Moravská Nová Ves, kostel sv. Jakuba Staršího

Program Noci kostelů 25. května 2018

20:3020:35 Vyzvánění zvonů »»»»»» Moje Noc
20:3021:30 Program pro děti
Soutěže a kvízy pro děti přímo v kostele. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Komentovaná prohlídka kostela a kůru
Seznamte se s historií kostela, s jeho obrazy a sochami, poznejte krásu našich varhan. »»»
»»» Moje Noc
22:3022:35 Závěrečná modlitba s požehnáním »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Individuální prohlídka kostela a věže
V kostele budou připraveny popisy inventáře kostela (sochy, obrazy, oltář). Na věž bude přístup po skupinkách. »»»

»»» Moje Noc

Po celý večer k dispozici drobné občerstvení před kostelem »»»

»»» Moje Noc

Pošta do nebe
Máte starosti či obavy? Udělalo Vám něco radost? Na připravené lístky můžete napsat své prosby a díky a vhodit je do schránky v kostele. Zazní pak během závěrečné modlitby. »»»

»»» Moje Noc

Ukázka bohoslužebných předmětů
Akolyté a ministranti vás seznámí s předměty a oděvy, které se používají při bohoslužbách. »»»

Informace o kostele:

Moravská Nová Ves byla založena okolo roku 1265 klášterem cisterciáků z nedalekého Velehradu. Cisterciáci zde nechali postavit kostel sv. Jakuba Staršího a faru. Původní gotický kostel byl roku 1770 celý zbourán a ponechána pouze věž. Na stejném místě byl letech 1771 – 1773 postaven nový kostel. Věž byla zvýšena o zvonové patro. Výstavba se však protahovala a tak k vysvěcení kostela došlo až v roce 1807. Zasvěcený byl stejně jako kostel původní sv. Jakubu Staršímu. Ještě před vysvěcením byl kostel roku 1790 vykraden a uloupena byla část liturgických předmětů pocházejících ještě z původního kostela. Ve druhé polovině 19. století prošel kostel rozsáhlými opravami, včetně soch sv. Floriána a sv. Václava před vstupem do kostelního areálu. 

Kostel je jednolodní stavba v ose sever – jih, s půlkruhově zakončeným kněžištěm. Na východní straně kostela ke kostelu přiléhá čtyřboká sakristie. V úrovni vstupního průčelí na jižní straně kostela stojí hranolovitá věž. Kněžiště i kostelní loď jsou zaklenuty valeně se sníženými čely. V jižní části lodi je hudební kruchta, jejíž parapet nese pilířovité arkády. V oltáři je zasazen obraz sv. Jakuba Staršího. Vybavení kostela je původní, pocházející z doby jeho druhé výstavby. I kazatelna se schodištěm je stejného stáří. Hlavní oltář i dva boční a kazatelna byly v letech 1801 – 1805 pokryty umělým mramorem. Ve 20. letech 19. st. byly varhany, které pocházely ještě z původního kostela, nahrazeny varhanami novými.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 2. 3. 2017):

Po
18:00
, zimní čas, každý týden
19:00
, letní čas, každý týden
St
18:00
, zimní čas, každý týden
19:00
, letní čas, každý týden
Čt
18:00
, celý rok, každý týden, pro rodiny s dětmi
18:00
, zimní čas, každý týden
19:00
, letní čas, každý týden
So
7:00
, letní čas, každý týden
8:00
, zimní čas, každý týden
Ne
9:15
, celý rok, každý týden

www.farnostmnves.cz

GPS: Loc: 48°48'5.797"N, 17°0'54.606"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Rostislav Silný

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Břeclav, kostel Českobratrské církve evangelické - 13.8 km
Břeclav, Bílý kostel CASD - 14.4 km
Kobylí, kostel sv. Jiří - 18.4 km
Němčičky u Hustopečí, kostel Navštívení Panny Marie - 24.7 km
Klobouky u Brna, kostel Českobratrské církve evangelické - 25.7 km
Zaječí, kostel sv. Jana Křtitele - 26.7 km