Brno-Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0017:55 O svaté princezně Anežce
Program s divadýlkem a hrami pro nejmenší na téma sv. Anežky Přemyslovny. Program připravila a povede zkušená katechetka Markéta Hanáčková. »»»
»»» Moje Noc
17:0021:00 Venkovní prohlídkový okruh klášterními zahradami
V rámci Noci kostelů je možné ve spolupráci s FIT VUT absolvovat venkovní prohlídkový okruh klášterními zahradami. Textové průvodce si můžete zapůjčit u vstupu do klášterních zahrad z parku Božetěchova. »»»
»»» Moje Noc
17:3017:45 Vystoupení dětského chrámového sboru
Vystoupení dětského chrámového sboru Trojlístek pod vedením Dagmar Kovářové. »»»
»»» Moje Noc
17:5018:25 Bůh přichází v tichosti
Pravidelná páteční adorace zakončená svátostným požehnáním. »»»
»»» Moje Noc
18:3019:15 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
19:1523:00 Varhany, jak je neznáte.
Komentované prohlídky kostelních varhan a představení projektu Varhany pro Královo Pole. »»»
»»» Moje Noc
19:3020:30 Naše farnost a křížové výpravy
Přednáška o nejstarší historii duchovní správy v Králově Poli od Miloše Winklera. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Vystoupení chrámového sboru
Vystoupení chrámového sboru pod vedením Jana Hanáčka. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Večer chval
Na závěr programu proběhne Večer chval v doprovodu scholy mládeže. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Bože, my tě prosíme
V kostele máte možnost zanechat svoji prosbu, modlitbu za někoho blízkého nebo poděkování a to na lístečku, který vhodíte do připraveného košíku. Na závěr večera budou Vaše prosby přeneseny před oltář při večerních chválách. »»»

»»» Moje Noc

Jak šel čas - mýty a fakta
Ve spolupráci s FIT VUT je možné navštívit sklepení nejstaršího objektu v Králově Poli. V těchto prostorách budou návštěvníkům prezentovány historie i nedávná rekonstrukce kláštera v Králově Poli a prezentace mýtů a faktů z církevní historie. »»»

»»» Moje Noc

Soukromé prohlídky kostela
Po celou dobu trvání Noci kostelů máte možnost si zapůjčit textového průvodce a projít si kostel Nejsvětější Trojice. Upozorňujeme, že některé části kostela mohou být z důvodu probíhajícího programu dočasně nepřístupné. »»»

Informace o kostele:

Kostel spolu s klášterem založil roku 1375, moravský markrabě Jan Jindřich spolu se svou čtvrtou manželkou Alžbětou Oettigenskou a svými syny Joštem, Janem Soběslavem a Prokopem. Posledně jmenovaný je v Andělské kapli kostela pohřben.

Za více než čtyři století své existence klášter dvakrát vyhořel, třikrát byl vydrancován a zapálen husity, jedenkrát byl zapálen a rozbořen uherskými vojsky, jedenkrát byl vydrancován stavovskými vojsky, třikrát vojsky švédskými, jedenkrát vojsky pruskými. Roku 1782 byl klášter za Josefa II. zrušen a později přeměněn na kasárna. Dnes v areálu kláštera sídlí Fakulta informačních technologií VUT a kostel je ve správě Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětější Trojice, Brno-Královo Pole.

Kostel dnes představuje jednu z nejcennějších gotických staveb, oděnou však v 2. polovině 18. století do barokního pláště. Kromě bohatě vyřezávaných chórových lavic z počátku 17. století přibyly v 60. letech následujícího věku hodnotné oltáře a obrazy dvanácti apoštolů od Josefa Sterna. Při prohlídce jistě nevynechejte vzácné fresky v bočních kaplích, které vytvořil v letech 1766-79 Franz Anton Maulbertsch.

Díky vzorné péči duchovního správce a farníků je kostel ve velmi dobrém stavu. V kostele byly restaurovány fresky v bočních kaplích, proběhly opravy exteriéru kostela a v posledních letech byl kompletně obnoven hlavní oltář a restaurována série 12 obrazů apoštolů a obě chórové lavice. Nyní probíhá restaurování bočních oltářů a zateplení oken nad nimi. S podporou diecézního organologa, duchovního správce i lidí z uměleckých kruhů se občanské sdružení Varhany pro Královo Pole snaží nashromáždit prostředky k další nutné investici, pořízení nových varhan, neboť současné jsou ve velmi špatném technickém stavu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 13. 11. 2019):

Po
9:30
, celý rok, každý týden, DD Kociánka
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, ve školním roce, každý týden, mše svatá pro děti
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:30
, celý rok, každý týden
So
7:30
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
9:30
, celý rok, každý týden
18:30
, celý rok, každý týden

https://www.farnost-krpole.cz

Adresa kostela: Božetěchova

GPS: 49°13'38.119"N, 16°35'46.848"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází na ulici Božetěchova v blízkosti areálu FIT VUT, nejbližší zastávkou MHD je přestupní uzel Semilasso.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Řídký

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno, Sbor Církve adventistů s.d. - 2.1 km
Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické - 2.2 km
Brno-Žabovřesky, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - 2.3 km
Brno-Žabovřesky, kaple sv. Václava - 2.4 km
Brno, Husův sbor Církve československé husitské na Botanické - 2.5 km
Brno, modlitebna Bratrské jednoty baptistů - 2.7 km
Brno-Řečkovice, Sbor Páně Církve československé husitské - 2.8 km
Brno, modlitebna Sboru Církve bratrské, Kounicova - 2.9 km
Brno-Řečkovice, kostel sv. Vavřince - 2.9 km
Brno, kostel sv. Augustina - 3.0 km