Pátek, kostel sv. Vavřince, hřbitov

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:15 Slavnostní zahájení Noci Kostelů
- úvodní slovo monsignore Vladimír Hronek, Jiří Bulušek, Mgr. Martina Radoňová, PhDr. Josef Čejka »»»
»»» Moje Noc
18:1519:00 Putování za písničkou - ( koncert )
Kvíteček - sbor, Mgr. Martina Radoňová - klavírní doprovod »»»
»»» Moje Noc
19:1519:45 Slovo nejen o kostele svatého Vavřince ( procházka historií )
PhDr. Josef Čejka »»»
»»» Moje Noc
20:0020:45 Zvon který se nevešel… - ( procházka historií )
Mgr. Petr Vácha, JUDr. Karel Kropík, PhDr. Josef Čejka »»»
»»» Moje Noc
21:0022:15 Anička a Felix v záři hvězd… - ( koncert )
Felix Slováček jr. - zpěv, soprán saxofon, Anna Julie Slováčková - zpěv, Vjačeslav Grokhovskij - klavírní doprovod »»»
»»» Moje Noc
22:1522:30 Slavnostní zakončení
Jiří Bulušek »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 

Kostel svatého Vavřince v Pátku

 

Původní dřevěný kostel svatého Vavřince (sv. Vavřinec se narodil asi v roce 230 – zemřel roku 258 po Kristu, mučedník, umučen při pronásledování křesťanů v roce 258 římským císařem Valerianem) byl vystavěn v letech 1350–1354. V roce 1384 byl již uváděn jako farní kostel. V období husitských válek byl zničen a jeho nová kamenná výstavba spadá do konce 15. a počátku 16. století. Na jeho dalším osudu se neblaze podepsala třicetiletá válka (1618–1648), v jejímž průběhu byl poničen a ze značné části pobořen, později znovu opraven. Kolem roku 1711 byl kostel pravděpodobně zasažen bleskem a opětovně podlehl zkáze. Dnešní jeho podoba pochází z 19. století, kdy prošel velkou opravou (v roce 1854).

 

Kostel svatého Vavřince, nacházející se uprostřed páteckého hřbitova, je jednolodní obdélníková stavba s trojbokým uzavřeným presbytářem, chrámový prostor shora uzavírá plochý strop.

 

Hlavní oltář pochází z dvacátých let 18. století. Oltářní obraz zobrazuje svatého Vavřince držícího v levé ruce rošt, na němž byl ohněm umučen. (Rošt tvoří jeden z prvků znaku obce Pátek a vztahuje se k tomuto kostelu zasvěcenému sv. Vavřinci.) Z kostela byly zloději odcizeny některé předměty, a proto bylo nutno je nahradit novými díly či replikami. Obě strany oltáře byly znovu osazeny v roce 2014 nově vytvořenými sochami svatého Prokopa a svatého Vojtěcha, které jsou dílem řezbáře-sochaře Zdeňka Farského, z jehož dílny dále pochází nová křížová cesta tvořená čtrnácti dřevěnými reliéfy (z roku 2009) a socha Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (z roku 2010), umístěná v chrámové lodi na levém postranním oltáři. Všechna tato nová díla byla jako dar kostelu věnována místní farnicí. Socha Panny Marie s Ježíškem na pravém postranním oltáři je dílem J. Krejčíka z Prahy a pochází z roku 1906. Nové kostelní lavice z roku 2013 byly kostelu darovány dalšími třemi páteckými farníky.

 

V kostele svatého Vavřince se konají bohoslužby pravidelně každou druhou neděli v měsíci, mše svatá začíná ve 14 hodin.

Bližší informace naleznete na webové stránce Římskokatolické farnosti Poděbrady.

http://www.farnost-podebrady.cz/

GPS: 50°10'9.344"N, 15°9'34.214"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Bulušek

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Poděbrady-Poděbrady V, Bétel - modlitebna Církve bratrské - 4.2 km
Poděbrady-Poděbrady I, kostel Povýšení sv. Kříže - 4.8 km
Poděbrady-Poděbrady II, sbor krále Jiřího z Poděbrad - 5.0 km
Poděbrady-Poděbrady I, kostel Českobratrské církve evangelické - 5.5 km
Budiměřice, kostel sv. Prokopa - 6.9 km
Chleby, evangelický kostel, hřbitov - 9.6 km
Sány, kostel sv. Ondřeje - 10.3 km
Nymburk, kostel sv. Jiljí - 12.6 km
Křinec-Bošín, evangelický kostel, hřbitov - 12.7 km
Nymburk, kostel ČCE - 12.9 km