Kamenný Újezd, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 25. května 2018

16:3017:30 Program pro děti.
Připravily a srdečně zvou všechny děti a jejich rodiče Školské sestry de Notre Dame »»»
»»» Moje Noc
17:3018:15 Mše svatá, májová pobožnost
Slavnostní vyzvánění zvonů, úvodní slovo duchovního správce P. Pavla Bicka »»»
»»» Moje Noc
18:3019:30 Komentovaná prohlídka kostela Všech svatých
Přednáška PhDr. Romana Lavičky Ph.D na téma české nebe, aneb kolik světců nalezneme v našem kostele »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Koncert kapely Jen Tet-spirituály a tradicionály folkové skupiny Spirituál Kvintet »»»»»» Moje Noc
21:3023:00 "Ticho jako v kostele" příležitost pro modlitbu, ztišení, rozjímání, vzpomínky... v duchovní atmosféře ozářeného, tichého kostela
Ukončení programu podle zájmu návštěvníků »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 

Kostel Všech svatých v Kamenném Újezdě

 

 

 

Raně gotický kostel s plochostropou lodí a pravoúhlým, snad čtvercovým závěrem byl vybudován někdy kolem poloviny 13. století v souvislosti se založením vesnice Újezd. Existence kostela je poprvé doložena roku 1263 v německém názvu obce „Steinkirchen“ ( Kamenný kostel). V době krátce po roce 1351 došlo k rozšíření kostela o nové pravoúhlé a plochostropé kněžiště se sakristií po severní straně. Tento typ presbytáře zřejmě vycházel ze závěru staroměstského kostela sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele ve Starých Budějovicích a byl použit ještě u kostela v nedalekých Doudlebech a v upravené formě také u kostela v Boršově nad Vltavou. Závěr kostela v Kamenném Újezdě vznikl jako plochostropý, což dokládá nález monumentální malby Posledního soudu (1350–1360), kde ze severní stěny kněžiště vystupuje na místě Kristovy hlavy klenební konzola. Presbytář se sakristií byly zaklenuty kolem roku 1380 a nejpozději v té době získala sakristie kamennou menzu, takže sloužila jako kaple a možná i pohřebního místo pánů z Újezda. Kolem roku 1490 byl na severní straně kněžiště postaven sanktuář opatřený sochařskou výzdobou. K jihozápadnímu nároží kostela byla snad již počátkem 16. století (zvon z roku 1520) přistavěna zvonice, která pohltila výrazný opěrný pilíř a tím se uzavřel vývoj kostela ve středověku.

            V letech 1690 až 1694 byla ke kostelu přistavěna nynější západní věž. Jelikož se však uvnitř nachází tzv. Velký zvon o váze více jak 1000 kg odlitý roku 1520 mistrem Bartolomějem v Praze, je velmi pravděpodobné, že kostel musel mít podstatně starší věž nebo zvonici na hřbitově.

            Zásadní přestavbou prošel kostel v první třetině 18. století. Tehdejší farář Jan Josef Zavadil nechal zbourat starou užší kostelní loď a na jejím místě byla v letech 1726–1727 postavena nynější loď obsahující však zbytky předchozí stavby. Krátce nato byla věž zvýšena a dostala novou střechu, na závěr získal kostel nynější barokní, plasticky členěnou fasádu, která však v podstatě stále skrývá původní středověký kostel. kolem poloviny 18. století byly do kostela pořízeny nové oltáře, mobiliář a zvony. Dne 5. září 1916 vojenská komise zrekvírovala 3 zvony : nový vážící 680 kg (z roku 1739), druhý ve váze 200 kg z roku 1759 a třetí, klekáníčkový vážící 90 kg. Roku 1919 byl pořízen zvon sv. Jan Křtitel a roku 1934 přibyl větší zvon sv. Václav. Oba posledně jmenované byly zabaveny při rekvizici 20. března 1942. Po více jak čtvrt století, dne 23. listopadu 1969 byly slavnostně posvěceny a na věž kostela zavěšeny tři nové zvony – sv. Václav, Panna Maria a sv. Jan Nepomucký, které dosud  společně se Velkým zvonem z roku 1520 svolávají k bohoslužbám. Poslední celková rekonstrukce chrámu proběhla v letech 1992 až 1995.

            Kostel je od 25. března 2014 večer  opět nasvícen, aby potěšil nejen nás, ale i návštěvníky. Přijďte se k nám do Kamenného Újezdu podívat na Noc kostelů a uvidíte zářící kostel Všech svatých nejen z venku, ale i zevnitř.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 8. 2. 2015):

16:30
, zimní čas, každý týden
17:30
, letní čas, každý týden
Ne
9:30
, celý rok, každý týden

farnost-kamenny-ujezd.webnode.cz

GPS: 48°54'0.674"N, 14°26'53.007"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Pavel Bicek

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Boršov nad Vltavou, kostel sv. Jakuba staršího - 2.7 km
České Budějovice, kostel sv. Jana Nepomuckého - 7.0 km
České Budějovice, kostel P. Marie Růžencové - 8.2 km
České Budějovice, kostel sv. Rodiny - 8.3 km
České Budějovice, kostel Obětování Panny Marie - 8.3 km
České Budějovice, kaple Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - 8.3 km
České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše - 8.4 km
České Budějovice, kostel sv. Vojtěcha, Čtyři Dvory - 8.4 km
České Budějovice - Čtyři Dvory, Husův dům - 8.5 km
České Budějovice, evangelický kostel - 9.0 km