Praha 22 - Uhříněves, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0019:00 Mše sv. »»»»»» Moje Noc
19:0021:00 vstup na věž a pudu kostela a do kapli Božího hrobu »»»»»» Moje Noc
19:3020:00 koncert žáku ZUŠ LYRA »»»»»» Moje Noc
20:0020:30 výklad historie a popis mobiliáře - ing. Michal Klich »»»»»» Moje Noc
20:3021:00 přednáška misie v Angole P. Jaroslav Batóg SVD »»»»»» Moje Noc
21:0021:45 varhanní koncert Robert Hugo »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

výstava liturgických předmětu
na oltáři sv. Karla Boromejského »»»

»»» Moje Noc

výstava starých ornátů »»»

Informace o kostele:

Prvé zmínky o uhříněveské faře a kostelu se vyskytují od 14. století, kdy byl patronem kostela klášter Matky Boží sv. Jana Jeruzalémského (Johannitů, maltézů) v Praze.

Po husitských válkách se ocitla Uhříněves v rukou utrakvistických. Po bitvě bělohorské bylo panství uhříněveské, dosud náležející Smiřickým, prodáno knížeti Karlu z Liechtenštejna: Liechtenštejnové se tak stali i patrony kostela. Od roku 1624 je fara opět spravována kněžími katolickými, z nichž nejvýznamnějším se stal Václav Jan Nep. Cžipa, který v Uhříněvsi působil v letech 1731–1773 (!). Tento horlivý kněz se zasloužil o stavbu nynějšího kostela. Přednesl osobně ve Vídni žádost k vrchnosti, aby dovolila buďto dosavadní velmi malý kostel rozšířit, nebo vystavět od základů nový. Vévodkyně Marie Terezie Savojská z rodu Liechtenštejnů svolila nejen k tomu, aby se ze zádušních peněz stavěl nový chrám, ale slíbila na svůj náklad vystavět věž. Nakonec byla však ponechána spodní část věže původní a pouze přistavěn hořejšek.

S novou stavbou kostela dle plánů říčanského stavitele Tomáše Budila se začalo roku 1740; dokončen byl o tři roky později. Dlouho byl bez vnitřní okrasy, až teprve roku 1751 – na opětnou žádost Cžipovu – darovala Marie Terezie Savojská prostředky na stavbu hlavního oltáře a kazatelny. Zmíněná vévodkyně proslula i jako dobroditelka chudých poddaných.

Spolu s dalšími o něco málo později dodanými bočními oltáři i lavicemi tvoří vybavení interiéru téměř jednolitý celek, který až do současnosti odolal jakýmkoli nezodpovědným zásahům.

Hlavní oltář a kazatelna jsou dílem řezbáře Františka Ferdinanda Ublackera z r. 1752; obraz Všech svatých pochází z atelieru Jana Petra Molitora staršího; týž autor namaloval na klenbu presbytáře fresku Nejsvětější Trojice s oslavou Panny Marie.

Ze začátku 20. století pochází mramorová křtitelnice a varhany na hudební kruchtě. Chrámový kůr chová cenný notový archiv.

Ve věži kostela jsou zavěšeny dva zvony: větší, zasvěcený sv. Václavu a sv. Ludmile, od věhlasného zvonaře mistra Tomáše Jaroše z r. 1552, a menší, zasvěcený sv. Janu Křtiteli, od neznámého autora z roku 1685.

Kolem kostela býval do roku 1822 hřbitov. Ke kostelu patří i barokní kaple Božího hrobu, nacházející se na severní straně poblíž sakristie.

Uhříněveský kostel byl roku 1908 povýšen na děkanský a fara se stala děkanstvím s ohledem na důležitost zdejší rozlehlé duchovní správy. Do uhříněveské farnosti kromě tohoto kostela patří dodnes ještě kostel sv. Petra v Dubečku, kostel sv. Ondřeje v Kolovratech a kostel sv. Markéty v Královicích.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15. 4. 2016):

Po
18:00
, zimní čas, každý týden
19:00
, letní čas, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
19:00
, letní čas, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
19:00
, letní čas, každý týden
So
8:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
9:30
, celý rok, každý týden
19:00
, celý rok, každý týden

www.uhrineveska.farnost.cz

Adresa kostela: Přátelství

GPS: 50°1'48.258"N, 14°36'17.437"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Dopravní spojení: od metra C „Háje“ autobusová linka 267 (někdy zajíždí i 232) a regionální autobusy řady 300 (382 a 383); od metra A „Depo Hostivař“ linka 266 a regionální autobusy řady 300 (364 a 366) – zastávka Uhříněves.

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: o. Jaroslaw Batóg SVD

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 22 - Uhříněves, sbor ČCE - 1.5 km
Praha-Koloděje, kostel Povýšení sv. Kříže - 4.9 km
Praha-Petrovice, kostel sv. Jakuba Staršího - 5.3 km
Praha-Dolní Počernice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 6.6 km
Praha 20 - Horní Počernice, kostel sv. Ludmily, Chvaly - 8.5 km
Praha 11 - Chodov, kaple sv. Terezie z Kalkaty (KC Matky Terezy) - 8.7 km
Praha 15 - Hostivař, kostel Stětí sv. Jana Křtitele - 8.9 km
Praha 14 - Kyje, kostel sv. Bartoloměje - 9.3 km
Praha 11 - Chodov, modlitebna CB - 9.6 km
Praha-Šeberov, kostel sv. Prokopa, Hrnčíře - 10.0 km