Praha 10 - Záběhlice, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:4517:55 Zvonění zvonů »»»»»» Moje Noc
18:0019:00 Mše svatá s požehnáním celému městu »»»»»» Moje Noc
19:0019:45 Koncert
Lada Sailerová - zpěv, Martin Čížek - varhany, na programu budou díla A. Dvořáka, C. Francka a G. Verdiho »»»
»»» Moje Noc
19:4521:00 Seznámení s historií kostela, prohlídka věže kostela »»»»»» Moje Noc
21:0022:00 Instrumentální koncert alias Trialog hoboje, houslí a violoncella
Bára Trnčíková, hoboj, HAMU Praha, Jan Pěruška ml., housle, HAMU Praha, David Pěruška, violoncello, Arcibiskupské gymnázium, zahrají skladby od Tellemana, Bacha, Ysaye a Dorátiho »»»
»»» Moje Noc
22:0023:00 Výstav Eucharistie s modlitbou a závěrečným požehnáním městu »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Možnost ztišení, modlitby, poděkování za Boží blízkost, chvála za Boží dobrotu, Prosba za Boží ochranu »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka kostela, možnost individuálního rozhovoru s knězem, možnost anonymního vyjádření proseb, díků..., seznámení se s životem farnosti »»»

Informace o kostele:

Kostel vytváří krásné místo, které je symbolickým prvkem v dnešním prostoru Hamerského rybníku.

Nejstarší zprávy o Záběhlicích se datují k r. 1185. Základní listina Vyšehradské kapituly říká, že Záběhlice byly od konce 11. stol. do poloviny 13. stol. majetkem Vyšehradského probošta.

Od 12. stol. se datuje výstavba původního románského kostelíka, ukončeného na východě půlkruhovou apsidou. Na jižní straně kostela jsou dobře viditelná románská okénka, která jsou poměrně nízko. To svědčí o tom, že původní terén okolo kostela byl asi o jeden metr níže.

Ve 14. stol. se zde střídají majitelé, mimo jiné také Litomyšlský biskup Jan a od r. 1388 dokonce sám král Václav IV., který si zde nechal postavit "letní sídlo" - tvrz, jejíž základy byly nalezeny na ostrůvku Hamerského rybníka nedaleko u kostelíka. Možná právě on nechal zvětšit kostel o pětiboké presbyterium (kněžiště). Tento typ uzávěru kostela se vyskytuje méně často (např. Hloubětín) než častější pravoúhlý uzávěr (Modřany, Kunratice, Kolovraty).

V baroku byla přistavěna ze severní strany sakristie, hrotitá okna v lodi byla oble zaklenuta a kostel byl zastropen barokní valenou klenbou (původně zde byl spíše plochý strop nebo přímo průhled do krovu). Věž kostela byla při úpravách kostela v 19. stol. přestavěna (není známo do jaké výšky sahá zdivo původní věže).

Kostelík prošel různými stavebními obdobími a vědomí, že zde stojí přibližně 800 let a po tu dobu se v něm každou neděli scházeli lidé slavit mši svatou, děkovat Bohu a svěřovat své radosti i bolesti v nás vzbuzuje radost a úctu zároveň.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20. 11. 2019):

St
17:00
, celý rok, každý týden
17:00
, ve školním roce, každý týden
Ne
9:30
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden

www.centrumhostivar.cz

Adresa kostela: K Prádelně

GPS: 50°3'10.091"N, 14°29'14.792"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Od stanice metra A, Strašnická, autobusem 196 nebo 188 do stanice V Korytech.

Pak pěšky cca 200 m ulicí Záběhlická a k Prádelně. Kostel je břehu Hamerského rybníka

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Bernard

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 4 - Záběhlice, kostel sv. Anežky České a sv. patronů českých - 1.3 km
Praha 10 - Strašnice, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie - 1.9 km
Praha 11 - Chodov, kostel Milíče z Kroměříže - 2.2 km
Praha 10 - Strašnice, kostel Bét-el - 2.2 km
Praha 10 - Strašnice, sbor ČCE - 2.4 km
Praha 10 - Vršovice, sbor ČCE - 2.6 km
Praha 11 - Chodov, kostel sv. Františka z Assisi - 2.8 km
Praha 10 - Vršovice, kostel sv. Václava - 3.5 km
Praha 4 - Michle, kostel Narození Panny Marie - 3.8 km
Praha 10 - Vršovice, Husův sbor - 4.0 km