Litomyšl, kostel sv. Anny

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0017:45 EKUMENICKÉ ZAHÁJENÍ LITOMYŠLSKÉ NOCI KOSTELŮ-KOSTEL NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE »»»»»» Moje Noc
20:0022:00 tichá adorace při svíčkách »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

dětská celovečerní ekumenická hra: "Sedm posledních vět Pána Ježíše na kříži" »»»

»»» Moje Noc

Pošta do nebe
Chcete Pánu Bohu něco vzkázat? Poděkovat, poprosit nebo cokoli jiného? Napište to na lísteček a vhoďte do sklenice. Vaše vzkazy nebude nikdo číst. Přineseme je během nedělní mše v obětním průvodu, položíme na oltář a pomodlíme se za jejich vyslyšení. »»»

Informace o kostele:


Stručné nastínění historie chrámu

Barokní hřbitovní kostel sv. Anny je bezesporu překrásnou ukázkou českého raného baroka a jako takový je současně nedílnou součástí historie Litomyšle. Jakkoli působí vedle jiných litomyšlských barokních staveb poměrně nenápadným dojmem, sehrál kostel sv. Anny během historie nezanedbatelnou úlohu.

V sedmdesátých letech sedmnáctého století, tedy v době, kdy litomyšlské panství vlastnili Trautmannsdorfové, se na tomto místě rozprostíraly zahrady, kde se údajně scházeli kacíři z města a okolí. Když se o tom dozvěděla hraběnka Marie Anna z Trautmannsdorfu, známá svou bezbřehou zbožností, rozhodla se ukázat kacířům, kdo je tady pánem. Za tímto účelem zde začala budovat poutní kostel. Stavba započala roku 1670 a již o dva roky později byly práce na kostele hotovy. Zasvěcen byl svaté Anně, patronce matek a manželství. Výstavbu kostela vedl pravděpodobně český architekt italského původu Antonio Alfieri, jenž tehdy pracoval v hraběcích službách. Anenský kostel se postupem času stal cílem oblíbených výročních poutí.

V poslední třetině 18. stol. vešel v platnost výnos císaře Josefa II., ve kterém z hygienických důvodů výslovně zakazoval pohřbívání zemřelých uvnitř hradeb. Dosavadní hřbitovy se tedy začaly masově rušit a pohřebiště byla přesouvána vně městská opevnění. To se pochopitelně týkalo i Litomyšle, kde se zdálo být nejvhodnějším místem pro založení nového hřbitova právě nejbližší okolí kostela sv. Anny, který se tím pádem stal kostelem hřbitovním a setrvává jím až dodnes.

Kostel byl nedávno rekonstruován a od 28. září 2012 je znovu v provozu.

Život kostela v současnosti

Od r. 2012 je kostel znovu katolickou církví užíván pro zádušní bohoslužby, příležitostně se zde konají i standartní mše svaté (např. na svátek sv. Anny, popřípadě sv. Václava, rovněž tak o svátku všech věrných zemřelých - tedy o dušičkách). Anenský kostel se tak stal plnohodnotně užívaným sakrálním prostorem zdejší farnosti a vítaným ozvláštněním náboženského života mítních věřících.

http://www.farnostlitomysl.cz/

GPS: 49°52'5.833"N, 16°18'58.031"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Klára Chadimová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Litomyšl, Nový kostel Sboru Církve bratrské - 0.2 km
Litomyšl, kostel Povýšení Svatého Kříže - 0.3 km
Litomyšl, kostel Rozeslání svatých apoštolů - 0.5 km
Litomyšl, Husův sbor - 0.6 km
Čistá, kostel sv. Mikuláše - 4.6 km
Dolní Újezd, kostel sv. Martina - 8.0 km
Morašice, kostel sv. Petra a Pavla - 8.8 km
Svitavy, sborový dům Českobratrské církve evangelické - 18.9 km
Svitavy, kostel Navštívení Panny Marie - 19.8 km