Olšany u Prostějova, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0017:00 Zahájení - olšanské zvony, čtení »»»»»» Moje Noc
17:1017:30 z historie kostela
o olšanském kostele a jeho výzdobě »»»
»»» Moje Noc
17:3018:00 hudební vystoupení
Vystoupení žáků LŠU Prostějov »»»
»»» Moje Noc
18:0018:30 O svaté Anežce - premiéra
divadelní představení - účinkují žáci 1. a 2. třídy Základní školy v Olšanech u Prostějova »»»
»»» Moje Noc
18:4020:30 posezení na farním dvoře
přátelské posezení a povídání si »»»
»»» Moje Noc
18:4020:30 volná prohlídka kostela, věže kostela, fary
volná prohlídka kostela »»»
»»» Moje Noc
19:2020:00 O svaté Anežce - repríza
vystoupení žáků 1. a 2. třídy ZŠ a MŠ v Olšanech u Prostějova »»»
»»» Moje Noc
20:4021:00 čtení na dobrou noc »»»»»» Moje Noc
21:0021:00 zakončení - olšanské zvony »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

První bezpečná zmínka o kostele pochází z roku 1373. Farní kronika, vedená od roku 1899, má retrospektivní úvod a v něm se připomíná okrouhlá zděná kaple na západní straně osady, která je patrně totožná s kostelem zmíněným v roce 1373. V roce 1710 byla kruhová loď rozšířena do kříže, ale o rok později kostel vyhořel. K jeho opravě se přistoupilo v roce 1713. Podle data na portálu byl kostel dokončen v roce 1735 a vysvěcen 12. října 1741 biskupem Jakubem Arnoštem z Liechtenštejna. Stavba půdorysně vyrůstá z kruhu, jehož segmenty tvoří podstatné části hlavní lodi. Na východní straně je připojena půlkruhová apsida, k níž je přistavěna pravoúhlá sakristie. Západním směrem je stavba prodloužena předsíní s kruchtou a čtvercovou věží. Příčná loď rozšiřuje hlavní prostor jen nepatrně o výklenky pro boční oltáře. Zvenčí vystupuje příčná loď jen rizality na obou stranách. Schodiště na věž a na kruchtu je v severní zdi. Vnějšek kostela působí harmonickým dojmem barokní stavby. Pravoúhlý vchod má kamenné ostění, nadpražní překlad je ozdoben piniovými šiškami. V horní části věže je půlkruhové okno a nad ním kruhový ciferník. Podstřešní profilovaná římsa nese cibuli s oktogonální lucernou završenou makovicí s kardinálským křížem. Kostel je zastřešen sedlovou střechou, nad závěrem valbovou. Krytinu tvoří břidlice. Nad střední kruhovou částí je sanktusník s oktogonální lucernou a kardinálským křížem na makovici. V roce 1858 byla věž osazena kopulí, hodinami v roce 1843, v roce 1901 byl postaven sanktusník, v roce 1949 byly provedeny vnitřní omítky. V letech 1999 a 2000 prošel kostel generální opravou. Bylo provedeno statické zajištění budovy, byla provedena rekonstrukce střešní části včetně opravy krovů, uskutečněna byla sanace zdiva a provedena oprava venkovních omítek. V roce 2016 byly za finančního přispění Olomouckého kraje restaurovány okenní vitráže a v v roce 2017 byly restaurovány varhany a opraveny dřevěné prvky na kostelním chóru.«

http://www.dpv.cz/index.php/farnosti/27-olsany-u-prostejova

GPS: 49°32'7.421"N, 17°9'31.584"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Milan Elfmark

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Prostějov-Vrahovice, kostel sv. Bartoloměje - 5.6 km
Smržice, kostel sv. Petra a Pavla - 6.7 km
Prostějov, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 7.5 km
Prostějov, kostel sv. Jana Nepomuckého - 7.8 km
Prostějov, Husův sbor - 8.0 km
Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže - 8.1 km
Prostějov, modlitebna Sboru Církve bratrské - 8.4 km
Prostějov, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 8.6 km
Prostějov, kaple sv. Andělů Strážných - 9.0 km
Prostějov, kaple sv. Anny - 9.7 km