Šlapanice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:45 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
19:0019:20 Scénka
Scénka dětí ze základní školy »»»
»»» Moje Noc
19:2019:30 Zpívejme i rukama
Písničky našich nejmenších dětí »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Ticho kostela promlouvá
Nekomentovaná prohlídka kostela, možnost posedět v lavici či prohodit pár slov s pořadateli »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Kouzlo varhan
Varhanní koncert našich mladých varhaníků »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Ticho kostela promlouvá
Nekomentovaná prohlídka kostela »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Hudba a zpěv mladých
Půlhodinka se šlapanickou scholou »»»
»»» Moje Noc
21:3021:45 Hudba z chrámové věže
Hudební vystoupení dechových nástrojů z otevřených oken věže kostela »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Historická liturgická roucha
Výstava liturgických oděvů »»»

»»» Moje Noc

Tajemství mešního vína
Ochutnávka v přístavbě (do vyčerpání zásob) »»»

»»» Moje Noc

Ze Šlapanic až do Jeruzaléma
Fotografie z pouti našich farníků do Svaté země »»»

Informace o kostele:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, stojící na nejvyšším místě Masarykova náměstí, je nejstarší a nejhodnotnější stavební památkou města. Vzhled původní románské stavby vzniklé zřejmě koncem 12. nebo začátkem 13. století, se nedochoval. Pouze základ jižní strany presbytáře a jádro věže, v jejímž prvním patře je zazděna románská hlavice, nám tento sloh dokládají. Raně gotickou stavbu z přelomu 13. a 14. století naznačuje pouze dodnes dochované gotické žebroví v presbytáři a fragmenty oken a dveří, nalezené pod omítkou roku 1984. Ve středověku byl celý objekt obehnán hradbou s baštami a tvořil tzv. kostelní tvrz, která měla chránit obyvatele bohaté osady před vojenským nebezpečím. V roce 1401 se však kostela zmocnila tlupa loupežníka Keyzolta a při potyčce s nimi byl kostel zpustošen. Za husitských válek, roku 1449, jej vypálil a zpustošil Jan z Boskovic. Ve třicetileté válce, při obléhání Brna Švédy byl úplně vydrancován a další požáry jsou připomínány v letech 1667 a 1733, kdy vyhořela skoro celá obec, fara i kostel. V letech 1753-1755 byl zchátralý kostel přičiněním olomouckého scholastika a šlapanického faráře Gianiniho zbarokizován (v původním gotickém slohu zůstal pouze presbytář). O dva roky později opět vyhořel. Dnešní vzhled kostela tedy pochází z roku 1757. Dodnes se zachoval barokní oltář s obrazem Panny Marie Nanebevzaté od Johanna Endlingera, malíře, jenž namaloval i obraz svatého Michala na bočním oltáři. Tento světec byl patronem Kůru literátského tzv. Bratrstva sv. Michala, založeného při farním kostele již v roce 1617. První varhany nechal pořídit děkan P. Holoubek (1819-1895). Nástroj byl pořízen z peněžního odkazu P. Vincence Vzácného (zemřel 23. 4. 1861), který zanechal k tomuto účelu 1000 zlatých. Ty nynější pocházejí z Krnova a byly instalovány v únoru 1973. V roce 1887 byla kostelní věž zvýšena na 36 metrů a opatřena charakteristickou cibulovitou bání a věžními hodinami ze zrušeného podolského zámku. Roku 1919 byl kostel pokryt pálenými taškami. Kostel obklopoval do roku 1832 starý hřbitov, jeden z jeho náhrobků nesl letopočet 1565. Od listopadu 1989 do srpna 1990 byla provedena nákladná celková rekonstrukce kostela.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 2. 10. 2017):

Po
7:00
, celý rok, každý týden
Út
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden, dětská mše sv.
Čt
18:00
, ve školním roce, každý týden, 1.Ponětovice, 2.Bedřichovice, 3.Kobylnice, 4.Jiříkovice, příslušný týden v měsíci
18:00
, celý rok, každý týden
So
7:30
, celý rok, každý týden
Ne
7:00
, celý rok, každý týden
8:45
, celý rok, každý týden
18:30
, celý rok, každý týden

www.farnostslapanice.cz

Adresa kostela: Masarykovo nám.9

GPS: 49°10'10.299"N, 16°43'35.3"E

Návaznost na dopravu:

Z Brna Hlavního nádražní trolejbusem číslo 31. Do Šlapanic dále zajíždí linka IDS JMK 151 a 710 a dále je možné využít i vlakové spojení linkou S6.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Nekuda

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Telnice, kostel sv. Jana Křtitele - 6.9 km
Pozořice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 7.8 km
Bílovice nad Svitavou, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 9.6 km
Babice nad Svitavou, kostel sv. Jana Křtitele - 12.1 km
Modřice, kostel sv. Gotharda - 12.8 km
Blučina, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 14.6 km
Rajhrad, kostel Božského Srdce Páně - 16.1 km
Želešice, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 16.7 km