Olomouc-Nové Sady, kostel sv. Filipa a Jakuba

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:1518:00 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
18:0018:05 Zahájení Noci kostelů - zvony znějí - ruční vyzvánění »»»»»» Moje Noc
18:3020:00 Za krásami chrámových prostor - komentovaná prohlídka
Komentované prohlídky interiéru kostela, sakristie, věže a zvonů, současný život farnosti. »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Čtení z Bible
Možnost zapojit se do čtení z Písma - lektoři i širší veřejnost »»»
»»» Moje Noc
21:0022:00 Svícemi nasvícený interiér
Možnost prohlídky kostela nasvětleného jen svícemi, zastavení se v tichu. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:15 Modlitba při svících.
Zakončení noci kostelů se ztišením a zastavením se před oltářem. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Farní kavárna, prohlídka sakristie, věže a zvonů v průběhu celého večera. »»»

Informace o kostele:

 

 V letech 1768-1775 byl na Nových Sadech postaven pozdně barokní kostel sv. Filipa a Jakuba. Interiér kostela tvoří oltáře, obrazy a sochy pocházející ze zrušených olomouckých kostelů, především v době vlády Josefa II. I přesto tyto artefakty tvoří krásný, jednotný celek. Varhany, umístěné na kostelním kůru vyrobila firma bratří Riegerů z Krnova r. 1874. Ve věži se v současnosti nacházejí dva zvony: zvon sv. Blažeje ulitý r. 1547, přemístěný do novosadského kostela ze zrušeného olomouckého kostela sv. Blažeje. Druhý zvon, zvaný "Mariánský" byl zavěšen na věž na podzim r. 1918. V r. 1860 byl kostel povýšen na farní. U vchodu do kostela stojí kamenné sousoší ukřižování z r. 1834.

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 19. 4. 2016):

Ne
9:35
, celý rok, každý týden

http://farnosti-nove-sady-slavonin.cz/

Adresa kostela: Dolní Novosadská 38/16. 77900 Olomouc - Nové Sady

GPS: 49°34'7.638"N, 17°15'40.833"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vít Švorčík

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Olomouc, kostel sv. Kateřiny - 2.3 km
Olomouc, kostel Zvěstování Páně-kapucínský - 2.5 km
Olomouc, kaple Neposkvrněného početí P. Marie - 2.5 km
Olomouc, kaple Panny Marie Bolestné na Církevním gymnáziu Německého řádu - 2.5 km
Olomouc, kostel sv. Michala - 2.7 km
Olomouc, bývalý kostel sv. Petra a Pavla , Univerzita Palackého - 2.7 km
Olomouc, kaple Božího milosrdenství - ACHO - 2.7 km
Olomouc, kaple sv. Jana Sarkandra - 2.7 km
Olomouc, biskupská kaple Narození Páně v arcibiskupském paláci - 2.7 km
Olomouc, kaple sv. Jeronýma - 2.7 km