Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Haštala

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0017:00 Otevření kostela »»»»»» Moje Noc
17:0017:30 Odpolední prohlídka kostela a okolí s výkladem (špitál sv. Anežky České) »»»»»» Moje Noc
18:0018:30 Prohlídka kostela s výkladem  »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 Brokoffovo sousoší Kalvárie a hl. oltář kostela sv. Haštala (problematika restaurování a jejich obnovy) »»»»»» Moje Noc
20:0020:45 Koncert Chrámového sboru u Sv. Ducha ( A. Vivaldi – Gloria)
varhany – Jana Otáhalová, řídí - Karel Loula »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Koncert smíšeného komorního sboru SMIX »»»»»» Moje Noc
21:4522:15 Komorní prohlídka kostela (při svíčkách) »»»»»» Moje Noc
22:1522:15 Modlitba Anděl Páně - ukončení programu »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Původní kostel sv. Haštala vznikl v 2. polovině 12. století jako románská trojlodní bazilika. Jeho pozůstatky odhalil archeologický průzkum, prováděný v 90. letech 20. století. První písemná zpráva o něm pochází ovšem až z 21. března 1234, kdy je podle něj v listině krále Václava I. situován nově založený klášter sv. Františka (dnes sv. Anežky České). Sv. Haštal patřil mezi významné románské kostely v Praze. Nacházel se při cestě vedoucí směrem na Poříčí a podací právo k němu měli české královny.... více na www.tyn.cz.

Bohoslužby:

První, druhá a poslední neděle v měsíci v 11 hod.

Kontakty Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem

Celetná 5, 110 00 Praha 1

farář: P. Mgr. Vladimír Kelnar, vikář

email: dkc@cmail.cz

telefon:  +420 222 318 186

+420 602 204 213 (P. Mgr. Vladimír Kelnar, vikář)

+420 602 457 200 (Štěpán Filipec, pastorační asistent)

www.tyn.cz

 

Obnova kostela sv. Haštala stále pokračuje:

Můžete přispět na probíhající obnovu kostela:

Bankovní spojení:

► ŘK farnost Matky Boží před Týnem             67333002/2700   (UniCredit Bank Czech Republic).

Formuláře darovací smlouvy obdržíte na faře (Celetná 5, Praha 1). 

Děkujeme Vám za Vaši pomoc.

www.tyn.cz

Adresa kostela: Haštalské nám.

GPS: 50°5'28.516"N, 14°25'27.931"E

Návaznost na dopravu:

metro B - stanice Náměstí Republiky

bus 207 - zastávka Dlouhá třída

tram 5, 8, 26 - zastávka Dlouhá třída

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Štěpán Filipec

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 1 - Staré Město, bazilika sv. Jakuba Staršího - 0.3 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Šimona a Judy - 0.4 km
Praha 1 - Staré Město, chrám Matky Boží před Týnem - 0.4 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Ducha - 0.5 km
Praha 1 - Staré Město, kostel U Salvátora - 0.5 km
Praha 1 - Nové Město, školní kaple Boží Lásky, Veselá škola - CZŠ a ZUŠ - 0.5 km
Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Klimenta - 0.5 km
Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Josefa - 0.6 km
Praha 1 - Nové Město, modlitebna CB - 0.6 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Mikuláše - 0.6 km