Kamenice, kostel sv. Jakuba Většího

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:3019:15 Mše svatá a úvodní slovo k Noci kostelů
Mše svatá a úvodní slovo k Noci kostelů »»»
»»» Moje Noc
19:3021:00 Aktivity pro děti
Aktivity pro různé věkové skupiny dětí, venku i uvnitř kostela »»»
»»» Moje Noc
19:3021:00 Misijní trh
Prodej domácích výrobků za účelem podpory misií »»»
»»» Moje Noc
19:3021:00 Prohlídka varhan
Komentovaná prohlídka stroje varhan na kůru kostela »»»
»»» Moje Noc
19:3021:00 Prohlídka zvonů a hodinového stroje
Možnost vystoupat do věže kostela, kde jsou umístěny 2 zvony a v mezipatře hodinový stroj »»»
»»» Moje Noc
19:3021:00 Výstava bohoslužebného materiálu
Výstava bohoslužebného materiálu s popiskami v prostorách sakristie »»»
»»» Moje Noc
19:3023:00 Občerstvení
Občerstvení v nově zrekonstruovaných částech budovy před kostelem zvané špitálka. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Povídání o historii kostela
Povídání o historii kostela, o renovaci křížů, o starém hřbitově a dalších zajímavostech z historie farnosti. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:15 Světlo Ježíše Krista
Rozsvícení srdce ze svíček před hlavním oltářem v kostele. »»»
»»» Moje Noc
21:1522:00 Koncert skupiny Pazdeři
Koncert skupiny Pazdeři, která doprovází hrou a zpěvem mše a chvály. »»»
»»» Moje Noc
22:0023:00 Ztišení a soukromá modlitba
Prostor pro ztišení a soukromou modlitbu v kostele. »»»
»»» Moje Noc
23:0023:15 Ukončení a závěrečné požehnání »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel Sv. Jakuba Většího je připomínán již v XV. století, patronem jest hrabě Josef Valdštejn  Vartenberk na Třebíči. Kostel s pozdně románským jádrem snad z konce 12. stol., případně z doby krátce po r. 1200, loď s jižním románským portálem, s fragmenty původních oken a se schodištěm v síle severní zdi představuje torzo tribunového kostela s kruchtovou emporou.

V 2. pol. 15. stol. bylo vystavěno nové gotické kněžiště s vítězným obloukem a prolomen nový vchod do kostela v jižní lodi (dnes s jednokřídlými dveřmi zdobenými reliefní pozdně renesanční edikulou a dvojicí kruhových oken), před rokem 1536 přistavěna i věž.

Severní sakristie přistavěna asi r. 1648, v r. 1723 přistavěna kruchta, sínice a staticky zjištěna věž.

Za rozsáhlých oprav v letech 1892-1903 byla v lodi prolomena nová okna, přistavěno vnější schodiště na hudební kruchtu a do západní části sínice přeneseno kamenné ostění portálu.

Na bočních stěnách lodi, která má pozdně románské jádro,  se dochovaly fragmenty pozdně gotické malby rustikálního charakteru.

Mimo hlavní oltář jsou 2 vedlejší, jež r. 1691 bývaly zasvěceny P. Marii a sv. Václavu, dnes sv. Cyrilu a Metoději, a sv. Josefu. Nákladem dobrodinců upravený r. 1825 hlavní oltář ustoupil r. 1894 dnešnímu souhlasnému slohově s presbytářem od J. Krejčíka.

Sochy sv. Jakuba, Jana, Petra a Spasitele na něm vystihují pěkně zobrazení „Proměnění Páně“.

R. 1892 opraven chrám Páně zevnitř a pořízeny varhany od Zachystala z Třebíče ( v r. 1982 nahrazeny varhanami novými).

V r. 1894 byla položena cementová dlažba, restaurována okna v kněžišti a opatřen hlavní oltář. Následujícího roku 1895 pořízen oltář Božího hrobu v sínici, sochy Bolestné P.Marie a P. Marie Lurdské, r. 1902 oltář sv. Cyrila a Metoděje, křtitelnice, kazatelna od Zejdy, polychromie od C.Čelouda z Třebíče. V roce 1892 byla věž a střecha pobita plechem a kostel byl opatřen bleskosvodem, v roce 1910 byla pořízena nová křížová cesta od Vítka ze Zhoře.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21. 1. 2015):

St
17:00
, zimní čas, každý týden
18:00
, letní čas, každý týden
17:00
, zimní čas, každý týden
18:00
, letní čas, každý týden
So
8:00
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
10:45
, celý rok, každý týden, Dětská mše svatá

www.farnostkamenice.eu

GPS: 49°22'1.199"N, 15°47'10.732"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hana Krejčová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brtnice, kostel bl. Juliány z Collalta - 13.6 km
Polná, kostel Nanebevzetí Panny Marie, děkanský - 14.4 km
Jihlava, kostel sv. Jakuba Většího - 20.8 km
Jihlava, kostel sv. Kříže, CČSH - 21.2 km
Jihlava, kostel u Matky Boží - 21.5 km
Jihlava, kostel apoštola Pavla - 21.8 km