Miroslav, kostel Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 25. května 2018

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

19.30 – 20.15  zahájení; medailonky z dějin církve a sboru

20.15 – 20.45  zpěv ze starých zpěvníků v doprovodu varhan

20.45 – 21. 20  přestávka, občerstvení, prohlídka kostela

21.20 – 21.30   varhanní preludování

21.30                zakončení se zpěvy z Taizé

Evangelický kostel v Miroslavi. Postaven v roce 1846. Zapsán v seznamu kulturních památek pod č. 6563. Kostel Českobratrské církve evangelické – jeden ze dvou miroslavských chrámů – není v pravém slova smyslu dominantou obce přesto, že v rámci města má nezastupitelné postavení. Svým vzhledem bez věže a zvonů a situováním mimo hlavní komunikaci se řadí k tzv. tolerančním modlitebnám, které byly budovány po vydání tolerančního patentu Josefem II. v roce 1781. V té době se v Miroslavi a okolí přihlásilo evangelíků poměrně málo, nemohli se proto osamostatnit, proto byli přifařeni ke sboru ve vzdálené Nosislavi. Jako filiální kostel nosislavského reformovaného sboru byl také miroslavský evangelický kostel v roce 1846 postaven a teprve poté získali miroslavští evangelíci samostatnost. V současnosti je evangelický kostel centrem Farního sboru ČCE v Miroslavi, k němuž patří ještě dvě kazatelské stanice s vlastními modlitebnami ( Moravský Krumlov, Bohutice) a kazatelská stanice v Troskotovicích. V Miroslavi se konají pravidelné bohoslužby v neděli v 8.30, nepravidelně v neděli vpodvečer v 17.00 hodin večerní pobožnost, po níž následuje setkání v přilehlém sálku zvaném Kruh. Programy v Kruhu mají nepřetržitou tradici od roku 1901, kdy byl sálek postaven tehdejším Kruhem křesťanských mladíků a panen. Náplň kruhových setkání je obecně kulturní – cestování, literatura, umění, koníčky… Autoři besed jsou nejen členové sboru, ale také jejich přátelé a někdy i velmi vzácní hosté. Jak besedy v Kruhu, tak i několikrát ročně pořádané koncerty i veškeré bohoslužby jsou otevřeny veřejnosti, každý je upřímně zván. Při farním sboru ČCE Miroslav působí již 8 let  Rodinné centrum Medvídek, maminky s dětmi 0 - 3 roky se scházejí každou středu dopoledne (mimo prázdniny) a během roku se konají i mimiřádné programy pro celou rodinu.RC je otevřeno veřejnosti, každý je srdečně zván.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23. 5. 2017):

Ne
8:30
, celý rok, každý týden
17:00
, nepravidelně, nepravidelně

http://miroslav.evangnet.cz/

Adresa kostela: Husova 44

GPS: Loc: 48°56'45.06"N, 16°18'34.112"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lia Ryšavá

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Miroslav, kostel sv. Petra a Pavla - 0.5 km
Hostěradice, kostel sv. Kunhuty - 5.4 km
Vémyslice, kostel Narození Panny Marie - 9.7 km
Moravský Krumlov, kostel sv. Bartoloměje - 10.6 km
Lechovice, poutní kostel Navštívení Panny Marie - 10.7 km
Moravský Krumlov, kostel Všech svatých - 10.7 km
Trstěnice, kostel Povýšení sv. Kříže - 12.7 km