Praha 19 - Kbely, kostel sv. Alžběty Durynské

Program Noci kostelů 25. května 2018

15:0017:45 Hravé odpoledne pro děti
Cesty poutníků - kvízy o poutních cestách - slepé mapy - výstroj poutníka - hra,,Šel malý poutník" - rukodílna s pouťovou tematikou - Mariánská cesta zručnosti »»»
»»» Moje Noc
15:0022:00 Otevření kostela »»»»»» Moje Noc
15:1517:45 Grilování na farní zahradě »»»»»» Moje Noc
17:0017:20 Divadelní hra o sv. Alžbětě v podání dětí z náboženství »»»»»» Moje Noc
18:0018:30 Mše svatá
Bohoslužba »»»
»»» Moje Noc
19:0020:15 Koncert duchovní hudby
Účinkují Cantabundus (sbor při kostele sv. Alžběty) JAMM Kvartet sólisté: Zuzana Omelková, Vít Fanta, Eliška Mervartová klavírní spolupráce: Petra Kolátorová »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Pásmo rytmických písní
Rytmické písně v podání sboru Cantabundus. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Komentovaná prohlídka kostela »»»

»»» Moje Noc

Kvíz pro děti
Co všechno můžete najít v kostele. »»»

»»» Moje Noc

Možnost rozhovoru s knězem P. Lukášem Bradnou OFM »»»

»»» Moje Noc

Ochutnávka mešních vín »»»

Informace o kostele:

Stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v listopadu 1918 paradoxně předznamenalo vybudování nových kaplí a kostelů na periferii Prahy. Naši věřící předkové se totiž neuzavřeli uraženě do letargie, ani nepropadli zoufalství. Správně pochopili svůj díl viny a konfrontaci přijali jako výzvu k pravé evangelizaci. Proto víc než jen symbolické bylo jejich rozhodnutí vybudovat Matce Boží novou svatozář na periferiích Prahy. „Rozsypané hvězdy“ ze Staroměstského náměstí tak během dvou následujících desetiletí nahradila řada kaplí a kostelů. Od října 1932 mezi ně patřila také kaple sv. Alžběty Durynské
ve Kbelích. U jejího zrodu stál P. Jan Evangelista Urban.

Kaple sv. Ažběty ve Kbelích byla již od počátku provizoriem. Vznikla přestavbou bývalé stodoly a měla sloužit jen do doby, než bude v obci vybudován kostel. Nepřízeň doby však zhatila přípravy a znehodnotila nashromážděné prostředky. Dlouhá léta původní kaple chátrala. Když zdejší duchovní správu na počátku devadesátých let opět převzali bratři františkáni, byla již v téměř havarijním stavu. Pro pravidelné bohoslužby bylo nutné upravit náhradní prostor a připravit se na nějaké radikální řešení a to i proto, že se společenství věřících poznenáhlu rozrostlo a ožilo.

První pokus vedoucí k vybudování nového kostela byl v květnu 1991, kdy z podnětu Ing. Matěny z Československé strany lidové byl učiněn na zastupitelstvu obce Kbely pokus o získání vhodného pozemku ve středu obce za účelem stavby nového kostela. Územní plán byl však již schválen v jiné podobě a nechuť zastupitelů i některých místních obyvatel angažovat se pro potřeby věřících vrátil zájem farníků zpět k místu chátrající kaple.

Když se začátkem roku 1994 stal duchovním správcem kostela P. Cyril Bystrik Janík OFM a stavba nového kostela se jevila nereálnou, začalo se uvažovat o rekonstrukci bývalé kaple, avšak ani k té již nedošlo. Málo udržovaná kaple přestavěná z bývalé stodoly totiž trpěla neúnosnou vlhkostí a řadou dalších nedostatků. Jakékoliv investice tímto směrem znamenaly výdaje bez efektu. Naděje na nový kostel však stále žila. Dokladem bylo posvěcení základního kamene papežem Janem Pavlem II. na Letenské pláni 27. dubna 1997.

Kardinál Miloslav Vlk 27. ledna 1997 podepsal rozhodnutí a Kbely se staly samostatnou kvazifarností svěřenou do správy P. Antonínu Klaretu Dąbrowskému OFM.

Za přítomnosti pana architekta d´Ambrose a P. Antonína schválila 27. března 1998 liturgická komise návrh na stavbu nového kbelského kostela. Díky tomuto rozhodnutí mohlo být přikročeno k práci nad projektovou dokumentací.

Z místních věřících byl „duší“ stavby pan Ing. Jan Korenčík starší, který tak má na úsilí o zachování odkazu našich předchůdců výraznou zásluhu. Hlavní zodpovědnost ovšem padla na bedra nového duchovního správce kvazifarnosti P. Jiljího Jiřího Přibyla OFM, neboť právě on nesl největší tíhu nesnadného a nevděčného obstarávání finančních prostředků.

Po několikaleté přípravě byla v roce 2001 zahájena stavba nového kostela sv. Alžběty. Ideový projekt připravil architekt Bernardo d´Ambrose, který se inspiroval charitativní činností sv. Alžběty a dal kostelu podobu bochníku chleba, z něhož již část byla odkrojena a rozdána. Projekt připravil Ing. Jan Korenčík se synem. Výzdoba interiéru včetně okenní vitráže je záležitostí Bernarda d´Ambrose.

Kostel vysvětil v neděli 13. června 2004 v 10 hod. kardinál Miloslav Vlk.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15. 5. 2019):

Čt
18:00
, celý rok, každý týden, mimo červenec a srpen
Ne
9:15
, celý rok, každý týden

http://kbely.farnost.cz/

Adresa kostela: Železnobrodská

GPS: 50°8'0.016"N, 14°32'50.925"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Bus 185, 201, 202, 302, 513, 603 - zastávka Bakovská

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Andrea Čančarová Houfková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha-Satalice, kaple sv. Anny - 3.1 km
Praha-Čakovice, kostel sv. Remigia - 3.2 km
Praha 14 - Hloubětín, kostel sv. Jiří - 3.4 km
Praha 14 - Kyje, kostel sv. Bartoloměje - 3.7 km
Praha-Vinoř, kostel Povýšení sv. Kříže - 3.7 km
Praha 20 - Horní Počernice, kostel sv. Ludmily, Chvaly - 5.6 km
Praha-Dolní Počernice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 5.9 km
Praha 10 - Malešice, Milíčova kaple - 6.5 km
Praha-Ďáblice, modlitebna CČSH - 6.8 km
Praha-Ďáblice, kostel Nejsvětější Trojice - 6.9 km