Praha 22 - Uhříněves, sbor ČCE

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0018:00 Pohádka se zpíváním pro nejmenší
Děti i rodiče se mohou těšit na pohádku i na to, že si společně zazpívají. »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 Hafotet - koncert pěveckého sboru
Můžeme se těšit na pěvecký sbor pod vedením sbormistryně Dany Škardové a za klavírního doprovodu Jaroslava Černého. »»»
»»» Moje Noc
20:1521:00 koncert Pěveckého sboru Husovy kaple »»»»»» Moje Noc
21:0022:00 Co byste chtěli vědět o Číně a báli jste se zeptat
Sinoložka Jitka Černošová před námi otevře problematiku Číny jako takové i postavení křesťanů v čínské společnosti. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Společné zpívání spirituálů a nejen jich
Všichni jste zváni si společně zazpívat spirituály i jiné křesťanské písně především z evangelického zpěvníku pro mládež Svítá. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Povídání a občerstvení
V průběhu celého večera jste zváni k rozhovorům a občerstvení. »»»

Informace o kostele:

Sbor postupně vznikal po skončení 1. světové války během přestupového hnutí, první veřejné setkání s ČCE proběhlo v roce 1920 na táboru lidu, kde promluvil velimský farář Jaroslav Řepa, který o to byl požádán členem ČCE J. Štolcem z Benic, v samotné Uhříněvsi žádný člen nebyl. 30. května 1920 vykonal farář Řepa první bohoslužby (venku). Vánoce 1920 jsou pro Uhříněves významné i konáním první Večeře Páně.

9. ledna 1921 byly konány první volby výboru kazatelské stanice v Uhříněvsi, toto datum může být proto považováno za počátek pevněji organizované činnosti ČCE v Uhříněvsi. Práce byla vykonávána z pražského sboru U Klimenta přes to, že kazatelská stanice nejprve patřila do sboru ve Škvorci. To bylo změněno už 28. května 1922, od té doby patřila kazatelská stanice ke Klimentu.

V průběhu roku 1922 byl kazatelskou stanicí koupen stavební pozemek v Uhříněvsi, mezi členy vybrán celý obnos a začalo se s přípravou stavby kostela, dne 1. července 1923 byl slavnostně položen základní kámen. Plány kostela, který je od začátku v Uhříněvsi znám spíše jako Husova kaple, vypracoval pražský architekt Ing. Josef Blecha a hotový kostel byl otevřen slavností dne 7. září 1924. Otevřením kostela a stoupajícím počtem členů, kteří k ČCE přistupovali, byly vytvořeny předpoklady pro osamostatnění kazatelské stanice. Zřízení samostatného sboru spolu s územním vymezením bylo oznámeno dopisem Synodní rady ČCE dne 3. září 1930.

V roce 1931 začala práce sboru také v Říčanech, v roce 1937 pak byla ustanovena v Říčanech kazatelská stanice. Na území sboru ještě vzniklo další středisko práce ve Stránčicích, kde ale práce postupně skončila.

Podle zápisu v kronice sboru sbor přečkal období 2. světové války bez zjevných vnějších otřesů, v květnu 1945 však padl v Praze na Pankráci předseda sdružení mládeže.

Důležitým mezníkem v životě sboru se stal rok 1962, kdy začala pravidelná ekumenická shromáždění, především s římskokatolickou církví. Tato shromáždění byla v té době ještě ojedinělá a svědčí o schopnosti první generace členů sboru překonat odpor ke katolické církvi, který je zřetelný v prvních letech po založení sboru.

Koncem 70. let se sbor odhodlal k velké rekonstrukci svého kostela a sborových prostor. První etapou vznikl nový farní byt (1978-79). Následovala výstavba interiéru kostela, rekonstruovaný kostel byl otevřen 14. října 1984. Projekt bytu vypracoval arch. Vilém Doubrava, návrh interiéru kostelu je od Ing. arch. Marie Jiříčkové.

Po roce 1989 se sbor stal postupně respektovanou součástí života městské části Praha – Uhříněves, kostel je často využíván jako prostor pro koncerty a podobně. Součástí sboru je kazatelská stanice v Říčanech, která se na činnosti sboru stále podílí.


 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20. 5. 2019):

Ne
9:00
, celý rok, každý týden, každou neděli bohoslužby také v Říčanech v Domě Senior v 11:00

uhrineves.evangnet.cz

Adresa kostela: Husovo nám. 378/40

GPS: 50°2'7.721"N, 14°35'32.093"E

Návaznost na dopravu:

bus: 232, 382, 383 Háje (metro C) - Picassova (dále pěšky cca 4 minuty)

bus: 267 Háje (metro C) - Nádraží Uhříněves (pěšky 4 minuty)

bus: 266, 364, 366 Depo Hostivař (metro A) -  Picassova (dále pěšky cca 4 minuty)

vlak: Praha-hl.n. - Praha-Uhříněves (dále pěšky cca 4 minuty)

autobusy ze stanice metra Háje do stanice Picassova: 232,267, 387; vlak ze stanic Praha - Hl.n., Praha - Vršovice; Praha - Strašnice

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Ort

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 22 - Uhříněves, kostel Všech svatých - 1.5 km
Praha-Petrovice, kostel sv. Jakuba Staršího - 4.0 km
Praha-Dolní Počernice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 5.7 km
Praha-Koloděje, kostel Povýšení sv. Kříže - 5.8 km
Praha 11 - Chodov, kaple sv. Terezie z Kalkaty (KC Matky Terezy) - 7.4 km
Praha 15 - Hostivař, kostel Stětí sv. Jana Křtitele - 7.4 km
Praha 20 - Horní Počernice, kostel sv. Ludmily, Chvaly - 7.9 km
Praha 14 - Kyje, kostel sv. Bartoloměje - 8.1 km
Praha 11 - Chodov, modlitebna CB - 8.3 km
Praha-Šeberov, kostel CB - 8.9 km