Březí, kostel sv. Jana Křitele

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:55 kostel otevřený k prohlídce
kostel otevřený k samostatné prohlídce »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Ukázky z barokní hudby I. část
Ukázky z barokní hudby v podání dechové kapely Moraváci Zdeňka Břínka »»»
»»» Moje Noc
19:3519:50 Komentovaná prohlídka mešních rouch
Komentovaná prohlídka mešních rouch a vystavených ornátů »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Ukázky z barokní hudby II. část
Ukázky z barokní hudby v podání dechové kapely Moraváci Zdeňka Břínka »»»
»»» Moje Noc
20:4521:35 Komentovaná prohlídka kostela, sakristie, chory
Komentovaná prohlídka kostela, sakristie, chory »»»
»»» Moje Noc
21:5022:20 Komentovaná prohlídka mešního nádobí
Možnost prohlédnout si mešní nádobí s výkladem, co se vlastně k čemu používá »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Degustace mešních vín
Jak chutná mešní víno? A co je na něm jiného, než obyčejné víno od kteréhokoliv vinaře? Při této degustaci máte možnost zjistit, jak to s mešním vínem vlastně je. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

     Původní kostel se začal stavět roku 1691. Místní sedláci začali svážet kamení na stavbu, pomáhali i sousedé přerovští, jevišovští, drnholečtí, ale rovněž ottenthalští. Samotný kostel byl dlouhý 13 sáhů a 1 stopu, široký 6 sáhů a 1 stopu, prý z dobrého materiálu, pěkně vysoko zaklenutý a světlý. Hlavní oltář byl mramorový, nad ním umístěn obraz v pozlaceném rámu. Pod obrazem byl umístěn erb s nápisem: Kristu se klaní – Jana uctívají W.A. ze Štenberka a jeho choť C.B. rozená baronka z Malzanu. V roce 1836 byla věž tohoto kostela o jeden sáh zvýšena, ale již příštího roku je opět snížena, do původního stavu, protože hrozilo nebezpečí zřícení. V roce 1853 padlo konečné rozhodnutí postavit chrám Boží zcela nový.

     Roku 1853 byla dokončena stavba nového kostela až ke klenutí, v následujícím roce bylo přikročeno k zaklenutí a střešnímu krovu. 1. září o polední přestávce se zřítila část stavby na severní straně včetně zaklenutí a střechy. Devět metrů střešního traktu se vším všudy leželo v sutinách. Mladý chlapec z Mikulova, Ferdinand Grimmel, který obědval na krovu, propadl do hlubiny a přišel o život. Dva roky nemohla stavba pokračovat. Problémy spojené s jeho smrtí se prodlužují až do roku 1858. Hrubá stavba byla dokončena až v roce 1858. Boční oltář sv. Jiří, stejně jako oltář Panny Marie byl věnován farníky.

     Ještě před dokončením prací se bohoslužby konaly na prozatimním oltáři a teprve 1862 byl mikulovským proboštem, baronem von Bartensteinem, za přítomnosti četných hostí, slavnostně vysvěcen. Nový kostel potřeboval vybavení, na které ovšem církevní prostředky nestačily, a tak pomáhali dobrodinci. Jako prvá je ve farní kronice uváděna císařovna Carolina Augusta I., která věnovala na znovuodlití středního zvonu, zhotoveného mistrem z Vídeňského Nového Města, Ignácem Hitzerem, 100 zlatých.

     Ve výčtu následuje Jakub Kern, rodák z místa, majitel domu ve Vídni, který aniž o to byl požádán, věnoval z vlastního popudu kostelu velký křišťálový lustr. Ten se stal „obzvláštním skvostem kostela, každým příchozím obdivován“. Byl 4,5 m vysoký, měl v průměru 2,25m a vážil 252 kg. Lustr z roku 1858 byl i přes námitky elektrifikován. Jak vyplývá ze zprávy akademické restaurátorky Jany Míškové, která lustr v roce 2001 opravovala - považuje jej za největší svého druhu v Evropě a odhaduje jeho původ na rok 1860. 

     Od samého počátku novostavbu kostela provázely problémy. Ve zdech se ukázaly povážlivé pukliny, které se neustále rozšiřovaly a dávaly tušit jen to nejhorší. V domnění, že tašky na střeše jsou pro stavbu příliš velkým zatížením, byly v roce 1874 nahrazeny střechou z pozinkovaného plechu. Za šest roků na to při bouři byly strženy tašky na věži a poškozeno zakrytí zákristie. Oprava si vyžádala 800 zlatých, věž tedy byla také pokryta pozinkovaným plechem. Avšak v roce 1882 popraskaly svorníky zdiva, musely být nahrazeny novými, silnějšími. V roce 1908 bylo přistoupeno k důkladné renovaci kostela.

     Kostel samotný prošel několika renovacemi a je nadále postupně opravován a zušlechťován. Každý rok je zde také stálá výstava místních ornátů přístupná od Bílé soboty do Adventu. Každý návštěvník je srdečně vítán.

 

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 13. 5. 2019):

Ne
9:30
, celý rok, každý týden

www.farnostimikulovska.cz

Adresa kostela: Hlavní

GPS: 48°49'16.031"N, 16°33'52.159"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Eliška Urbánková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Mikulov, kostel sv. Václava - 7.9 km
Mikulov, modlitebna Evangelické církve metodistické - 8.1 km
Mikulov, kostel Povýšení sv. Kříže - 8.1 km
Mikulov, Bývalý kapucínský kostel (nyní Galerie Konvent) - 8.2 km
Mikulov-Svatý kopeček, kaple sv. Šebestiána - 8.8 km
Dolní Věstonice, kostel sv. Michaela archanděla - 11.0 km
Pavlov u Mikulova, kostel sv. Barbory - 12.6 km
Hustopeče u Brna, kostel Českobratrské církve evangelické - 21.7 km
Valtice, modlitebna Evangelické církve metodistické - 21.8 km