Teplice, kostel Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 25. května 2018

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Přistavěn k zámku v letech 1549-68 majitelem teplického panství Volfem z Vřesovic v pozdně gotickém nebo raně renesančním slohu. Při stavbě věže bylo užito kvádrů z románské basiliky kláštera sv. Jana Křtitele. Pod kostelem se nachází hrobka Vřesovců. V polovině 17. století přistavěna čtvercová kaple sv. Antonína na severní straně (do náměstí). Na konci 17. století, v rámci přestavby celého zámku, získal kostel novou podobu z vnějšku i v interiéru ve stylu romantické gotiky. Tato přestavba se řadí mezi zcela první projevy romantického slohu na našem území. Již od konce 19. století sloužil kostel sporadicky pro ortodoxní bohoslužby lázeňských hostí a od roku 1950 trvale slouží potřebám pravoslavné církve.

https://cz-cz.facebook.com/pravoslavi.teplice

Adresa kostela: Zámecké náměstí 517/14

GPS: 50°38'14.928"N, 13°49'34.932"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mitr,prot. Mgr. Miroslav Vachata

Mapa: