Rašovice-Jindice, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 25. května 2018

16:0016:10 Zvonění »»»»»» Moje Noc
17:0018:00 Koncert žáků ZUŠ Uhlířské Janovice »»»»»» Moje Noc
18:0019:00 Program pro děti "čtení obrazů" a výtvarná dílna
program pro děti "čtení obrazů" a výtvarná dílna »»»
»»» Moje Noc
20:3021:30 Večerní čtení
Večerní čtení »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Doprovodné výstavy v předsíni kostela a ve hřbitovní kapli Panny Marie Bolestné
Doprovodné výstavy v předsíni kostela a ve hřbitovní kapli Panny Marie Bolestné »»»

Informace o kostele:

    

Kostel sv. Václava v Jindicích První zmínky o kostele svatého Václava v Jindicích pocházejí z první poloviny 14. století, kdy byla ves v majetku pražského kartuziánského kláštera. Z původní gotické stavby se zachovala část obvodového zdiva v dnešním presbytáři a východní části lodi. Jednalo se o jednu z nejmenších staveb svého druhu. Zpočátku je kostel uváděn jako farní, v nepokojných dobách byla chudá jindická fara zrušena. Po husitských válkách už obnovena nebyla a kostel byl spravován jako filiální ze Solopysk. V současné době spadá jindický kostel do kolínské farnosti. K výrazné přestavbě kostela došlo v druhé polovině 18. století. Kostel byl prodloužen, byla postavena věž v západním průčelí, zbourán gotický vítězný oblouk a nově zaklenut presbytář. Ze stejné doby pochází také pozdně barokní dřevěná kruchta. Varhany z roku 1893, postavené Antonínem Molzerem z Kutné Hory, byly v roce 2015 opraveny. Hlavní oltář, zasvěcený svatému Václavu, pochází z roku 1909. Starší oltář s obrazem zavraždění svatého Václava byl po restaurování v roce 2013 umístěn znovu v kostele a slouží jako boční oltář. Na jižní stěně lodi se nachází cenný obraz Panny Marie pod křížem. Tento obraz byl zakoupen ze zrušeného sedleckého kláštera hrabětem Karlem z Coudenhove pro hřbitovní kapli Panny Marie Bolestné. Obraz byl roku 2013 restaurován a umístěn v kostele. Opravy se v nejbližší době dočká také rokoková kazatelna z roku 1770. Ze zvonů se do dnešní doby zachoval nej  starší zvon, svatý Václav z roku 1559.Menší zvon, zasvěcený svatému Josefu, a umíráček byli zrekvírovány za války. Kostel byl v letech 2008 - 2009 opraven. Pokračuje postupné restaurování mobiliáře.

 

 

farnostkolin.cz

GPS: 49°54'42.292"N, 15°5'10.234"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Naďa Kovaříková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Uhlířské Janovice, kostel sv. Jiljí - 3.9 km
Uhlířské Janovice, Husův sbor - 3.9 km
Uhlířské Janovice, kostel sv. Aloise - 4.0 km
Suchdol-Solopysky, kostel sv. Bartoloměje - 5.0 km
Sudějov, kostel sv. Anny - 5.7 km
Petrovice II, kostel sv. Martina - 10.8 km
Malešov, kostel sv. Václava - 14.8 km
Soběšín-Otryby, kostel sv. Havla - 16.4 km
Soběšín, kostel sv. Michaela Archanděla - 18.7 km
Křesetice, kostel sv. Markéty - 19.1 km