Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0000:00 Kostel sv. Karla otevřený k tichému zastavení a meditaci
Možnost pobýt v klášterním kostele, poslechnout si nahrávky zpěvu sester, shlédnout prezentaci o historii nemocnice a kostela, případně si pohovořit s některými sestrami. »»»
»»» Moje Noc
18:3018:50 Nešpory
Modlitba nešpor spolu s nahrávkou sester boromejek »»»
»»» Moje Noc
23:5500:10 Modlitba před spaním
Poslední část modlitby breviáře  »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 

Kostel sv. Karla Boromejského je prostá sálová stavba v pozdně empírovém slohu, navržená stavitelem Adalbertem Guderou. Kostel je součástí Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Sestry, ve Francii založené kongregace (1652), přicházejí do Prahy (1837) působit ve službách pana Aloise Klára. S pomocí sourozenců Františka a Heleny Lobkovicových zakládají v Praze vlastní dům (1841).

Na průčelí kostela se nacházejí sochy kongregačních patronů - sv. Josef a patronové proti moru sv. Šebestián a sv. Roch.

Kostel byl posvěcen 14.5. 1854. Malby uvnitř kostela byly svěřeny pražskému umělci Vilému Kandlerovi. Tento malíř vypracoval také oltářní obraz sv. Karla, nákres bočních oltářů, varhan a kazatelny. Boční oltáře s obrazy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Srdce P. Marie byly dílem vídeňského malíře Neugebeuera. Sochy vytvořil Václav Levý, učitel Josefa Myslbeka.

Z celého interiéru se zachovala jen freska nad hlavním oltářem, znázorňující Pannu Marii Královnu andělů. Kostel měl totiž pohnutou historii.

15. srpna 1952 byly sestry donuceny opustit svou nemocnici. Kostel, který spadal pod farnost svatého Mikuláše, ještě nějaký čas sloužil bohoslužebným účelům.

 2. září 1962 zde byla sloužena poslední mše sv. a po ní provedena sekularizace. Zařízení bylo pod dohledem farního úřadu rozdáno. Hlavní oltářní obraz sv. Karla, zobrazující jeho péči o postižené morem i ostatní sochy, oltáře varhany a veškerý mobiliář byly po zrušení kostela zabudovány a používány na nových místech po celé tehdejší republice. Obraz sv. Karla zdobí kněžský seminář v Košicích.

Státní ústav pro zdravotnickou dokumentaci v kostele zřídil depozitář zdravotnické literatury. Interiér byl vyprázdněn a zřízen skladovací prostor pro téměř 90.000 svazků. Z obou chórů vznikla skladiště vyřazeného nábytku, v místě oltáře byly zbudovány toalety.

 

Boží mlýny však melou sice pomalu, zato jistě.

 

23. 4. 1990 byl kostel Kongregaci vrácen. Po složitých jednáních byly knihy vystěhovány a kostel postupně obnovován. Na počáteční rekonstrukci kostela spolupracovali Ing. Arch. Josef Hyzler a Stavební huť pana Širokého.

Ve svátek P. Marie Královny 22. srpna 1993 byl posvěcen provizorní interiér kostela. Poškozená freska Panny Marie, Královny andělů ve vrcholu apsidy byla zrestaurována paní Kolafovou.

Kříž kostelu daroval pan Arch. Karel Filsak. Jeho poničený korpus, bez rukou, objevil náhodně ve starožitnostech, když v 70. létech hledal nábytek pro tehdy socialistický hotel Interkontinental. Opravil jej a daroval ho do znovuobnoveného kostela sv. Karla.

Pieta - polychromní řezářské dílo, pocházející ze 14. století, patřila původně sestrám benediktinkám z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Ten byl zrušen za vlády Josefa II. Vzácná socha byla pak darována pražským arcibiskupem Bedřichem Schwarzenbergem sestrám.

20. 4. 1996 byl dokončen definitivní presbytář a posvěcen kamenný oltář pražským arcibiskupem kardinálem Miloslavem Vlkem. Oltář, ambon a svatostánek pocházejí z dílny pana Petra Váni. Nové vybavení vtisklo čistému, vysokému prostoru presbytáře osobitý charakter. Kombinace leštěných a hrubě opracovaných kamenných ploch, hra světla a stínu zanechá v pozorném návštěvníku hluboký dojem.

     

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14. 5. 2019):

Po
5:30
, celý rok, každý týden, v době adventní Staročeské roráty
15:00
, celý rok, každý týden, 14.45 - modlitba korunky k Božímu milosrdenství
Út
5:30
, celý rok, každý týden, v době adventní Staročeské roráty
15:00
, ve školním roce, každý týden, 14.45 - modlitba korunky k Božímu milosrdenství
St
5:30
, celý rok, každý týden, v době adventní Staročeské roráty
15:00
, celý rok, každý týden, 14.45 - modlitba korunky k Božímu milosrdenství, 15.45 (po mši sv.) adorace do 17 hod.
Čt
5:30
, celý rok, každý týden, v době adventní Staročeské roráty
15:00
, ve školním roce, každý týden, 14.45 - modlitba korunky k Božímu milosrdenství
5:30
, celý rok, každý týden, v době adventní Staročeské roráty
15:00
, ve školním roce, každý týden, 14.45 - modlitba korunky k Božímu milosrdenství, 15.45 (po mši sv.) hodinová adorace s modlitbou na podporu služby osvobozování v katolické církvi
So
7:45
, celý rok, každý týden, mše sv. s ranními chválami
Ne
10:00
, celý rok, každý týden, 9.30 - modlitba růžence, v postní době křížová cesta

https://cs-cz.facebook.com/KostelKarlaBoromejskeho

Adresa kostela: Vlašská

GPS: 50°5'12.991"N, 14°23'46.201"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

bus 1

192 - zastávka Nemocnice pod Petřínem

tram 12, 15, 20, 22 - zastávka Malostranské náměstí (dál cca 650 m pěšky)

Jinak pěšky z Malostranského nám. asi 50 m ulicí Karmelitskou, zahnout vpravo ulicí Tržiště a Vlašskou kolem amerického a německého velvyslanectví k nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského cca 10-15 min.

Vstup do kostela je bezbarierový. V přední lavici je indukční smyčka a v několika lavicích možnost připojit sluchátka pro sluchově postižené.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: SM. Angelika Pintířová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 1 - Hradčany, kostel sv. Benedikta - 0.2 km
Praha 1 - Malá Strana, katedrální chrám sv. Vavřince - 0.4 km
Praha 1 - Hradčany, kostel sv. Jana Nepomuckého - 0.5 km
Praha 1 - Hradčany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad - 0.6 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Mikuláše - 0.7 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (Pražské Jezulátko) - 0.8 km
Praha 5 - Smíchov, chrám sv. Michala, zahrada Kinských - 0.9 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Tomáše - 1.0 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Josefa - 1.1 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel Panny Marie pod řetězem - 1.1 km