Praha 4 - Záběhlice, kostel sv. Anežky České a sv. patronů českých

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0017:30 Žehnání zvířátek
Svatý František podle legendy kázal lesní zvěři, svým kázáním napravil zlého vlka a zvířata nazýval bratry a sestrami. A naši františkáni budou žehnat domácím mazlíčkům, které ke kostelu převedete. »»»
»»» Moje Noc
18:0019:00 Mše svatá  »»»»»» Moje Noc
19:0019:45 Koncert
Klasický koncert, na kterém zahraje americký klarinetista George Stoffan se svým doprovodem. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:50 Prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka kostela. Provázejí Michaela Tučková a Vít Michalec. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Koncert
Sopranistka Miroslava Časarová zazpívá za doprovodu varhan. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 ArpaDua
Koncert dua harfenic B. Váchalové a I.Pokorné »»»
»»» Moje Noc
23:0023:30 Varhanní hudba k rozjímání »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Kostely pohledem solarografie (Maciej Zapiór)
Solarografie je fotografická technika umožňující snímaní během velmi dlouhých expozicí (dosahujících i půl roku). Autor pomocí této techniky zaznamenal cesty Slunce na obloze nad několika tuzemskými a zahraničními kostely. Autor je pracovníkem AÚ AV. »»»

»»» Moje Noc

Rozhovor s knězem, modlitba
Po celou noc bude možnost rozhovoru nebo společné modlitby s bratry františkány, možnost zanechat prosbu,za kterou se budou lidé modlit v závěru večera. »»»

»»» Moje Noc

Ve Spořilově kostel
Výstava o historii kostela: fotografie a doprovodné texty. Výstava je instalována ve věži kostela. »»»

»»» Moje Noc

Zemští patroni
Výstava z prací žáků ZUŠ Vadima Petrova na Spořilově, kteří se v roce 100. výročí vzniku republiky věnovali zemským patronům. »»»

Informace o kostele:

Historie kostela

Antonín Podlaha, světící biskup pražský, kdysi utrousil, že by se na pražských předměstích mělo vystavět tolik kostelů, kolik bylo hvězd v koruně Bohorodičky, stojící na staro městském mariánském sloupu, strženém 3. listopadu 1918. Toho se chytil terciář a ministr pošt a  telegrafů František Nosek, který k tomuto účelu, spolu s velmistrem řádu křížovníků s červenou hvězdou Josefem Vlasákem, založil spolek "Dílo blahoslavené Anežky Přemyslovny". Spolek se soustředil na sběr finančních prostředků, pomocí kterých by bylo možno záměr realizovat. K výsledkům snahy "Díla" tak dnes  mimo jiných patří také kostel sv. Anežky Přemyslovny na Spořilově.

Z předložených návrhů byl vybrán funkcionalistický projekt třílodního chrámu, jehož autorem byla projekční kancelář Stanislav Režný. Návrh kostela je dílo ruského architekta emigranta Nikolaje Paškovského, který v Režného kanceláři tehdy pracoval.

Dne 28.10.1934 posvětil arcibiskup Kašpar základní kámen s datem 1934, který je dnes zazděn na levé stěně chrámové. Kostel byl vysvěcen 27. října 1935.

K úpravám kostela došlo v šedesátých letech minulého století po změně liturgie podle II. vatikánského koncilu. K těmto úpravám přizval tehdejší farář P. Cyril Kadlec architekta Mariana Farku, jehož návrh nejlépe odpovídal novým požadavkům. Starý oltář byl odstraněn, socha sv. Anežky z oltáře přenesena na konzolu na stěně meziokenního pilíře, dále byla odstraněna kazatelna a nově vydlážděn prostor kněžiště. Zvláštní pozornosti si pak zaslouží řešení kříže v ose kostela.

 

Popis kostela a mobiliář

Kostel je neorientovaný, střední loď je vysoká 9 m, boční lodě 5,60 m. Kostel je dlouhý 29,0 m a široký 18,2 m. Věž včetně kříže je vysoká přesně 28,0 m nad úrovní přízemí. Z ochozů věže (12,3 m nad úrovní přízemí) je výhled na celý Spořilov. Hodiny pocházejí od pražské firmy Heinz. V suterénu kostela je malý divadelní sál pro 100 osob v hledišti, katolická knihovna a klubovna skautů. Západní loď ze severní strany ukončuje křestní kaple s obrazem Madony, sv. Františka a apoštola Jana Evangelisty. Kostel ukončuje třiapůlmetrový kříž, ukotvený čtveřicí železobetonových trámů.

Varhany věnovali františkáni. Dřevěná socha sv. Anežky (1936) a mramorové kropenky (andělíček na kropence jsou od sochařky Karly Vobišové-Žákové. Dřevěné reliéfy na bočních oltářích pocházejí od Josefa Vítka (?). Kříž z lipového dřeva nad kropenkou, jesličky a soška Vzkříšení jsou dílem lidového řezbáře Jiříkovského z Kladna (jinak majitele kolotoče). Obraz v pozadí betléma maloval ostravský malíř Ferdiš Duša. Křížová cesta je od jáhna Karla Stádníka.

                                         Zdroj: http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/praha/sporilov/kostel.htm

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20. 3. 2017):

St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Ne
8:30
, celý rok, každý týden
10:30
, ve školním roce, každý týden, dětská

http://farnost-sporilov.cz/

Adresa kostela: Roztylské nám. 2500

GPS: 50°2'38.536"N, 14°28'44.719"E

Návaznost na dopravu:

metro C - stanice Roztyly (dál cca 10 min. pěšky)

bus 138 - zastávka Roztylské náměstí (přímo před kostelem)

bus 118, 170 a 905 - zastávka Severozápadní

bus 135, 136, 170, 213 - zastávka Lešanská (dál cca 5 min pěšky)

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Klára Konvalinová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 10 - Záběhlice, kostel Narození Panny Marie - 1.3 km
Praha 11 - Chodov, kostel Milíče z Kroměříže - 2.3 km
Praha 11 - Chodov, kostel sv. Františka z Assisi - 2.9 km
Praha 4 - Michle, kostel Narození Panny Marie - 3.0 km
Praha 10 - Strašnice, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie - 3.1 km
Praha 10 - Vršovice, sbor ČCE - 3.1 km
Praha-Kunratice, kostel sv. Jakuba Staršího - 3.3 km
Praha 10 - Strašnice, kostel Bét-el - 3.3 km
Praha 4 - Michle, Sbor Alberta Schweitzera - 3.4 km
Praha 10 - Vršovice, kostel sv. Václava - 3.4 km