Ostrava, modlitebna Církve bratrské

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0022:00 zvukové nahrávky vybraných kázání z uplynulých 10ti let
reprodukce zvukových nahrávek vybraných kázání v hlavním sále modlitebny, která zazněla v modlitebně Církve bratrské v Ostravě v uplynulých 10ti letech, zamyšlení nad biblickými texty, čas na osobní ztišení a modlitby »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Prohlídka budovy
Možnost prohlídky budovy »»»

Informace o kostele:

Církev bratrská je společenstvím křesťanů, kteří vyznávají Pána Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele. Církev bratrská má v České republice celkem 73 sborů. Kromě sborů se shromáždění konají i v menších tzv.stanicích. Každá stanice je přidružena pod svůj mateřský sbor. Sbory jsou seskupeny do 12 seniorátů. Společně se slovenskými sbory tvoří jednu, státem uznanou Církev bratrskou.

Historicky navazujeme na odkaz původní Jednoty bratrské, jejímž biskupem byl Jan Ámos Komenský a která vznikla v 15. století, a na probuzenecké hnutí 19. století. Církev bratrská vznikla v r. 1880 jako Svobodná reformovaná církev, po vzniku Československa byl název změněn na Jednotu českobratrskou a po připojení polských sborů na severní Moravě byl název definitivně změněn na Církev bratrskou.

Uvědomujeme si, že Církev bratrská je malou částí obecné církve, a proto budujeme vztahy s ostatními církvemi v naší republice. Spolupracujeme s nimi v rámci Evangelické aliance a Ekumenické rady církví.

V mnoha zemích světa najdeme církve podobné Církvi bratrské. Vytvářejí 28 národních svazů, které se spojily do Mezinárodní federace svobodných evangelikálních církví. Prostřednictvím Světového reformovaného svazu jsme napojeni na církve reformované. Představitelé církví se často navštěvují a vytvářejí spolupráci mezi jednotlivými sbory.

Proč se scházíme

Společenství církve je vždy zaměřeno dvěma směry – vertikálním a horizontálním. První směřuje k nebi – poznáváme Boha, budujeme svůj vztah s ním a oslavujeme ho, druhý k člověku, k poznání sebe sama, života kolem nás a k řešení závažných problémů a krizí v současnosti- Věříme, že jako křesťané máme v dnešním světě důležité poslání:

ukazovat lidem cestu k Bohu přinášet jim dobrou zprávu o tom, že díky Ježíši Kristu je vždycky možné začít znovu vnášet do mezilidských vztahů lásku a vzájemné pochopení žít podle Božích norem a tím dokazovat, jaký má evangelium dopad na praktický život – osobní, rodinný a společenský. 

Služba druhým

Snažíme se být užiteční všem lidem, kteří potřebují pomoc, a to nejen společně, ale i jako jednotlivci a rodiny. Příležitostnými sbírkami pomáháme trpícím a těm, kdo se ocitli v nouzi. Podporujeme činnost Křesťanské společnosti pro evangelizaci a diakonii Elim v Ostravě. Pořádáme koncerty, přednášky, besedy a evangelizace pro veřejnost, na nichž se snažíme zodpovědět aktuální otázky a ukazovat lidem na cestu víry.

 

 

Naše další aktivity:

klub seniorů, letní kempy angličtiny s americkými a britskými lektory, kde se účastníci mohou dozvědět nové informace o křesťanství a praktickém životě věřícího člověka,

víkendové pobyty dětí v přírodě, letní tábory pro děti, dovolená mládeže, společné rekreační pobyty a výlety rodin,

péče o nejstarší a nemocné členy sboru.

Pravidelná setkávání v našem sboru

Srdečně vás všechny zveme na naše pravidelná shromáždění. Zde naleznete soupis všech pravidelných aktivit pořádaných sborem CB v Ostravě. Odkazy umožňují nahlédnout na tato různorodá setkání a dozvedět se o nich více.

 

Neděle 8:45 hod. Modlitební chvíle

Neděle 9:30 hod. Bohoslužba

Neděle 9:45-10:30 hod. Starší besídka 

Neděle 9:45-10:30 hod. Mladší besídka

Neděle 10:30-12:00 hod. Kavárna ELIM

Středa 13:30-15:15 hod. Kavárna ELIM

Středa 15:00 hod. Klub seniorů www.cb.cz/ostrava/elim

Středa 17:30 hod. Biblická a modlitební hodina

Pátek 15:00 hod. Dorost – ARCHA www.cb.cz/ostrava/archa

Pátek 18:00 hod. Mládež www.cb.cz/ostrava/mladez

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 11. 5. 2015):

St
18:30
, celý rok, každý týden, biblická a modlitební hodina
15:00
, ve školním roce, každý týden, setkání mladší mládeže - www.cb.cz/ostrava/archa
18:00
, ve školním roce, každý týden, setkání starší mládeže - www.cb.cz/ostrava/mladez
Ne
8:45
, celý rok, každý týden, modlitební chvíle
9:30
, celý rok, každý týden, dopolední shromáždění
9:45
, celý rok, každý týden, besídka pro malé, střední i starší děti

www.cb.cz/ostrava

Adresa kostela: 28. října 148

GPS: 49°49'47.936"N, 18°16'4.144"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

   

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Šimpach

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Josefa (Don Bosco) - 1.1 km
Ostrava-Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny - 1.2 km
Ostrava-Přívoz, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 2.2 km
Ostrava-Moravská Ostrava, evangelický Kristův kostel - 2.2 km
Ostrava-Moravská Ostrava, katedrála Božského Spasitele - 2.3 km
Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Václava - 2.9 km
Ostrava-Hrabůvka, Husův sbor - 3.7 km
Ostrava-Zábřeh, modlitebna sboru BJB - 3.8 km
Ostrava-Slezská Ostrava, kostel sv. Josefa - 3.8 km
Ostrava-Hrabůvka, kostel Panny Marie, Královny posvátného růžence - 4.2 km