Slaný, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:3018:15 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
19:1519:30 Nešpory s komunitou bosých karmelitánů
Modlitba nešporů společně s řeholníky »»»
»»» Moje Noc
20:1521:00 Klášter a karmelitáni
Komentovaná prohlídka, návštěva jinak nepřístupných míst »»»
»»» Moje Noc
21:0022:00 Rozhovory s řeholníky
Možnost rozhovoru s řeholníky, během této doby bude kostel otevřený »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Původně renesanční kostel byl vystavěn v letech 1581-1602 jako kostel hřbitovní. Roku 1655 přicházejí do Slaného františkáni, roku 1662 byl kostel vysvěcen pražským arcibiskupem kardinálem Arnoštem Vojtěchem z Harrachu jako kostel klášterní. Po požáru roku 1665 došlo k přestavbě chrámu v barokním stylu pod vedením Domenica Orsiho. Kostel byl rozšířen o boční polokruhové kaple a byl zkrášlen působivými barokními klenbami a štukaturou. Původní podobu si ovšem zachoval polygonální presbytář se dvěma poli gotické křížové klenby. Okna presbytáře prozrazují původní tvar lomeného oblouku, jsou však barokně zaklenutá. V současnosti kostel spravují bosí karmelitáni.

Interiér chrámu je zajímavý mj. loretánským domkem (santa casa), který dal doprostřed kostela vestavět Bernard Ignác z Martinic roku 1657. Jedná se o napodobeninu domku, který byl ve středověku přemístěn z palestinského Nazareta do italského Loreta (podle tradice se jedná o příbytek, v němž žil Ježíš spolu se svou matkou Marií a sv. Josefem). V jihozápadní boční lodi kostela najdeme martinický oltář pocházející z pražské katedrály (byl odtud do slánského kostela převezen roku 1873). Tento oltář je okrášlen rozměrným renesančním obrazem Ukřižování od malíře Jana Jiřího Heringa. V severovýchodní boční lodi se nachází oltář sv. Kříže z roku 1769 ve tvaru ciboria a s řezbami symbolizujícími Osoby Nejsvětější Trojice. V presbytáři se pod velkým oltářním obrazem Nejsvětější Trojice, který roku 1896 vytvořil Emanuel Dítě, nachází rozměrný rokokový oltář převážně červené barvy. Místa po někdejších relikviářích jsou nyní na tomto starém oltáři doplněna kreacemi současného malíře Patrika Hábla. Tato úprava je součástí celkové obnovy liturgického prostoru podle návrhu architektů Norberta Schmidta a Heleny Kohlové. Proměna byla dokončena roku 2013 a zahrnuje především nový oltář z umělého červeného kamene, navržený jmenovanými architekty a vysvěcený 17. listopadu 2013 pražským arcibiskupem kardinálem Dukou (do oltáře byly umístěny ostatky blahoslavených Louise a Zelie Martinových, rodičů sv. Terezie z Lisieux), dále skleněný procesní kříž od Václava Ciglera a Michala Motyčky umístěný za oltářem a další prvky.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15. 3. 2016):

Po
17:30
, celý rok, každý týden
Út
17:30
, celý rok, každý týden
Čt
17:30
, celý rok, každý týden
17:30
, celý rok, každý týden
Ne
10:30
, celý rok, každý týden

http://www.klasterslany.cz/

Adresa kostela: Hlaváčkovo nám.

GPS: 50°14'1.971"N, 14°5'17.166"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jan Poříz, OCD

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Slaný, sbor Dr. Karla Farského - 0.6 km
Libušín, kostel sv. Prokopa - 7.8 km
Kladno, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 9.2 km
Kladno, Husův sbor - 9.3 km
Kladno, kostel ČCE - 9.7 km
Kladno-Rozdělov, kostel sv. Václava - 9.9 km
Zákolany-Kováry, kostel sv. Petra a Pavla, Budeč - 17.5 km
Svárov, kostel sv. Lukáše - 19.2 km