, kostel sv. Jana Nepomuckého - 20.3 km
Mikulášovice, kostel sv. Mikuláše - 21.0 km
Lipová, kostel sv. Šimona a Judy - 21.5 km
Česká Kamenice, poutní kaple Narození Panny Marie - 21.8 km
Vilémov u Šluknova, kaple Nanebevzetí Panny Marie - 24.6 km
Srbská Kamenice, kostel sv. Václava - 26.0 km
Lobendava, kostel Navštívení Panny Marie - 26.6 km