Libkovice pod Řípem, evangelický kostel

Program Noci kostelů 25. května 2018

20:0020:15 Slovo o kostele »»»»»» Moje Noc
20:0022:00 Harfa v hlavní roli »»»»»» Moje Noc
20:1521:30 Koncert Lydie Härtelové - Henychové - sólová harfa
Zuzana Hirschová - mezzosoprán David Prosek - hoboj (J.S.Bach, G.F.Händel, A.Dvořák a další ) »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Čtení na dobrou noc - Roark Bradford, Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti / Starej zákon a proroci »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Historie kostela je úzce spjatá s historií sboru. První evangelický sbor v nejbližším okolí Libkovic pod Řípem byl založen brzy po vydání tolerančního patentu. Nejdřív se utvořil samostatný sbor v Ledčicích, kde ale chyběla odpovídající modlitebna, a tak bylo sídlo sboru přesunuto do Krabčic.

 

Ve třicátých letech devatenáctého století došlo k rozdělení podle reformačních tradic na augsburský (luterská tradice) a helvetský (kalvínská tradice) sbor. Augsburský sbor neměl dostatečné prostory pro konání pobožnosti, odstěhoval se farář Václav Beneš do sousedních Libkovic, kde se většina členů sboru hlásila k augsburskému vyznání. Tam se snažil o vybudování modlitebny, která dosud nestála.

 

Se stavbou kostela se začalo v roce 1852, vysvěcen byl 4. listopadu 1855 a v tomto období byla postavena i fara a hřbitov. Byl to první evangelický kostel s věží a zvony v Čechách. Stavba skončila již šest let před tím, než Protestantský zákon z 8. dubna 1861 povolil věže a zvony pro nekatolické kostely.

 

Jedná se o zděnou omítnutou stavbu na obdélném půdoryse s užší apsidou a hranolovou věží ve vstupním průčelí. V každé stěně věže je půlkruhově zakončené okno s dřevěnými žaluziemi, stěnu lemuje lisénový rámec. Lisénami, tedy dřevěnými vyřezávanými dekorativními pásy, je členěna fasáda vstupního průčelí i lodi kostela, profilovaná korunová římsa, boční průčelí a plášť apsidy. Nad hlavním vstupem do kostela je na fasádě reliéf kalicha, průčelí dále člení tři půlkruhově zakončená okna a kulaté okénko nad oknem v ose stavby. Obě boční průčelí jsou řešena stejně, vždy se třemi půlkruhově zakončenými okny. V ose závěru kostela vedou do presbytáře dveře s nadsvětlíkem a nad nimi kulaté okénko. Sedlová střecha lodi, stejně jako střecha presbytáře, je kryta pálenou krytinou. Interiér je jednolodní s poměrně malou apsidou presbytáře. Nad hlavním vchodem vynesená dřevěná kruchta je přístupná točitým schodištěm. Kostel byl opravován v letech 1920 a 1968.

zdroj: http://www.ekumenickarada.cz/in/2771/prvni_evangelicky_kostel_s_vezi_a_zvony_v_cechach_slavi_160_let#.WP5VbmhSBhE

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 31. 7. 2015):

Ne
10:45
, celý rok, každý týden

GPS: 50°23'29.896"N, 14°20'26.468"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Dagmar Schořová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Krabčice, evangelický kostel - 4.3 km
Roudnice nad Labem, modlitebna CČSH - 9.5 km
Roudnice nad Labem, kostel Narození Panny Marie - 9.8 km
Hoštka, kaple Nanebevzetí Panny Marie - 10.0 km
Roudnice nad Labem, evangelický kostel - 10.0 km
Hoštka, kostel sv. Otmara - 10.1 km
Chotiněves, evangelický kostel - 18.3 km
Křešice-Zahořany, kostel Nejsvětější Trojice - 19.4 km
Terezín-Počaply, kostel sv. Vojtěcha, hřbitov - 20.5 km
Levín, kostel Povýšení sv. Kříže - 23.9 km