Nižbor, kostel Povýšení sv. Kříže, zámek

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0021:00 Nižbor- Kostel Povýšení sv. Kříže
V rámci pořádané Noci kostelů si návštěvníci budou moci prohlédnout interiér kostela a v 18.00 hod a 19.00 hod navštívit i podzemní sklepy pod kostelem, kde jsou k vidění zbytky gotického zdiva (pevná obuv nutná, do sklepa vede strmé schodiště). »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel Povýšení sv. Kříže na nižborském zámku

 

Všeobecné informace

V místech původní hradní kaple zasvěcené sv. Kateřině, byla v roce 1724 postavena nynější zámecká kaple a od roku 1857 farní kostel Povýšení sv. Kříže.

Je to barokní, jednolodní, obdélníková stavba se čtvercovým presbytářem a malou sakristií. Stavba je osvětlena čtyřmi jednoduchými segmentovými okny a jedním vitrážovým segmentovým oknem. Uvnitř je dvoupatrová kruchta s varhany a knížecí oratoří. Vnitřní vybavení je zčásti barokní a z části rokokové. Obraz na hlavním oltáři i na oltářích bočních, jakož i obrazy v chrámové lodi, pocházejí od J.Kroupy. Nad kostelem stojí čtyřboká, sanktusová, zvonová věžička. Pod chrámem je sklepení, původně určené jako pohřební krypta. Pro tento účel však nebyla využívána.

 

 

Srdečně zveme všechny návštěvníky. Již na  mostě přes řeku Berounku v Nižboru Vás přivítá nasvícený zámek a před vstupem do kostela se budete moci potěšit z osvíceného a nově vydlážděného zámeckého nádvoří.

 

http://farnostberoun.cz

Adresa kostela: K Zámku 254

GPS: 49°59'59.320"N, 14°0'0.925"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Kateřina Zusková

Mapa: