Heřmaň, kostel sv. Jiljí

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:15 Hlas zvonů - začátek noci kostelů
Postupné zvonění zvonů . První zvon umíráček z roku 1918 - 35 kg , druhý zvon sv. Jan Nepomucký z roku 2017 - 220 kg, třetí zvon sv. Jiljí z roku 1593 - 500 kg »»»
»»» Moje Noc
18:1519:00 Koncert - Píseckého pěveckého sboru SONITUS »»»»»» Moje Noc
19:1519:30 Chrámový varhanní sbor
Varhanní hudba, v podání Ladislava Kratochvíla a chrámového sboru »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Prohlídka zvonice , interiéru chrámu
Prohlídka zvonů a zvonové stolice »»»
»»» Moje Noc
20:0020:45 Varhanní koncert v podání Jiřího Rösslera
Koncert varhanních improvizací »»»
»»» Moje Noc
21:0022:00 Noční kostel při svíčkách s modlitbou i duchovní hudbou
Příležitost pro modlitbu,prosby,rozjímání i vzpomínky na zesnulé »»»
»»» Moje Noc
22:0000:00 Ukončení noci kostelů
Ukončení podle zájmu účastníků »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel sv. Jiljí je doložen již roku 1254 jako farní.

Původní stavba, bylo pozdní románské jednolodí s otevřenou předsíní a nejstarším polygonálním presbytářem v jižních Čechách. Je datován do 40.let 13.století.V roce 1321 byl v Heřmani farářem Tobiáš jenž byl vyšehradským kanovníkem. Roku 1330 převedl Jan Lucemburský platy a příjmy kostela v Heřmani Vyšehradské kapitule. V roce 1437 císař Zikmud Lucemburský zapsal Heřmaň i s dalšími vesnicemi Janu Smilovi z Křemže,ale o sedm let později si ji na něm vynutil Oldřich z Rožmberka.Od roku 1508 ji vlastnil Lev Malovec z Libějovic a po jeho smrti v roce 1523 jeho syn Diviš.Protože se zapomnělo na staré předhusitské majetkové vazby a pražský klášter sv.Jiří měl v okolí řadu statků,byla i Heřmaň považována za jeho majetek a v roce 1530 byla klášterem prodána Kryštofu ze Švamberka.Jan Vilém ze Švamberka prodal roku 1588 městečko i s kostelem městu Písek. Město Písek v roce 1593 nechalo v Praze odlít zvon sv.Jiljí a ten darovalo kostelu v Heřmani. Při druhé konfiskaci statků za Ferdinanda II. v roce 1623 připadla Heřmaň i s městem Písek donu Martinu de Hoeff Huertovi.Po roce 1623 je kostel s farou půstý.Do roku 1636 byl kostel spravován píseckým děkanem.V roce 1636 se fara s kostelem stal filiální ke kostelu v Blzku se všemi příjmy i pozemky. Po smrti Huertově byla Heřmaň prodána v roce 1639 hrabatům Merode ,ihned po té v roce 1640 došlo k dalšímu prodeji rytíři Mikuláši Divišovi Radkovci z Mirovic na Drahonicích. Neznámý yytíř Johan vystavěl v Heřmani dnešní ,,červený mlýn“ a daroval ho heřmaňskému kostelu, tento dar byl králem také stvrzen. Po roce 1645 byl mlýn prodán z důvodu potřebné opravy spustlého kostela. Švédská vojska městečko pobořili a už se z této zdevastující události nikdy nevzpamatovalo ,kdy kleslo na statut vsi .V roce 1684 držela panství Saloména Radkovcová ze Žákavy ,která Heřmaň odkázala svému synu Mikuláši |Diviši Radkovci,ten ji odkázal své dceři Kateřině Konstancii,která se provdala za Ferdinanda hraběte Vrtbu. Kateřina darovala polovinu majetku svému manželu a druhou svým dětem Františku Karlovi a Františku Arnoštovi .Tito dědicové své panství prodali v roce 1700 Ferdinandu knížeti ze Schwarzenbergu za 280 000 zlatých. V letech 1717 – 1719 je kostel z barokizován schwarzenbergským architektem P.I.Bayerem.Tehdy byl zbořen mladší závěr gotické kaple sv.Alžběty ,jejíž zbytky byly přestavěny na sakristii kostela. V roce 1723 kostel dostal nový krov ,přenesený z píseckého hradu kde byl instalován na hradě v roce 1478 – 1479 . Faráři blzečtí spravovali heřmaňskou farnost a ž do roku 1786, kdy zde byla zřízena expozitura.Nařízením císaře Josefa II. Byl zde ustanoven kněz pod jménem – sídelní kaplan,který byl placen z fondu Matice Náboženské,fond byl zřízen ze jmění zrušených klášterů. Zřízením nové fary byla zřízena i škola. Nová podoba střechy věže a kruchta byly zbudovány po požáru v r.1813.V červenci 1831 byl v kostele zničující požár, při kterém shořel hlavní oltář z roku 1759 ,boční oltář ,vlivem tepla popraskala všechna okna a roztekli se i všechny cínové píšťaly varhan. Nový hlavní oltář sv.Jiljí a přední část varhan byli zřízeny ze jmění zádušního fondu po požáru . V roce 1853 zde byl zřízen samostatný farní úřad. V roce 2014 proběhla generální oprava krovu ,zvonové stolice a střešní krytiny s navrácením původních střešních ok.Od tohoto času se opět v kostele rozezněl zvon z roku 1593 ,který mlčel více než 5.let z důvodu nevyhovující statiky zvonové stolice.

V roce 2017 byl odlit nový zvon sv. Jan Nepomucký zvonařem Michalem Votrubou z Myslkovic. Zvon o váze 220 kg byl vrácen zpět do kostela po 75.letech a každodením zvoněním se farnosti připomíná.

Po 25 letech jsme také vrátili zpět do kostela opravený boční oltář sv. Jana Nepomuckého. Momentálně probíhá oprava bočního oltáře sv.Barbory skalské.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 27. 4. 2017):

Ne
16:00
, celý rok, každý týden

Adresa kostela: Náves

GPS: 49°13'58.1631599999906"N, 14°8'4.57908000000175"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Hanus

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Písek, Husův sbor CČSH - 7.9 km
Slabčice, kostel sv. Josefa - 24.0 km