Luže, kostel Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0017:00 Zvony oznámí začátek akce »»»»»» Moje Noc
17:0017:40 Mše sv. »»»»»» Moje Noc
18:0018:50 Koncert příčné flétny a klasické kytary
Komorní koncert na příčnou flétnu a klasickou kytaru přednesou Michaela a Jiří Mecovi. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Přednáška Národní kulturní památka, co to znamená?
Ing. arch. Jitka Svobodová z Národního památkového ústavu v Pardubicích promluví o národních kulturních památkách a zařazení areálu kostela v Luži do tohoto souboru. »»»
»»» Moje Noc
19:4520:15 Koncert žesťového komorního souboru při ZUŠ Skuteč
Žesťový kvartet ze ZUŠ Skuteč přednese pod vedením Václava Divoše skladby různých žánrů a autorů. »»»
»»» Moje Noc
20:3022:00 Možnost prohlídky kostela s průvodcem
Samostatná prohlídka chrámu, prohlídka s výkladem a poutavým vyprávěním o historii kostela, audiovizuální videa v 8 jazycích. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Možnost zakoupení poutnických oplatek, pohledů a upomínkových předmětů
Vyhlášené poutnické oplatky z Luže v mnoha příchutích a drobné upomínkové předměty a pohledy. »»»

Informace o kostele:

Poutní chrám P. Marie Pomocné na Chlumku v Luži

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů je jedním z nejvýznamnějších poutních míst východních Čech. Byl vystavěný na čedičovém návrší „Chlumku“ nad Luži v letech 1690-1695. Poutní místo založila hraběnka Marie Maxmiliána Eva Terezie Hieserlová. Vzniklo podle návrhu P.I.Bayera, kterými se nechal vést italský architekt G.B.Alliprandi. Stavba je výjimečná už jen tím, že jde o ojedinělou stylově čistou stavbu raného baroka. Na vnitřní výzdobě se podíleli řezbář J.F.Pacák a malíř J.J.Heintsche. Kostel je typická česká jezuitská stavba s jednou lodí, bočními kaplemi a emporami, s bazilikálním osvětlením lodi, užším presbytářem a dvouvěžovým průčelím. V interiéru je architektonicky pozoruhodná zděná Mariánská kaple v presbytáři, která je zaklenutá kupolí s tzv. lucernou. Zde se uchovává uctívaný milostný obraz Panny Marie Pomocné- tzv. Pasovské. O tomto obrazu uváděla sama zakladatelka, že jde o kopii originálu L. Cranacha z Innsbrucku, kterou údajně namaloval týž malíř, který pořídil i kopii uctívaného obrazu v Pasově. V roce 2010 byla dokončena „Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži. Nyní máte díky tomuto projektu možnost zhlédnout zrestaurované varhany, novou výmalbu kostela, restaurátorské práce na mobiliáři-zejména na Mariánské kapli s hlavním oltářem apod..

Od 8/2011 do 06/2012 se realizovala stavba výtahu a stavba prosklené zádveřní stěny.

Projekt zpřístupnění církevní památky podobného typu pomocí výtahu je ojedinělý v celé ČR. Přístup do kostela je díky stavebním úpravám, spočívajících ve vybudování výtahu s přístupovou podzemní chodbou a cestou, umožněn i občanům se sníženou schopností pohybu. Díky prosklené stěně v zádveří chrámu vznikla jedinečná možnost prohlídky kostela v turistické sezóně bez průvodce navíc doplněná o audiovizuální techniku umožňující seznámení se v detailech s nádherným barokním vybavením kostela, s jeho historií a okolím. Je zde k dispozici film v češtině, němčině, angličtině, ruštině, polštině, španělštině, francouzštině a italštině.

V 03/2016 byla dokončena oprava interiéru chrámu. Byly zrestaurovány zbývající  dřevěné prvky - 6 bočních oltářů, 6 zpovědnic, spodní část kazatelny, nábytek v sakristiích, zbývající obrazy, 4 schodiště, všechny vnější i vnitření dveře, apod.

Dále se podařilo zrealizovat opravu vstupního portálu, soch sv. Jáchyma, sv. Josefa a fasády průčelí.

V 03/2017 byly zahájeny stavební a restaurátorské práce na akci "Rekonstrukce areálu  a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži", podpořené dotací z IROP. Při této opravě byla obnovena fasáda lodi kostela, celá ohradní zeď, chodník a zeleň v areálu zahrady. Park kolem kostela byl slavnostně otevřen 19.4.2018.

Mše svaté na Chlumku: Neděle 9:30 hod.

Aktuální informace najdete na webových stránkách farnosti: www.chlumek.net

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18. 4. 2014):

Ne
9:30
, celý rok, každý týden

www.chlumek.net

Adresa kostela: Hamzova ul. , bez č.p.

GPS: 49°53'27.838"N, 16°1'45.54"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Jirásko

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Luže, kostel sv. Bartoloměje - 0.3 km
Luže-Košumberk, Paletinská kaple - kaple Čtrnácti svatých pomocníků - 2.0 km
Luže-Doly, kostel Zvěstování Panně Marii, Janovičky - 2.1 km
Luže-Dobrkov, kostel Sv. Rodiny - 3.8 km
Skuteč, kostel Božího Těla - 5.8 km
Předhradí, kostel Panny Marie Sedmibolestné - 6.1 km
Skuteč, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 6.1 km
Chrast u Chrudimě, kostel Nejsvětější Trojice - 10.1 km
Raná, kostel sv. Jakuba Staršího - 11.8 km
Krouna, kostel sv. Michaela archanděla - 12.1 km