Svitavy-Lány, kaple sv. Anny

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0020:30 Prohlídka kaple »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 

Kaple sv. Anny byla postavena ve třicátých letech 20. století.

Exteriér kaple byl v nedávné době (2012-14) opraven.

Kaple, jak je patrno z názvu, je zasvěcena svaté Anně, mamince Panny Marie, a tedy Ježíšově babičce. Svatá Anna se stala ochránkyní matek a manželství, šťastného porodu, patronkou horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků, také čeledínů. Její ochranou se zaštítila i taková města, jakými jsou Lány (část Svitav), Florencie, Innsbruck, Neapol,  a celé země jako Bretaň nebo Quebec. Zbožní křesťané se k ní přicházeli modlit za déšť, proti bouřce, ale například i za nalezení ztracených předmětů.

Svátek svaté Anny je od dob papeže Řehoře XIII. slaven společně se svátkem svatého Jáchyma 26. července. K datu se váže pranostika: „Svatá Anna, chladna z rána“.

 

Mše svaté:
Bývají tradičně pouze v týdnu okolo 26. července.

 

Kontakt na kněze:
P.Václav Dolák - katolfarasvitavy@seznam.cz

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 19. 5. 2019):

Ne
15:00
, od do , nepravidelně, Mše je sloužena okolo svátku sv. Anny (26.7.).

http://farnost-svitavy.cz/

Adresa kostela: křižovatka ulic Svitavská a Údolní

GPS: 49°44'24.173"N, 16°28'42.928"E

Návaznost na dopravu:

Kaple sv. Anny se nachází v Lánech, na křižovatce ulic Svitavská a Údolní.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdeněk Pešina

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Svitavy-Lány, kaple Neposkvrněného početí Panny Marie - 0.5 km
Svitavy, Křesťanské centrum Svitavy - 1.5 km
Svitavy-Lány, kostel sv. Josefa - 1.5 km
Svitavy, kostel sv. Jiljí - 1.7 km
Svitavy, pravoslavná kaple sv. Jiří - 1.9 km
Svitavy, kostel Navštívení Panny Marie - 2.1 km
Svitavy, sborový dům Českobratrské církve evangelické - 2.9 km
Hradec nad Svitavou, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - 3.6 km
Koclířov, Českomoravská Fatima KOCLÍŘOV - 7.5 km
Svojanov-Starý Svojanov, kostel sv. Mikuláše - 13.5 km