Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Kosmy a Damiána, Opatství Emauzy

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:30 Ukrajinská liturgická hudba v podání souboru Berehynja
Koncertní provedení ukrajinské liturgické hudby v podání souboru Berehynja pod uměleckým vedením Iryny Kotsenko. »»»
»»» Moje Noc
18:3019:30 Otevřený kostel
Otevřený kostel k návštěvě, volná prohlídka »»»
»»» Moje Noc
19:3020:30 Liturgická východní hudba s duchovním slovem o. Karla Soukala
Koncert mužského byzantského sboru z kostela Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici v Praze pod vedením Mira Vojtičky s duchovním slovem rektora kostela o. Karla Soukala »»»
»»» Moje Noc
20:3021:30 Otevřený kostel
K modlitbě, rozjímání, zapálení svíce, osobnímu rozhovoru anebo se jenom podívat a na chvilku si sednout do lavice. Uzavření kostela v 21:30. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

     Kostelík sv. Kosmy a Damiána na Slovanech (Emauzy) je poprvé připomínán k roku 1178. Stojí na tzv. břežské skále, která již dneska není téměř znatelná, ale přesto vidíte, že stojí na její hraně a odtud se skála sklání k Vltavě. Břežská skála se nazývá podle toho, že byla na břehu Vltavy. Byla to přirozená dominanta města a zároveň přirozená obrana proti případnému útoku těch, kdo by připluli na lodích.

     Údajně jej postavil sv. Václav a rád do něj chodil a rovněž sv. Vojtěch a sv. Prokop v něm slavili bohoslužby. V roce 1347 u něj zakládá Karel IV. klášter slovanských benediktinů, nazývaný "klášter Panny Marie a svatého Jeronýma“ a z farního kostelíka se stává kostel klášterní. Tím je až do posvěcení opatského kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů (svatých Cyrila, Metoděje, Vojtěcha a Prokopa). V pozdějších dobách byl kostelík svatých Kosmy a Damiána zanedbáván a odsvěcen a dokonce se v něm lisovalo víno. Nakonec však byl v barokní době obnoven a posvěcen. 

     Uvnitř jsou dva oltáře: hlavní oltář s obrazem sv. Kosmy a Damiána a sv. Václava, na kterém se dnes liturgie nekoná a oltář, neboli prestol, na kterém se slaví byzantsko-slovanská (řeckokatolická liturgie). Nad vchodem do kostela je nápis z roku 1658, který hlásá, že kostel založil sv. Václav v roce 928 a sloužil zde sv. Vojtěch a sv. Prokop a potom, že z něj nevěrní učinili lis a nakonec byl obnoven v roce 1657.

      Dnes je tento kostel velmi pěkně přizpůsoben byzantskému obřadu, tedy je v něm zejména ikonostas, stěna s ikonami oddělující presbytář od lodi kostela. Navazuje se tak vhodně na tradici, že jak sv. Václav, tak sv. Prokop slavili bohoslužby také v byzantském obřadu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 30. 10. 2017):

Út
17:00
, ve školním roce, každý týden, Liturgie sv. Jana Zlatoústého - česky
Čt
17:00
, ve školním roce, každý týden, Liturgie sv. Jana Zlatoústého - česky
Ne
8:00
, celý rok, každý týden, Liturgie sv. Jana Zlatoústého - ukrajinsky
12:00
, celý rok, každý týden, Liturgie sv. Jana Zlatoústého - česky

www.kosmaadamian.blogspot.com

Adresa kostela: Na Slovanech

GPS: 50°4'20.750"N, 14°25'0.500"E

Návaznost na dopravu:

stanice "KARLOVO NÁMĚSTÍ"

METRO: B

TRAM:   3, 4, 6, 10, 16, 18, 24

BUS:     176, 291

 

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: o. Tomáš Mrňávek

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 2 - Nové Město, kostel Panny Marie a sv. Jeronýma, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha a Prokopa - 0.1 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce - 0.2 km
Praha 2 - Nové Město, kostel Nejsvětější Trojice, Podskalí - 0.2 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Václava Na Zderaze - 0.3 km
Praha 2 - Nové Město, katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje - 0.4 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Ignáce - 0.6 km
Praha 2 - Vyšehrad, Husův sbor - 0.6 km
Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Vojtěcha - 0.7 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Apolináře - 0.8 km
Praha 2 - Nové Město, kostel ECM - 0.8 km