Telč, kostel Jména Ježíš

Program Noci kostelů 25. května 2018

16:0020:00 Budova katolické fary - Zábavné hry pro děti - hernička 2. patro »»»»»» Moje Noc
18:0018:30 Komentovaná prohlídka kostela Jména Ježíš »»»»»» Moje Noc
18:0023:00 Budova katolické fary - Posezení u šálku kávy - přízemí »»»»»» Moje Noc
18:0023:00 Budova katolické fary - Workshopy pro dospělé i šikovné děti - přízemí, 1. a 2. patro »»»»»» Moje Noc
18:0023:00 Krypta pod kostelem Jména Ježíš - Stínové obrazy (ZUŠ Telč) »»»»»» Moje Noc
18:0023:00 Krypta pod kostelem Jména Ježíš - Výstava Andělé (ZUŠ Telč) »»»»»» Moje Noc
18:4519:45 Přednáška Jindřicha Kaupy - pokračování z loňského roku - drobné sakrální stavby v okolí Telče »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 Budova katolické fary - Přijď si zatančit - biblické tance, 1. patro »»»»»» Moje Noc
19:5020:50 Ticho kostela promlouvá »»»»»» Moje Noc
20:5021:50 sdílení se Sdílením o.p.s. - přednáška a beseda »»»»»» Moje Noc
22:0023:00 Krypta pod kostelem Jména Ježíš - Konkurz na nebožtíka, žánr Hrob'n'ice, muzikál J. Karpíškové »»»»»» Moje Noc
22:2023:20 Koncert Evy Pavlíkové a Ivany Moravcové - spirituály, na violu doprovází Vojtěch Eberhart »»»»»» Moje Noc
23:5000:00 Závěrečná ekumenická modlitba za město Telč a její obyvatele »»»»»» Moje Noc
00:0000:30 Možnost osobní modlitby v tichu noci »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel Jména Ježíš, stojící nedaleko farního chrámu sv. Jakuba, založila hraběnka Františka Slavatová. Vysvěcen byl na podzim 1667.

Barokní kostel má jednu prostornou loď, vnitřek je přes devětadvacet metrů dlouhý, dvanáct metrů široký a čtrnáct a půl metrů vysoký. Vnější fasáda nese ještě prvky renesančního slohu, vnitřní výzdoba je barokní.

Obraz Daniela Grana na hlavním oltáři zobrazuje adoraci Nejsvětějšího jména Ježíš. V horní části je zakladatel jezuitského řádu, sv. Ignác z Loyoly, v dolní části pak další světcové Tovaryšstva Ježíšova: sv. Alois, sv. František Xaverský, sv. Stanislav Kostka, sv. Pavel Miki a druhové. Oltář je zdoben řezbami Václava Kovandy, největší sochy zobrazují sv. Petra a sv. Pavla.

Kostel má šest bočních oltářů různé ceny umělecké a historické. Na dvou z nich jsou obrazy od Ignáce Raaba - Bolestná Panna Marie a smrt sv. Josefa. Oba ale byly několikrát neodborně obnoveny a tím částečně znehodnoceny. Řezby na těchto oltářích provedl František Hamb. Před oltářem sv. Josefa byla pohřbena hraběnka Slavatová, před oltář Bolestné Panny Marie pak její manžel, Jáchym Oldřich Slavata. Na dalších dvou bočních oltářích jsou umělecky cenné obrazy sv. Aloise a sv. Františka Xaverského z doby založení kostela. Nad obrazem sv. Františka je menší obraz, zvaný Salvátor, pravděpodobně z dílny Karla Škréty. Na dalším oltáři je obraz příbuzných Pána Ježíše od Jana Heinsche. Nejnovější pak je oltář P. Marie Lurdské z roku 1928.

V jedné boční kapli je obraz sv. Alžběty Duryňské, obdarovávající chudé. Namaloval ho kolem roku 1900 Čeněk Neumann. Ve výklencích bočních kaplí jsou sochy sv. Jana Nepomuckého a Madony s Ježíškem. Dále jsou v kostele sochy sv. Terezie od Dítěte Ježíše, sv. Antonína Paduánského, sv. Judy Tadeáše a sv. Františka z Asisi, na zadní stěně je obraz P. Marie Růžencové od Leopolda Šašesích z roku  1856, pod kůrem je velký obraz Ukřižovaného.

Varhany jsou z roku 1903 od firmy Tuček z Kutné Hory.

Do inventáře kostela patří mimo jiné velká monstrance barokního provedení. Její dolní část je zdobena tepanými hlavami andělů a drahokamy. Kolem lunuly, odzobené pravými drahokamy, je kruh z pšeničných kasů, nesoucí nápis "Ecce panis angelorum, factus cibus vitatorum" (Ejhle chléb andělský, pravý pokrm pocestných). Nad lunulou drží dva andělé baldachýn, nad nímž se vznáší Duch Svatý a Bůh Otec.

Z doby založení kostela se zachovalo deset brokátových ornátů a dvě dalmatiky, které nechala pořídit zakladatelka kostela.

Pod kostelem se nachází rozsáhlá krypta, dříve sloužící jako hrobka, v níž byli pohřbíváni členové Tovaryšstva Ježíšova z místní koleje, zakladatelé a dobrodinci kostela. V roce 1810 byla otevřena a cenné věci byly odebrány pro státní účely. Pozůstatky zemřelých pak byly uloženy na hřbitově sv. Anny.

 

Zdroj: P. Alois Pernička et al.: Telč. Průvodce kostely. Farní úřad církve římskokatolické v Telči, 1993.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 19. 4. 2015):

17:00
, zimní čas, každý týden
So
18:00
, zimní čas, každý týden, s nedělní platností
Ne
7:30
, zimní čas, každý týden
9:00
, zimní čas, každý týden, přehled bohoslužeb vždy na celý týden k dispozici na: http://www.farnost-telc.cz/content/porad-bohosluzeb-telc

http://www.farnost-telc.cz/

Adresa kostela: Náměstí Zachariáše z Hradce

GPS: 49°11'5.314"N, 15°27'6.564"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Martin Kohoutek

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Telč, kostel sv. Jakuba Staršího - 0.1 km
Telč, kostel sv. Ducha, ČCE - 0.4 km
Horní Dubenky, evangelický kostel - 16.7 km
Kostelec u Jihlavy, kostel sv. Kunhuty - 18.7 km