Jihlava, kostel sv. Jakuba Většího

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:40 Mše svatá
Pravidelná páteční večerní bohoslužba v kostele »»»
»»» Moje Noc
18:4519:00 Pro radost
Vystoupení "Malé scholy u sv. Jakuba" »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 Paralelní program od 19.00 do 20.00 v kostele a mariánské kapli
Fotoprezentace pěší poutě P. Vavřince Martina Šipláka, O.Praem., do baziliky sv. Martina v Tours "Martin za sv. Martinem" / Interaktivní program „Pojďte s námi cestou svátostí“ / Zkušenosti lidí „Život se svátostmi“ / Přehled farních aktivit. »»»
»»» Moje Noc
19:1519:30 Varhany pro dospělé
Komentovanou prohlídkou varhan u sv. Jakuba dospělé návštěvníky provede varhaník Petr Sobotka »»»
»»» Moje Noc
19:3519:50 Varhany pro děti
Komentovanou prohlídkou varhan u sv. Jakuba děti provede varhanice Magdalena Kodetová »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Koncert kapely "Srdcaři"
Koncert křesťanské kapely "Srdcaři" z Prahy »»»
»»» Moje Noc
21:2022:00 Kostel jako prostor ke ztišení »»»»»» Moje Noc
22:0022:20 Večerní modlitba kompletáře
Liturgickou modlitbou církve provází pěvecký sbor farnosti "Iuventus" pod vedením Františka Křepely »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 

Farní kostel sv. Jakuba Většího, národní kulturní památka, je hlavním kostelem v rámci jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba, která je historicky pod patronátem kněží a bratří premonstrátů ze Strahovského kláštera v Praze. Krátce po založení města (mezi 1240–1243) započala stavba nového kostela, jenž byl v květnu 1257 posvěcen a povýšen na kostel farní olomouckým biskupem Brunem ze Schaumburku. Současně sem byla přenesena farní správa od kostela sv. Jana Křtitele. Od počátku až dodnes kostel sv. Jakuba vlastní, spravuje a do náročných oprav investuje řád premonstrátů, od roku 1591 jsou to premonstráti strahovští. Trojlodní halová stavba s dvojicí věží v západním průčelí byla budována až do počátku 16. století. Dne 5. července 1436 zde bylo za přítomnosti císaře Zikmunda vyhlášeno české znění Basilejských kompaktát. V interiéru se nachází kromě hlavního oltáře s obrazem stětí sv. apoštola Jakuba, patrona celé farnosti, také např. jeho socha, kde je znázorněn jako poutník (16. stol.), dále socha sv. Kateřiny Alexandrijské (14. stol.), sousoší Olivetské hory (kolem roku 1480) a faksimile národní kulturní památky tzv. Přemyslovského kříže.

Součástí přístupného interiéru kostela je barokní poutní kaple Panny Marie Bolestné, spojená s kostelem svým hlavním vchodem. Byla postavena strahovskými premonstráty v letech 1701–1703, především z milodarů jihlavských občanů, zvláště pak od fyzika dr. J. J. Kielmanna. Do roku 1784 byla užívána zdejším bratrstvem Panny Marie Bolestné. Interiér má bohatou štukovou výzdobu od G. A. Corbelliniho. Kopuli zdobí malby od M. V. Halbaxe. Uprostřed oltáře z roku 1723 je nika s gotickým sousoším Piety z doby kolem roku 1330.

Tato mariánská kaple byla v letech 1999–2006 strahovskými premonstráty obnovena. Od roku 2008 až dodnes probíhá postupně i obnova kostela, na které se finančně podílí především Královská kanonie premonstrátů na Strahově jako vlastník, dále pak symbolicky naše farnost, a skrze získané dotační programy v různé míře také Ministerstvo kultury, Město Jihlava a Kraj Vysočina. V roce 2008 byl kostel prohlášen národní kulturní památkou. V roce 2017 začala připravovaná generální oprava krovu a pláště střechy kostela, na které se podílí EU, Ministerstvo pro místní rozvoj a strahovští premonstráti, a která by měla být ukončena v druhé polovině roku 2019.

Kostel s poutní kaplí je pravidelně otevřen v čase bohoslužeb (viz web farnosti), koncertů i při dalších příležitostech. Celoročně je k nahlédnutí pak přes zádveří hlavního vchodu. Do kaple je možné v letní sezoně nahlédnout z náměstí přes mříž bočního vchodu. Prohlídky pro skupiny lze domluvit v kanceláři farnosti. V tzv. křestní kapli kostela sv. Jakuba Většího je možné shlédnout také malou a zajímavou historickou expozici, zachycující liturgii zde konanou, informace o premonstrátech a zobrazující kopie některých historických listin či zajímavé předměty. Severní vyhlídková věž je z důvodu probíhající opravy krovu a střechy kostela (2017 až 2019) nyní pro návštěvníky uzavřena. Otevření je plánováno se začátkem turistické sezony v dubnu 2020.

Svatojakubská farnost je tvořena společenstvím křesťanů kolem čtyř kostelů, tzn. farního sv. Jakuba Většího a tří filiálních - sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Informace o životě farnosti, bohoslužbách, různých aktivitách, péči o památky a objekty atd. najdete na webu farnosti. Pokud Vás zajímá jak žijeme, podívejte se na web farnosti www.svjakub.cz, kde najdete další informace.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 29. 4. 2015):

Po
8:00
, celý rok, každý týden, pravidelně v kapli Panny Marie Bolestné (o velkých slavnostech v kostele)
18:00
, ve školním roce, každý týden
Út
8:00
, celý rok, každý týden
18:00
, ve školním roce, každý týden, zvláště pro děti
St
8:00
, celý rok, každý týden
Čt
8:00
, celý rok, každý týden
8:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden, zvláště pro mládež
So
8:00
, celý rok, každý týden
Ne
10:30
, celý rok, každý týden, za farnost (pro populo)
19:00
, celý rok, každý týden

www.svjakub.cz

Adresa kostela: Jakubské náměstí

GPS: 49°23'43.00''N, 15°35'37.22''E

Návaznost na dopravu:

Kostel sv. Jakuba Většího se nachází v centru města, z jihovýchodní části Masarykova náměstí ulicí “Farní“ až ke kostelu. Dostupnost pěšky ze všech stran, autem lze parkovat na místech k tomu určených na náměstí nebo poblíž náměstí. Zastávka MHD s názvem “Masarykovo náměstí - dolní“.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Hyacint Pavel Kuchta, O.Praem.

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Jihlava, kostel sv. Kříže, CČSH - 0.4 km
Jihlava, kostel u Matky Boží - 0.6 km
Jihlava, kostel apoštola Pavla - 1.0 km
Kostelec u Jihlavy, kostel sv. Kunhuty - 11.7 km
Brtnice, kostel bl. Juliány z Collalta - 12.9 km