Ústí nad Labem, kostel apoštola Pavla - Husův sbor CČSH

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0020:00 Program pro děti
Program pro děti: kreslení a soutěž o nejhezčí obrázek kostela nebo biblických obrázků »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Historie kostela apoštola Pavla
CČSH/ČCE Komentovaná prohlídka chrámu s výkladem k historii objektu »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Křesťanská meditace
Křesťanská meditace v tichu ... nebo o tichu - ukončení programu v chrámu apoštola Pavla... »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Po celou dobu programu je možnost promluvit s duchovními či zástupci obou církví »»»

Informace o kostele:

Kostel apoštola Pavla spoluvlastní a spravují v současné době dvě církve společně. Jsou to Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská.

 

Původně kostel německé evangelické církve postavený  v Ústí nad Labem. Generální ředitel Spolku pro chemickou a hutní výrobu Max Schaffner daroval pozemek a financemi ke stavbě evangelického kostela přispěli především pánové Carl Ludwig a Otto Wolfrum, Paul Siegfried a Friedrich Wilhelm Bornemann. Stavbu kostela podpořil také Spolek Gustava Adolfa a v září 1902 se vypsala soutěž pro architekty. Zvítězil lipský architekt Julius Zeissig a stavěl stavitel Alwin Köhler.

Základní kámen byl položen 28. září roku 1904 a stavba byla dokončena roku 1906. Náklady stavby: 150.000,- tehdejších korun.

Kostel apoštola Pavla je jednoduchou románskou stavbou s polokruhovou apsidou v závěru a 40 metrovou věží. Fasáda je z režného cihlového zdiva a okna jsou půlkruhově zaklenutá.

Nad portálem se nachází trojúhelný fronton s obloučkovým vlysem a latinským křížkem a nad ním ztrojené novorománské okno.

Klenba lodi byly zhotovena z betonových prefabrikátů. Nad vchodem a bocích stěn je umístěna kruchta ze dřeva.

Původně na ní byly citáty z bible, které žel byly po 2. sv. válce nahrazeny zlacenými kříži.

Na kruchtě se nachází varhany z dálny budyšínské firmy Herrmanna Euleho. Jde o pneumatický kuželový nástroj o dvou manuálech.

Oltář, který byl  krásně zdobený, doznal také velké změny. Původně zůstal jednoduchý oltář posunutý tak, aby se sloužilo k lidem čelem, zůstala soch Krista v nadživotní velikosti. Materiál je bílý mramor u oltáře a u sochy žehnajícího Krista je to kararský mramor.

Kostel díky výbuchu bomby 17. dubna roku 1945 přišel i o veškerá původní okna. Okna bvyla původně zdobena výjevy ze života Krista. Také v apsidě se nacházela tři okna a dvě krajní znázorňovala apoštoly Petra a Pavla. Prostřední zdobily ornamenty.  Dnes je prostor oken zazděn.

Kostel byl plně elektrifikován a topilo se parním topením.

Poválečné poměry na základě rozhodnutí Zemského národního výboru v Praze rozhodly o tom, že kostel má být převzat církvemi, které jsou so po konfesní stránce nejbližší.

Dohodu o spoluvlastnictví spolu uzavřeli Církev československá husitská a Církev českobratrská evangelická.

Tento stav trvá do dnes.

Současní faráři: za CČSH Mgr. Ing. Henrieta Tresťanská a za CČE Mgr. Tomáš Jun.

BOHOSLUŽBY  NÁBOŽENSKÉ OBCE CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V KOSTELE  APOŠTOLA PAVLA:

Každou neděli od 15,00 hodin v letních měsících; v zimním období se bohoslužby přesouvají do farního domu do modlitebny v Horově ulici 12 také každou neděli od 15:00 hodin.

BOHOSLUŽBY CÍRKVE ČESKOBRATRSKÉ EVANGELICKÉ V KOSTELE APOŠTOLA PAVLA:

Každou neděli od 9:30 hodin v letních měsících; v zimních měsících se přesouvají bohoslužby do modlitebny farního úřadu, do Dvořákovy ulice č.p. 6.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 5. 2016):

Ne
9:00
, celý rok, každý týden, CČE: v zimních měsících jsou bohoslužby přesunuty do modlitebny na farním úřadě v ulici Dvořákova 6.
10:30
, celý rok, každý týden, CČSH: V zimních měsících jsou přesunuty do kaple farního úřadu hned vedle kostela ap. Pavla v Horově ulici 12. V zimních měsících začínají bohoslužby také od 10:30 hodin.

www.ccsh-usti.cz

Adresa kostela: Horova 12, 400 01 Ústí nad Labem

GPS: 50°39'44.852"N, 14°2'11.356"E

Návaznost na dopravu:

Kostel leží v centru města v Horově ulici 12, od Hlavního nádraží se dá během 5ti minut dojít přes Mírové náměstí pěšky.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Mgr. Henrieta Tresťanská

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.6 km
Ústí nad Labem - Střekov, kostel Nejsvětější Trojice - 2.5 km
Ústí nad Labem - Církvice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 7.5 km
Velké Březno - Valtířov, kostel sv. Václava - 9.1 km
Libouchec, kostel sv. Tří králů - 10.3 km
Malečov-Čeřeniště, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - 10.7 km
Chlumec-Chlumec u Chabařovic, kostel sv. Havla - 11.1 km
Telnice, kaple sv. Josefa - 11.3 km
Malečov-Proboštov, kostel Narození sv. Jana Křtitele - 12.9 km