Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0022:00 Volná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 
Jezuitský kostel Zvěstování Panny Marie (odsvěcený, v užívání Severočeské galerie výtvarného umění) je významnou památkou barokní architektury, postavenou pro jezuitský řád v letech 1701–1731 Octaviem Broggiem. Kostel byl situován při starší jezuitské koleji a byl komponován jako zrcadlový protipól litoměřické katedrály.

​V roce 1773 byl jezuitský řád papežem Klementem XIV. na nátlak evropských panovníků zrušen a kostel byl následně využíván k necírkevním účelům.

​Galerie využívala odsvěceného kostela v letech 1965–1975 jako depozitáře a restaurátorské a truhlářské dílny. Roku 1975 byl bývalý kostel předán Okresnímu národnímu výboru v Litoměřicích, který jej začal adaptovat pro účely Okresního archivu.

Roku 1992 byl kostel předán zpět do užívání Severočeské galerii výtvarného umění. Ta zde spolu s Nadací Symposion uspořádala čtyři ročníky výtvarných sympozií: Baroko a dnešek a Otevřený dialog.
​Kostel je stále využíván jako prostor pro výstavy, koncerty a další kulturní akce. V roce 2013 byl opraven vnější plášť kostela.
 

www.galerie-ltm.cz

Adresa kostela: Jezuitská

GPS: 50°31'56.561"N, 14°8'1.292"E

Návaznost na dopravu:

Kostel Zvěstování Panny Marie je nedaleko autobusového a vlakového nadráží Litoměřice - město, vzdálen od něj pěší chůzí přibližně deset minut, kdy jako orientační bod může sloužit Tyršův most přes řeku Labe. Zde, přímo naproti vyústění mostu, při příjezdu do města Litoměřic ve směru od Prahy se na vyvýšeném místě kostel nachází.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Alžběta Semrádová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Litoměřice, kostel Všech svatých - 0.1 km
Litoměřice, kostel sv. Jakuba, klášter - 0.2 km
Litoměřice, kaple sv. Jana Křtitele - 0.3 km
Litoměřice, kostel sv. Ludmily, klášter - 0.3 km
Litoměřice-předměstí, modlitebna CASD - 0.4 km
Litoměřice-Předměstí, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 0.5 km
Litoměřice-Předměstí, modlitebna Evangelické církve metodistické - 0.6 km
Litoměřice, katedrála sv. Štěpána - 0.6 km
Litoměřice-Předměstí, Bratrská jednota baptistů - 0.6 km
Litoměřice-Předměstí, kostel sv. Vojtěcha - 0.8 km