Všesulov, kostel sv. Martina, hřbitov

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:3021:00 Vlakem do kostela
Přijeďte vlakem nebo autobusem a prohlédněte si rekonstruovaný kostel sv. Martina ve Všesulově, uvidíte zrestaurované náhrobní kameny, pustíme Vás i do věže a na půdu kostela. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel Sv. Martina stojí na táhlém návrší uprostřed obce. Barokní stavba, které vévodí v průčelí věž s otupenými rohy, byla postavena v 1. pol. 18. století na místě původního kostelíka. Přesné datum jeho založení není známo, lze se však domnívat, že ho nechali zřídit v 16. století páni z Kolovrat, jimž kostel s blízkým hradem Krakovec patřil. Až do třicetileté války byl kostel Sv. Martina farním. Podle Tereziánského katastru českého byla dřívější všesulovská administratura přenesena roku 1713 k faře v Čisté. Přestavěný kostel je jednolodní obdélníková stavba se zkosenými nárožími. Také presbytář je obdélníkový se zaoblenými rohy. V bocích lodi i presbytáře jsou veliká okna polokruhově zaklenutá. Presbytář i loď jsou sklenuty valeně do pásů. Klenba spočívá na sdružených přístěnných pilířích s římsovými hlavicemi. Původní krytina střechy byla břidlicová. Vybavení kostela je většinou barokní. Hlavním motivem oltáře je obraz sv. Martina na koni z 1. pol. 18. století. Věž je osazena dvěma zvony. První pochází z konce 15. století. Druhý zvon dal ulít roku 1557 Kryštof Jindřich z Kolovrat. Cennou historickou památku představuje šest náhrobních kamenů z opuky zasazených do vnitřních zdí kostela. Na prvním z nich, z roku 1592, je vyobrazen klečící muž ve válečném oděvu a žena s dítětem. Patří Janu Jindřichu Krakovskému a Ludmile z Kolovrat. Na druhém náhrobku je rytíř klečící před křížem. Kámen je z roku 1576 a patří Bernardu Krakovskému z Kolovrat. Na třetím náhrobku je stojící ženská postava. Váže se k roku 1575 a patří paní Sofii, rozené Šlikové. Čtvrtý náhrobní kámen zobrazuje zmrtvýchvstání Spasitele. Kristus je také vytesán nad erby Kolovratů a Šliků. Náhrobek je z roku 1596 a náleží Kryštofu Jindřichu Krakovskému z Kolovrat. Pátý kámen je obdélníkový, nahoře zahrocený. V reliéfu je vyobrazen Ježíš na kříži. Po stranách jsou opět kolovratské a šlikovské erby. Náhrobek pochází z roku 1582 a náleží Kateřině z Kolovrat, rozené Šlikové. Poslední náhrobek je umístěn ve dlažbě před hlavním oltářem. V hořejší části je deska s málo čitelným nápisem „Letha Panie 150…..Z Holeice“. V dolní části je v kruhovém poli vytesaný šlikovský erb.

http://farnost.jesenice.sweb.cz/

GPS: 50°2'26.110"N, 13°36'35.329"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Daniel Váhala

Mapa: