Pohořelice, farní kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:5518:00 Slavnostní vyzvánění zvonů »»»»»» Moje Noc
18:0018:45 Mše sv. »»»»»» Moje Noc
18:5519:00 Zahájení letošní "Noci kostelů" »»»»»» Moje Noc
19:0019:15 "Všechno, co žije, ať chválí Pána"
Malý úvodní koncert: hudba pro varhany a žestě. »»»
»»» Moje Noc
19:2019:50 Korále naší babičky
Vystoupení dětí naší farnosti. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:00 odjezd vláčku od farního kostela ke kostelu sv. Jiljí na hřbitově »»»»»» Moje Noc
20:0021:00 Pohleď, viz a naslouchej!
Volná prohlídka kostela, věže, oratoře a kůru s varhanami nebo možnost ztišení v kostele. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Pod kostelní klenbou
Komentovaná prohlídka kostela. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Sestřenky
Rytmické písně v podání místní scholy. »»»
»»» Moje Noc
22:1022:10 odjezd vláčku od farního kostela ke kostelu sv. Jiljí na hřbitově »»»»»» Moje Noc
22:1023:20 Dívej se a naslouchej!
Volná prohlídka kostela, věže, oratoře a kůru s varhanami nebo možnost ztišení v kostele. »»»
»»» Moje Noc
23:3000:00 "Andělský Chlebe, Sebe nám dáváš, život rozdáváš..."
Společné klanění se živému Kristu, přítomnému v Nejsvětější Svátosti + závěrečné svátostné požehnání. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

"Bděte a proste..."
Možnost napsat svou prosbu - na úmysly z "Noci kostelů" bude obětována mše sv. »»»

»»» Moje Noc

"Mezikostelní místní vlaková doprava"
Výletní vláček opět propojí farní kostel v centru obce s kostelem sv. Jiljí na hřbitově. »»»

»»» Moje Noc

Slovo pro Tebe »»»

»»» Moje Noc

Výstava na oratoři kostela »»»

Informace o kostele:

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1734 - 1739 za olomouckého biskupa hraběte Jakuba Arnošta z Lichtenštejn-Kastelkornu, který ho také 15. května 1740 posvětil.

Jedná se o jednolodní stavbu s půlkruhovým závěrem presbytáře, čtyřbokou věží nad průčelím a obdélnými bočními kaplemi. V kapli na epištolní straně se nachází oltář Nejsvětější Trojice a na straně evangelní oltář Všech svatých. Naproti němu byl v rámci novodobých úprav přemístěn také další oltář s kopií milostného obrazu Panny Marie Svatotomské, který se původně nacházel v presbytáři. Na hlavním oltáři, který je zasvěcen patronu kostela sv. Janu Nepomuckému, je zobrazen tento světec klečící na oblaku, kterak vzhlíží ke krucifixu a Matce Boží. Rozměrný obraz je dílem významného barokního malíře Josefa Sterna. Nad ním je v nástavci oltáře zavěšen ještě obraz sv. Jana Křtitele. Nad sakristií se nachází oratoř, která byla přímo propojena s pohořelickým zámkem průchodem ve výši prvního patra.

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 5. 2014):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
10:00
, celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, případná změna času dle ohlášení
Ne
9:00
, celý rok, každý týden

www.fapohorelice.cz

Adresa kostela: Náves

GPS: 49°10'32.303"N, 17°32'10.779"E

Návaznost na dopravu:

cesta od zastávky autobusu Pohořelice, křiž. ke kostelu sv. Jana Nepomuckého

Doprava z Otrokovic

Doprava z Napajedel

Doprava z Malenovic

Doprava ze Zlína

Doprava z Oldřichovic

Doprava z Komárova

Pokud preferujete pěší turistiku či cykloturistiku, tak můžete využít i některou z cyklotras, které vedou k nám.

Cyklotrasy a turistické trasy

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Miroslav Jáně

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Pohořelice, kostel sv. Jiljí, hřbitov - 1.6 km
Napajedla, kostel sv. Bartoloměje - 2.3 km
Otrokovice-Kvítkovice, kaple sv. Anny - 2.3 km
Otrokovice, kostel sv. Vojtěcha - 3.2 km
Otrokovice, kostel sv. Michaela - 3.3 km
Spytihněv, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 5.4 km
Zlín-Malenovice, modlitebna CASD - 6.4 km
Tečovice, kostel sv. Jakuba Většího - 6.9 km
Zlín-Malenovice, kostel sv. Mikuláše - 7.0 km
Lhota-Lhota u Malenovic, kostel sv. Anny - 7.1 km