Sušice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:05 Úvodní slovo
Václav Pikeš »»»
»»» Moje Noc
18:0519:00 Minikoncerty ZUŠ »»»»»» Moje Noc
19:0020:00 Biblické tance »»»»»» Moje Noc
19:0022:00 Modlitba na cestu
Možnost zapálit svíčku za zemřelé »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Koncert houslového souboru ZUŠ Sušice
Sólo Kristýna Prančlová »»»
»»» Moje Noc
21:0022:00 Popelka Nazaretská
Chrámový sbor Sušice »»»
»»» Moje Noc
22:0022:00 Zakončení »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel je částí většího nedostavěného gotického chrámu ze 14. století. Historikové se domnívají, že se jedná o zbytek kostela, stávajícího při špitále křižovníků s červenou hvězdou, k jehož založení bylo dáno svolení roku 1352 císařem Karlem IV.

 Název hřbitovní se nevztahuje k novodobé funkci při pohřebních obřadech, ale ke skutečnosti, že právě zde okolo kostela býval patrně nejstarší sušický hřbitov. Náhrobky byly postupně odvezeny a prostor byl přeměněn v park. Stavba nebyla nikdy dokončena a její ukončení věží roku 1591 představuje určité stavební provizórium. Při kopání hrobů byly často nacházeny zbytky mohutného zdiva. Jedna z domněnek hovoří o stavbě kostela ve 13. století, kdy zde měli působit mniši z kláštera ve Windbergu, kteří měli v nedalekých Albrechticích malý újezdní klášter. Vykonávali tehdy církevní správu rodícího se města. Jiné doklady dávají zbytky zdiva a nedokončenou stavbu do souvislosti s rokem 1352, kdy císař Karel IV. pověřil řád křížovníků s červenou hvězdou v Praze stavbou špitálu s kaplí v Sušici. A třetí domněnka: v létech 1330 - 1345 působili v Sušici augustuniáni, kteří měli v úmyslu vystavět ve městě vznosný chrám. Sušice, město královské a velmi bohaté, se mělo pyšnit kostelem, jehož chrámová loď měla údajně překonat výškou i proslulý chrám Panny Marie Sněžné v Praze.

V roce 2000 byla dokončena oprava kostela, která se týkala interiéru i exteriéru.


Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 28. 6. 2015):

Po
18:00
, od 29.6.2015 do 31.8.2015, každý týden

http://www.farnostsusice.cz

GPS: 49°13'44.820"N, 13°31'23.795"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Bohumír Vejvoda

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Sušice, klášterní kostel sv. Felixe - 0.1 km
Sušice, děkanský kostel sv. Václava - 0.4 km
Sušice, kaple Anděla Strážce - 0.8 km
Hrádek, kostel sv. Vavřince na Zdouni - 3.6 km
Dlouhá Ves - Annín, kostel sv. Mořice, Mouřenec - 6.2 km
Kašperské Hory, kostel sv. Mikuláše, u hřbitova - 8.6 km
Kašperské Hory, kostel sv. Markéty - 9.6 km
Kašperské Hory, kostel Panny Marie Sněžné - 9.8 km
Kolinec, kostel sv. Jakuba - 11.9 km
Rabí, kostel sv. Jana Nepomuckého - 12.2 km