Domaslav, kostel sv. Jakuba Většího

Program Noci kostelů 25. května 2018

19:0022:00 Noc kostelů
Během celého večera bude kostel otevřen k individuální prohlídce. Návštěvníci jsou zváni také k prohlídce farního areálu. Hostům se mohou věnovat členové spolku Domaslav. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 

O počátcích kostela v Domaslavi nemáme žádné zprávy. Církevní budova zde jistě stála v druhé polovině 14. století, kdy sem byl dosazen duchovní správce. V roce 1682 obdržela arcibiskupská konzistoř dopis, v němž tachovský vikář vyzývá k opravě domaslavského a lestkovského kostela, které již hrozily zřícením. Když byly prostředky na opravu uvolněny, byl již kostel v tak špatném stavu, že bylo zřejmě nutné jej zbořit a na jeho místě postavit kostel nový. Stalo se tak po roce 1705.

Jak vyplývá ze stavebně historického průzkumu, byl předchozí kostel pravděpodobně již románský a kameny z jeho zdiva byly znovu použity při stavbě nové barokní budovy. Ze staršího kostela byl také převzat zvon odlitý roku 1545 Janem Konvářem ze Stříbra.

Velký úpadek znamenala doba po druhé světové válce, kdy byli vyhnáni německy mluvící obyvatelé a ani následující totalitní režim nepřál údržbě památek jako takových, natož těch církevních.

V roce 2006 začalo kostel spravovat občanské sdružení Domaslav (nyní spolek Domaslav). Od té doby se spolku podařilo zajistit opravu střechy věže a presbyteria. Členové spolku shání finanční prostředky na opravu kostela ve svém volném čase, všichni pro spolek pracují jako dobrovolníci. 

www.domaslav.cz

Adresa kostela: farní areál Domaslav

GPS: 49°52'37.913"N, 12°54'39.245"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Vlak: nejbližší vlaková zastávka Kokašice (4,6 km). Cesta od vlaku vede přímo po silnici přes obec Kokašice směrem do Domaslavi.

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Dlouhá

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Konstantinovy Lázně, modlitebna Bratrské jednoty baptistů - 7.0 km
Stříbro, sborový dům Českobratrské církve evangelické - 16.6 km
Kladruby, kostel sv. Jakuba - 18.8 km
Planá, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 18.9 km
Kladruby, kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Benedikta a sv. Wolfganga - 19.7 km
Tachov, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 31.3 km