Krabčice, evangelický kostel

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0019:30 Hrajeme si
Hry pro malé i velké s něčím na zub. Připravena stanoviště i poznávací hra. »»»
»»» Moje Noc
19:5020:00 Slovo k Noci kostelů
M. Šeráková »»»
»»» Moje Noc
20:0020:15 Varhanní preludium
A. Gabrysz »»»
»»» Moje Noc
20:1520:45 Jemnota sesterská, Aneb Labyrint eko - světa...
moderní variace na Komenského Labyrint světa a ráj srdce uveřejněná v časopise Sedmá generace - scénické čtení »»»
»»» Moje Noc
21:0022:00 Prostor ticha »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Co starého se tu u nás skrývá
- původní ciferník věžních hodin z roku 1885 - staré dobové listiny a knihy sboru - historie sboru, kostela a Diakonie »»»

»»» Moje Noc

Evangelíci za 100! Aneb po stopách stoleté Českobratrské církve evangelické
Ohlednutí se za děním v ČCE na 15 panelech. »»»

Informace o kostele:

  Pseudorománský kostel se 40m vysokou věží byl dostavěn v r. 1885. Kostelní věž je viditelná z okruhu až 20 km. Velkorysá stavba, včetně zvonů, byla financována pouze z darů členů místního evangelického sboru v době působení faráře Adolfa Chlumského (v Krabčicích 1872-1889).
     Evangelický sbor má v Krabčicích dlouhou tradici. V roce 1784, tedy jen 3 roky poté, co císař Josef II. povolil praktikování i nekatolického náboženství, ustanovily se v Krabčicích hned 2 nekatolické křesťanské sbory: kalvinistický a luterský (neboli sbor Helvétského vyznání a Augsburského vyznání – ten se pak v roce 1856 přestěhoval do vedlejších Libkovic).
    Hned v době vzniku kalvínského sboru v roce 1784 jej tvořilo 190 rodin, tedy 809 křesťanů! Sbor dále početně rostl a 29. 3. 1790 byl položen základní kámen nového kostela. Ten byl hotov a vysvěcen již za půl roku, 3. 10. 1790 (dnes již nestojí).
    Díky uvolňování poměrů v Rakousko-Uherské monarchii, a díky neutuchajícímu misijnímu zápalu krabčických kazatelů (za zmínku stojí zvláště Václav Šubrt, který se do dějin zdejšího kraje zapsal výrazným způsobem) se počet křesťanů, hlásících se k evangelickému vyznání, v ústeckém kraji neustále zvyšoval. Přímo z Krabčic bylo založeno několik okolních evangelických sborů (např. v Lounech, Trnovanech u Teplic či Krásném Březně u Ústí nad Labem). I relativně nový kostel přestal zdejšímu sboru stačit a tak byl v roce 1885 dostavěn kostel nový, který v Krabčicích stojí dodnes. Pro představu, v evangelickém sboru bylo tolik členů, že v době nedělních bohoslužeb se často do kostela nevešli a mnozí stáli ještě venku na schodech. Ještě ve 30.letech 20.století čítal zdejší evangelický sbor asi 6.500 členů! Péčí členů našeho sboru (jmenovitě zejména rodiny Zahálkových) v naší obci vyrostla ve 30.letech Mateřská a Základní škola, jež se užívají dodnes.
    Po komunistickém ozbrojeném puči v únoru 1948 byl evangelický sbor v Krabčicích těžce poškozen. Nejen pronásledováním církví jako takových, ale také zestátňováním půdy a perzekucí rolníků a statkářů, kteří tvořili páteř našeho sboru. Komunistická diktatura na sboru zanechala bolestivé šrámy, přesto zůstává nezlomen. Stále se zde káže evangelium a vysluhují řádně svátosti, jak se na církev sluší. Za zmínku stojí také spolupráce mezi naším sborem a střediskem Diakonie Českobratrské církve evangelické (Domov odpočinku ve stáří v Krabčicích), které sídlí v budovách, kdysi vystavěných právě evangelickým farářem Václavem Šubrtem.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 31. 7. 2015):

Ne
10:00
, celý rok, každý týden

www.krabcice.evangnet.cz

GPS: 50°24'17.016"N, 14°18'9.743"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martina Šeráková Vlková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Libkovice pod Řípem, evangelický kostel - 4.3 km
Roudnice nad Labem, modlitebna CČSH - 5.2 km
Roudnice nad Labem, kostel Narození Panny Marie - 5.5 km
Roudnice nad Labem, evangelický kostel - 5.7 km
Hoštka, kaple Nanebevzetí Panny Marie - 9.3 km
Hoštka, kostel sv. Otmara - 9.5 km
Křešice-Zahořany, kostel Nejsvětější Trojice - 15.8 km
Chotiněves, evangelický kostel - 15.8 km
Terezín-Počaply, kostel sv. Vojtěcha, hřbitov - 16.7 km
Terezín, kostel Vzkříšení Páně - 19.8 km