Praha 1 - Malá Strana, katedrální chrám sv. Vavřince

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:20 Úvodní bohoslužba Noci kostelů
Úvodní bohoslužba s modlitbou za Noc kostelů a její účastníky »»»
»»» Moje Noc
18:3019:30 Franta K. Barták - koncert postfolkového písničkáře
Neotřelý koncert písničkáře, který sám sebe označuje za představitele post-folku »»»
»»» Moje Noc
19:3019:50 Petřín jako duchovní místo
Už téměř celé tisíciletí je Petřín místem duchovního života - o náboženských a prostorových souvislostech kostela sv. Vavřince, křížové cesty, Božího hrobu a kaple vzkříšení hovoří ThDr. Petr Jan Vinš »»»
»»» Moje Noc
20:0020:45 Besharmonie - sborový koncert
Koncert duchovní i světské hudby v podání smíšeného sboru Besharmonie »»»
»»» Moje Noc
20:4521:00 Komentovaná prohlídka kostela
Procházka po historii i současnosti kostela sv. Vavřince »»»
»»» Moje Noc
21:0021:45 Pueri gaudentes - koncert chlapeckého sboru
Duchovní i světská hudba v podání chlapeckého sboru Pueri gaudentes »»»
»»» Moje Noc
21:4522:00 Komentovaná prohlídka kostela
Procházka po historii i současnosti kostela sv. Vavřince »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Exkurze do sákristie
Co ukrývá sákristie kostela? Jaké liturgické předměty a oděvy se používají v křesťanské bohoslužbě? Komentovaná exkurze pod vedením ThDr. Petra Jan Vinše »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Modlitba se zpěvy z Taizé
Ekumenicky otevřená modlitba se zpěvy z Taizé »»»
»»» Moje Noc
23:0000:00 Prostor ticha
Příležitost k tiché modlitbě a rozjímání za svitu svic »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

V pramenech je románská kaple sv. Vavřince poprvé zmiňována roku 1135. Téměř celá původní kaple zůstala zachována dodnes a je vtělena do kněžiště barokní stavby. Drobnému románskému kostelíku se muselo vyhnout i malostranské opevnění známé jako Hladová zeď (1360-63). Podle dochovaných účtů proběhla nejvýznamnější přestavba mezi lety 1740-1742 pod vedením architekta a stavebníka Ignáce Palliardiho. Ta dala kostelu jeho současnou barokní podobu. Autorem úprav kněžiště a moderního krucifixu je významný současný architekt a designér prof. Jiří Pelcl. V boční kapli stojí oltář s obrazem Umučení sv. Vavřince od J. C. Monna 1693. Na stropě sakristie se nalézá freska z roku 1735, na níž sv. Vojtěch (dle legendy zakladatel kostela) ukazuje směrem k pohanům pálícím posvátné ohně, zatímco sám již drží v rukou model kostela. Kostel je správě starokatolické církve od roku 1994. Hned následujícího roku se stal starokatolickým katedrálním chrámem.

Pravidelné bohoslužby se zde konají každou neděli v 10:30 a o svátcích.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23. 12. 2016):

Ne
10:30
, celý rok, každý týden, Eucharistická bohoslužba (mše)

www.starokatolici.cz/

Adresa kostela: Petřínské sady (u bludiště a rozhledny)

GPS: 50°4'58.955"N, 14°23'46.061"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

tram 6, 9, 12, 20, 22, 58, 59 na zastávku Újezd, dále pěšky cca 5 min. ke stanici lanové dráhy

lanová dráha na Petřín, dále cca 5 min. pěšky směrem k Petřínské rozhledně a vpravo

pěšky od zastávky Pohořelec (tram 22) nebo Malovanka (tram 22, 25, 57 a bus 149) cca 10-15 minut kolek Strahovského kláštera do kopce a pak směrem k Petřínské rozhledně a vpravo

pěšky od zastávky Koleje Strahov (bus 143 a 149) pěšky 5-10 minut po rovině k Petřínské rozhledně a vpravo

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: ThDr. Petr Jan Vinš

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského - 0.4 km
Praha 5 - Smíchov, chrám sv. Michala, zahrada Kinských - 0.5 km
Praha 1 - Hradčany, kostel sv. Benedikta - 0.6 km
Praha 1 - Hradčany, kostel sv. Jana Nepomuckého - 0.8 km
Praha 5 - Smíchov, kostel sv. Gabriela - 0.8 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (Pražské Jezulátko) - 0.8 km
Praha 1 - Hradčany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad - 0.9 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Mikuláše - 0.9 km
Praha 5 - Smíchov, kostel Nejsvětější Trojice - 1.2 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Tomáše - 1.2 km