Praha 3 - Žižkov, sbor CB

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0022:00 Možnost osobních rozhovorů s kazatelem sboru »»»»»» Moje Noc
18:0023:00 Prohlídka modlitebny a prostor sboru »»»»»» Moje Noc
18:0023:00 Textilní obrazy - téma " Vyznání" autor Lenka Tiefenbachová »»»»»» Moje Noc
18:0023:00 Výstava liturgických předmětů »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 Koncert smíšeného sboru Církve bratrské Žižkov »»»»»» Moje Noc
21:0021:30 Hudební vystoupení Kornélie Marečkové a Chikako Tomita Brahmse »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Církev bratrská je jednou z prvních křesťanských evangelických svobodných církví, které se na našem území objevují po vydání tzv. Protestantského patentu císařem Františkem Josefem I. Církev bratrská navazuje na duchovní dědictví reformace a Jednoty bratrské.

Sbor církve bratrské na Žižkově založil v roce 1902 spolu s dvaceti dalšími členy dosavadního pražského sboru kazatel František Urbánek, jedna z nejvýznamnějších osobností dějin Církve bratrské. Měl velice úzký vztah s prezidentem T. G. Masarykem. Často býval zván na Pražský hrad, do Lán i Topolčianek, kde spolu s prezidentem diskutovali o filozofii, historii a křesťanství.

Za působení kazatele F. Urbánka vzrostl žižkovský sbor z několika desítek na několik stovek členů a dodnes patří mezi nejpočetnější sbory Církve bratrské. K nejvýznamnějším událostem novodobého žižkovského sboru patří pozvání jeho kazatele Mgr. Jana Asszonyi do služby prvního evangelického kaplana v řadách Armády ČR na území bývalé Jugoslávie (v roce 1997 - 1998).

Sbor pořádá pravidelné bohoslužby a studia Bible. Kromě bohoslužeb má své místo v životě sboru práce s dětmi, dorostem, mládeží a diakonická práce (péče o seniory, denní stacionář pro děti s kombinovaným postiženým).

Žižkovský sbor není jen uzavřenou společností pro sebe samu. Má za to, že může naší společnosti svým slovem i příkladem křesťanského života přinést svědectví o duchovním rozměru života.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 17. 5. 2017):

St
18:30
, celý rok, každý týden, Biblické studium
Ne
10:00
, celý rok, každý týden

www.cb.cz/praha3

Adresa kostela: Koněvova 151/24

GPS: 50°5'14.834"N, 14°27'21.428"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

bus 207 - zastávka Tachovské náměstí (dále pěšky cca 5 min.)

bus 175 - zastávka Rokycanova (dále pěšky cca 2 min.)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ludmila Dohnálková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 3 - Žižkov, Betlémská kaple - 0.3 km
Praha 3 - Žižkov, Žižkův sbor - 0.6 km
Praha 3 - Žižkov, kostel sv. Anny - 0.6 km
Praha 3 - Žižkov, kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie - 0.7 km
Praha 3 - Žižkov, kostel sv. Prokopa - 0.7 km
Praha 8 - Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 0.9 km
Praha 3 - Vinohrady, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 1.1 km
Praha 8 - Karlín, kaple sv. Karla Boromejského - 1.1 km
Praha 3 - Vinohrady, modlitebna BJB - 1.2 km
Praha 10 - Vinohrady, Husův sbor - 1.6 km