Praha-Troja, kaple sv. Kláry

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0019:00 Komentovaná prohlídka kaple sv. Kláry »»»»»» Moje Noc
19:0020:30 Pěvecké vystoupení skupiny Resonance »»»»»» Moje Noc
20:3021:00 Hudební vystoupení dua Ondry a Lenky »»»»»» Moje Noc
21:0022:00 Biblické texty »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Drobná kaplička sv. Kláry vytváří pohledovou dominantu nejen nad Trojským zámkem, ale nad celou Trojou. Se zámkem byla v minulosti kaple spojena nejen kompozičně, ale i fakticky, a to cestou stoupající od zámku až nahoru ke kapli. Se zámkem spojovala kapli i osoba jejího stavebníka - hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka. Kaple byla zasvěcena sv. Kláře, patronce a jmenovkyni stavebníkovy ženy Kláry Bernardiny, svobodné paní z Malzanu.

První žádost o povolení stavby kaple podal hrabě pražské arcibiskupské konsistoři již v létě roku 1691. Stavbu odůvodňoval tím, že se lidé žijící v okolí jeho zámku kvůli častým povodním nemohou účastnit bohoslužeb. Konzistoř hraběti vyhověla a ještě v témže měsíci mu povolení vydala. Kaple je v jádře prostou barokní stavbou. Pozdější stavební úpravy v kapli proběhly nejprve ve druhé polovině 19. století a poté po požáru v roce 1924, kdy dostala novou střechu se sanktusníkem. Poslední opravou prošla kaplička v roce 1996. Interiér kaple je velmi prostý, tvoří ho jediná místnost s cihlovou podlahou, plochým stropem a výrazným fabionem (oblým přechodem mezi svislou stěnou a stropem). Dnešní oltář byl pořízen někdy po roce 1924. Obraz nad oltářem je barokní, představuje Nejsvětější trojici s Pannou Marií a s františkánskými světci. Krucifix pochází z poloviny 18. století.

Kaple sv. Kláry je přístupná každou neděli od 11 h v rámci mše svaté konané v rámci farnosti Salesiánského centra v Kobylisích.

Historické foto kaple z roku 1982

Foto: Martin Šír

Foto: Martin Šír

http://terezicka.sdb.cz/

Adresa kostela: Areál Botanické zahrady hl. města Prahy, Nádvorní 134

GPS: 50°7'4.746"N, 14°24'51.050"E

Návaznost na dopravu:

bus 112 - zastávka Zoologická zahrada nebo Kovárna

 

Dopravní spojení autem:

Sjezd z pražské magistrály za Mostem Barikádníků do Povltavské ulice do Trojské ulice, ulicí K Bohnicím do ulice K Pazderkám, odtud na parkoviště Botanické zahrady hl. města Prahy – u pokladny Sever

Pokračovat za Mostem Barikádníků do ulice V Holešovičkách, ulicí Zenklovou, ulicí Nad Šutkou, ulicí Čimickou do ulice K Pazderkám, odtud na parkoviště Botanické zahrady hl. města Prahy – u pokladny Sever

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jindřiška Hejtyková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 6 - Bubeneč, kostel sv. Gotharda - 1.6 km
Praha 8 - Bohnice, kostel sv. Petra a Pavla - 1.7 km
Praha 8 - Bohnice, kostel sv. Václava, Psychiatrická nemocnice - 2.1 km
Praha 1 - Holešovice, kaple sv. Máří Magdalény - 2.6 km
Praha 6 - Dejvice, Husův sbor - 2.8 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Šimona a Judy - 2.8 km
Praha 7 - Holešovice, kostel sv. Klimenta - 2.9 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Ducha - 3.0 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Haštala - 3.0 km
Praha 7 - Holešovice, kostel sv. Antonína Paduánského - 3.0 km