Dolní Hbity, kostel sv. Jana Křtitele na poušti

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:00 Zvonění zvonu »»»»»» Moje Noc
18:0518:15 Individuální prohlídka kostela a varhan »»»»»» Moje Noc
18:2018:30 Pozdrav, pár slov o kostele
(Ing.Jan Michálek) »»»
»»» Moje Noc
18:3018:45 Slovem o oltáři
(ThMgr. Zbigniew Grzyb) »»»
»»» Moje Noc
18:4520:00 Koncert ZŠ Dolní Hbity »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 

 

 

Kostel zasvěcený svatému Janu Křiteli patří k dominantě obce při pohledu ze všech světových stran a dává jí její charakter. Od roku 1998 je chráněn jako kulturní památka České republiky.

V obci představoval kostel vždy nejvýznamnější památku. O prvním kostelíku jsou zmínky již z doby kolem roku 1368 a po husitském zpustošení byl obnoven v roce 1597. Jeho původní podoba se nezachovala, neboť pro svoji nedostatečnost v šedesátých letech 19. století zbourán a začala výstavba kostela nového, a to podle projektu významného českého architekta Josefa Mockera, který se významnou měrou podílel na dostavbě pražského chrámu sv. Víta.

Kostel byl vysvěcen 24. dubna 1875 kardinálem Bedřichem Schwarzenbergem. Zavítal sem i první prezident českého státu T. G. Masaryk, arcibiskup Dr. Josef Beran a kardinál František Tomášek.

V padesátých letech a v období socializace vesnice nebyl prakticky vůbec opravován a udržován. Při bouřce dne 26. ledna 1968 ( ! )  uhodil do hlavní věže kostela blesk a z 36 metrů vysoké věže uhoželo 6 metrů. Jen díky obětavému zásahu místních, okolních a příbramských hasičů se kostel podařilo zachránit před větší škodou. Věž byla ještě v letních měsících roku 1968 opravena, ale škody vznikly i na vnitřním vybavení (hodinách, varhanech atd.), střešní krytině a dřevěných stropech. Hlavní opravy bylo možné zahájit až v roce 1992/93, kdy byla provedena za přispění obce oprava větší části střechy a malé věže. K opravě hlavní věže a části stropů došlo v r. 1999.

V letech 2004 - 2005 byla pořízena nová fasáda kostela.  V letech 2010 - 2015 došlo postupně k rekonstrukci oken kostela. Obnovená vitrážová okna jen podtrhla krásu novorománské stavby. Ve výhledu je rekonstrukce střešní krytiny a malé věžičky nejlépe v duchu původní břidlicové střechy.

V roce 2014 proběhla generální rekonstrukce varhan v rámci projektu Varhany znějící.

GPS: 49°39'24.050"N, 14°10'10.845"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Václava Molcová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Kamýk nad Vltavou, kostel Narození Panny Marie - 9.0 km
Rosovice, kostel sv. Petra a Pavla - 12.3 km
Dobříš, kostel ČCE - 12.7 km
Dobříš, kostel Nejsvětější Trojice - 13.2 km
Pičín, kostel Narození Panny Marie - 15.2 km
Příbram II - Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie - 16.7 km
Příbram I, kostel sv. Jakuba Staršího - 17.6 km
Příbram VI - Březové Hory, sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra - 19.5 km
Počepice, kostel Narození sv. Jana Křtitele - 23.5 km
Jince, kostel sv. Mikuláše - 24.9 km