Řepiště, kostel sv. Michaela Archanděla

Program Noci kostelů 25. května 2018

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

                                       Kostel svatého Michaela archanděla v Řepištích

                                             

     Jednolodní filiální kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek a patří do velmi kvalitního souboru slezských dřevěných kostelů. Názory na založení řepišťského kostela se v rozličných pramenech různí. Jóža Vochala ve „Vlastivědě Těšínska“ udává rok 1484, prof. Adamus v „Našem Slezsku“ rok 1485. Řepišťský kostel byl původně kostelem farním. Od roku 1652 patřil protestantům (luteránům), kterým byl v r. 1654 odňat a přifařen k Šenovu. Ze zápisů je vidět, že ještě r. 1688 byl  kostel  zasvěcen  sv.  Mikuláši, byl celý ze dřeva, strop a podlaha byly z desek.  Z vnější strany kostela byla galerie tvořená krytou podsíní zvanou „sobota“ (podobně jako u kostela v Sedlištích, kde zůstala zachována do dnes). R. 1785 byl kostel odebrán šenovské faře a byl přifařen    k nové vratimovské farnosti. V zápise z r. 1808 se uvádí, že budova kostela s věží je celá ze dřeva a hrozí zavalením. Dle ústního podání prodělal kostel mezi léty 1867 až 1891 velké změny, jak vnitřní úpravou, tak i částečnou přestavbou. Další úpravy byly provedeny v l. 1931-1932 (věž) a 1950, úpravy v interiéru kostela proběhly v letech 1995 - 1996 (nové omítky, vymalování, nové lavice). V r. 2006 byl kostel nasvícen venkovními reflektory. Poslední práce v roce 2007 obsahovaly nátěr kostela a oken, opravu věže, soklu a nátěr dveří. Kostel je obklopen vesnickým hřbitovem. Před kostelem byl v r. 2000 při lidových misiích vztyčen dřevěný misijní kříž.
     Kostel sv. Michaela archanděla je veřejnosti přístupný při pravidelných bohoslužbách a dalších církevních křesťanských svátcích.
                                           

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 5. 2013):

Ne
10:45
, celý rok, každý týden

GPS: 49°44'10.881"N, 18°19'7.210"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

MHD Ostrava:
č.linky 81 - zastávka U Školy

MHD Frýdek-Místek:
č.linky 1 - zastávka U Kříže
č.linky 5 - zastávka U Kříže

 ( 5-10 minut chůze směrem na Ostravu)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Václav Uher

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Paskov, kostel sv. Vavřince - 3.0 km
Frýdek-Místek-Lískovec, kostel sv. Šimona a Judy - 3.1 km
Sviadnov, kostel sv. Jana Nepomuckého - 4.9 km
Frýdek-Místek, bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku - 5.5 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku - 5.9 km
Frýdek-Místek, evangelický kostel - 6.4 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jošta ve Frýdku - 6.4 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jakuba v Místku - 6.5 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jana a Pavla v Místku - 6.7 km
Frýdek-Místek, kostel Všech svatých v Místku - 6.9 km