Praha 2 - Vyšehrad, rotunda sv. Martina

Program Noci kostelů 25. května 2018

19:0021:30 Račte vstoupit
Individuální prohlídky prostor. Během večera možnost rozhovorů s řádovými sestrami působícími na Vyšehradě. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Minikoncert "Kouzlo harmonia"
Ondřej Valenta - harmonium. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Románská rotunda sv. Martina je jednou z nejvýznamnějších a nejstarších dochovaných románských staveb na území našeho státu.

Jde o drobnou stavbu s lodí kruhového půdorysu, k níž se na východě připojuje apsida půdorysu nepravidelné, parabolicky rozevřené podkovy. Vnitřní průměr rotundy je 650 cm, síla zdiva 95 cm a hloubka apsidy 220 cm.

Výstavbu rotundy lze pravděpodobně datovat do druhé poloviny 11. století. První písemná zmínka o ní je až z roku 1396. Po roce 1420 byla opuštěná, sloužila k různým účelům i jako obydlí ( v apsidě byla umístěna kuchyň, v klenbě byl vybourán otvor pro komín). V průběhu 15. a 16. století byla několikrát poničena. Roku 1719 byla rotunda  upravena a vrácena  k církevním účelům. Za vlády Josefa II. byla kaple zrušena a odsvěcena, sloužila jako vojenské skladiště střelného prachu. Ve 40. letech 19. století měla být zbořena, aby nepřekážela nově budované silnici v pevnosti, ale nedošlo k tomu.  Zasáhl tehdy nejvyšší purkrabí hrabě Chotek. Od roku 1871 se táhla jednání mezi kapitulou a erárem o vykoupení rotundy z vojenského vlastnictví. Po čtyřech letech úředního jednání se konečně v roce 1875 došlo k dohodě. C.k. finanční správa dospěla k sumě 500 zlatých, z čehož polovinu zaplatila kapitula, druhou polovinu uhradil pro­bošt Václav Štulc a Sv. Martin se opět stal církevním majetkem. Roku 1878 byla rotunda obnovena nákladem kanovníka Františka Kočího podle projektu Antonína Bauma v puristickém slohu. Vstup na západní straně byl zrušen a zazděn, nový vchod byl  vybourán na straně jižní a opatřen novorománským kamenným portálem zdobeným motivy z Vyšehradského kodexu. Na portále je vytesán nápis SANCTE MARTINE ORA PRO NOBIS - Svatý Martine oroduj za nás. Interiér byl dekorativně vymalován, zvláště apsida figurálními novozákonními motivy.  Oltářní obraz sv. Martina v biskupském rouše namaloval Josef Hellich (1807-1880) a konchu v apsidě ( Kristus v mandorle obklopený 2 anděly na motivy Vyšehradského kodexu) malovali Antonín König (1836-1911) a Jan Heřman (1844-1904). František Sequens vyzdobil malbami mramorovou menzu.  Oltář  a sanktuárium byly vytvořeny v novorománském slohu ( obětní stůl ze sliveneckého  mramoru, nástavec  dřevěný zlacený, s křížem). Poslední významné opravy se uskutečnily v roce 1991 a nedávné době. Nad portálem  je zazděna dělová koule na památku pruského obléhání Prahy v roce 1757. Lucerna je zakončena pozlaceným křížem s půlměsícem a sluncem.  Dnešní vzhled je výsledkem několika oprav.

     

  

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 10. 2015):

Po
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá v rotundě
St
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá v rotundě
Čt
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá v bazilice
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá v rotundě
So
8:00
, celý rok, každý týden, mše svatá v rotundě
Ne
9:00
, celý rok, každý týden, mše svatá v bazilice

www.kkvys.cz

Adresa kostela: V Pevnosti

GPS: 50°3'49.096"N, 14°25'17.703"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

metro C - stanice Vyšehrad (dále cca 15 min. pěšky - po rovině)

tram 2,3,7,17,21,92,- zastávka Výtoň (dále cca 15 min. pěšky ulicí Vratislavovou - prudší stoupání, nebo po Rašínově nábřeží cca 200 m, pak prudké stoupání po schodech nahoru)

tram 7,14,18,24,93, 95 - zastávka Albertov (dále pěšky cca 15 min. ulicí Přemyslovou - prudší stoupání)

    

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Erika Tučková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 2 - Vyšehrad, kaple Stětí sv. Jana Křtitele - 0.1 km
Praha 2 - Vyšehrad, kostel sv. Vavřince - 0.3 km
Praha 4 - Podolí, kostel sv. Michaela Archanděla - 0.4 km
Praha 2 - Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla - 0.4 km
Praha 2 - Vyšehrad, Husův sbor - 0.6 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Apolináře - 0.8 km
Praha 2 - Nové Město, kostel Nejsvětější Trojice, Podskalí - 0.8 km
Praha 2 - Nové Město, kostel Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého - 0.9 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce - 1.0 km
Praha 2 - Nové Město, kaple sv. Kříže, Zemská porodnice - 1.0 km