Načeradec, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:05 Zahájení programu, požehnání
P. Jan Primus, administrátor farnosti »»»
»»» Moje Noc
18:3019:30 Dobrodružná historie v gotickém chrámu
Soutěže pro malé i velké »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Malá olympiáda
V kostele se cvičí od rána do večera - tenisky s sebou »»»
»»» Moje Noc
20:0021:30 Hlavní host večera
Setkání se zajímavou osobností »»»
»»» Moje Noc
21:3022:15 Malá ochutnávka z klášterní kuchyně
Ve spolupráci s klášterem a klášterním pivovarem Želiv »»»
»»» Moje Noc
22:1522:45 Varhanní koncert »»»»»» Moje Noc
22:4523:30 "Barevná" hudba, gotické chorály + film "Jak se staví chrám"
Interaktivní a multimediální program »»»
»»» Moje Noc
23:3000:00 Kytarové ozvěny »»»»»» Moje Noc
23:5501:00 After party pro nespavce
Slavnostní přípitek, občerstvení »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

O původu kostela v Načeradci není mnoho známo. Jeho vznik je na základě stavebního výzkumu datován na počátek 12. století, nejpozději však na konec první poloviny 12. století.

Kostel měl původně neznámého patrona, podle pozdějších pramenů byl zasvěcen sv. Petru, což je patrocinium vlastní právě nejstarším církevním stavbám. Připojení jména sv. Pavla se událo později.

První písemná zmínka o kostele se vztahuje k roku 1184. Želivský Opat Jarloch ve své kronice zmiňuje, že v načeradeckém kostele bylo přes noc uloženo tělo zemřelého želivského opata Gotšalka, který zemřel před první postní nedělí při vizitaci v ženském klášteře v Louňovicích pod Blaníkem a byl odtud převážen do mateřského kláštera v Želivě. V Načeradci za něho sloužil následující den místní kněz Radslav mši.

Na přelomu 13. a 14. století se dotvořila pod Blaníky síť farních kostelů. Načeradecký farní kostel náležel pravděpodobně v této době k děkanátu v Trhovém Štěpánově.

V roce 1359 byla k severní straně presbytáře přistavěna kaple Bolestné Panny Marie s obdélníkovým půdorysem. Dal ji vystavět Jindřich, farář v Křivsoudově.

Jiná domněnka praví, že v předhusitské době existovaly v Načeradci dva kostely – farní kostel sv. Petra a druhý, menší zasvěcený Panně Marii, snad dokonce starší, ještě předrománský, který byl později začleněn do komunikačního systému většího kostela. V nedávně době přinesli badatelé důkazy, že menším kostelem byla míněna kaple Panny Marie, postavená roku 1359 při severní stěně kostela. Podzemí kaple sloužilo jako hrobka, která nebyla nikdy prozkoumána.

V roce 1365 byla vybudována kaple Všech svatých, která se však nedochovala až na dvě konzoly ve východních rozích. Byla to gotická kaple při západním nároží.

Nejpozději ve 14. století byly ve věži zavěšeny zvony.

Dochovaným klenotem je tzv. Načeradecký misál z konce 13. století. Jedná se o nejstarší dochovanou písemnou památku na Benešovsku s cennou knižní malbou, kánonovou miniaturou ukřižování a iniciálami zdobenými kaligrafickými filigránními ornamenty, jejichž autor byl ovlivněn ještě románskou tradicí. Písmo je podobného typu, jakým psal písař v Pasionálu abatyše Kunhuty či v rukopisech královny Rejčky. V misálu jsou také historicky důležité poznámky k dějinám městečka.

 

 

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Načeradci

sídlo: Zdislavice 53, 257 64 Zdislavice

administrátor farnosti: P. Mgr.Bc. Jan Primus

tel.: +317 851 338 e-mail: JanPrimus@seznam.cz

IČ: 48927678 DIČ: CZ48927678

 

Dětské bohoslužby

1× měsíčně je nedělní bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla vyhrazena také dětem.

 

Význačná data kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci

Slavení poutí v Načeradci

* malá pouť se vztahuje ke kapli Panny Marie Sedmibolestné – tato pouť je pohyblivá, její datum se stanovuje podle Velikonoc, pouť je slavena na 4. neděli velikonoční.

* hlavní pouť se slaví na svátek sv. Petra a Pavla, každoročně k datu 29. června

 

Slavení posvícení

* slavnost posvěcení chrámu se váže k svátku Povýšení svatého kříže, který je uveden v kalendáři 14. září

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 10. 3. 2017):

St
13:30
, celý rok, každý týden
Ne
11:00
, celý rok, každý týden

GPS: 49°36'39.953"N, 14°54'22.907"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Stehlík +420603456708

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Psáře, kostel Nejsvětější Trojice - 16.2 km
Divišov-Zdebuzeves, kostel sv. Anny - 18.1 km
Divišov, kostel sv. Bartoloměje - 18.7 km
Třebešice, kostel Všech svatých - 18.8 km
Divišov-Měchnov, kostel sv. Martina - 19.3 km
Sázava-Černé Budy, kostel sv. Prokopa - 27.7 km
Soběhrdy, evangelický kostel - 28.4 km
Votice, kostel sv. Františka z Assisi - 28.7 km
Vranov, kostel sv. Václava - 28.8 km